Belastingen in ’s werelds rijkste landen stijgen en dat is volgens sommige experts geen slecht nieuws

Nu meer en meer landen de coronacrisis te boven komen, onderzoeken regeringen wereldwijd hoe ze de gemaakte kosten tijdens het pandemiejaar kunnen financieren. Zoals gevreesd kondigen sommige landen belastingverhogingen aan. Maar dat kan volgens sommige experts resulteren in iets positiefs, meldt het persagentschap Reuters.

De Britse premier Boris Johnson deed eerder deze maand zijn plannen uit de doeken om de belastingen te verhogen. De regering wil onder meer vanaf april in het hele Verenigd Koninkrijk een nieuwe heffing van 1,25 procent voor sociale verzekeringen invoeren. De extra opbrengsten die uit de belastingverhogingen voortvloeien zullen onder meer gebruikt worden om de gezondheidszorg en hervormingen van het socialezekerheidsstelsel van het land te financieren.

Ongelijkheid verminderen

In de Verenigde Staten hebben de Democraten eerder dit jaar voorgesteld de belastingtarieven voor bedrijven en personen met een jaarinkomen van meer dan 400.000 dollar te verhogen. Ook in ons land is het niet uitgesloten dat bepaalde belastingen verhoogd worden om zo de genomen coronamaatregelen te bekostigen. De begrotingsgesprekken zijn nog voor dit najaar.

De regeringen lijken bij een belastingverhoging voornamelijk in de richting van de rijken te kijken. Het VK plant bijvoorbeeld ook een verhoging van de dividendbelasting. “We vragen via die belasting de gegoede bedrijfseigenaren en investeerders om ook een eerlijke bijdrage te leveren. In feite zal de helft van die belastinginkomsten betaald worden door de meest vermogende Britten (de top 14 procent)”, liet de Britse premier eerder deze maand weten.

Toch lijken de meeste beleggers en economen niet ongerust en sommigen zeggen zelfs dat gerichte belastingverhogingen die de groeiende ongelijkheid verminderen, de markten op langere termijn ten goede zullen komen.

Bovendien is volgens sommige experts een terugkeer naar het “bezuinigingsbeleid” van na de crisis van 2008-2009 onwaarschijnlijk, aangezien trage groei, toenemende armoede en sociaaleconomische onrust, zoals het Brexit-referendum in 2016, vaak worden toegeschreven aan die jaren van bezuinigingen.

Geen negatieve invloed

Tot dusver, zo merken beleggers op, zijn de pogingen om de personenbelastingen in de grote westerse economieën te verhogen bescheiden geweest en zullen zij niet noodzakelijk een negatieve invloed hebben op de economische groei en de aandelenmarkten. De Britse broker AJ Bell berekende bijvoorbeeld dat een verhoging van de dividendbelasting in het VK resulteert in een effectieve verhoging van 100 pond voor wie meer dan 10.000 pond aan dividend opstrijkt per jaar.

“Wat we in West-Europa zien… toont aan dat er geen bereidheid is om de staatsschuld eeuwig te laten stijgen”, liet Michele Napolitano, hoofd West-Europese staatsobligaties bij Fitch Ratings, onlangs weten tijdens een persconferentie. De wereldwijde schuldenlast, inclusief schulden van overheden, huishoudens en bedrijven en banken, staat op een recordhoogte van bijna 300 biljoen dollar, schat het Institute of International Finance.

Op het eerste gezicht zal er geen sprake zijn van bezuinigingen, zoals na de crisis van 2009. Tot op vandaag kunnen Europese regeringen immers profiteren van lage rentevoeten en de opkoopprogramma’s van de centrale banken.

Gerichte uitgaven

Het afgelopen jaar heeft overigens aangetoond hoe effectief gerichte uitgaven kunnen zijn. Zo hebben hulpprogramma’s tijdens de pandemie de armoedecijfers in de VS met bijna de helft teruggedrongen in vergelijking met 2018, zo blijkt uit een studie van het Urban Institute.

De crisis heeft ook een licht geworpen op de welvaartskloof. Cijfers van Oxfam tonen aan dat de miljardairs van de wereld tussen maart en december 2020 3,9 biljoen dollar rijker zijn geworden. Volgens analisten is daarom vanzelfsprekend om die groep extra te belasten. Volgens sommige experts streven regeringen naar het verder wegwerken van die ongelijkheid door de rijken te belasten.

Lees ook:

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20