Baltische Zee nieuwe hotspot voor offshore windenergie

De volgende decennia kan de Baltische Zee (Oostzee) tot een nieuwe hotspot voor offshore windenergie uitgroeien. Dat zegt het bedrijf Siemens Gamesa Renewable Energy, de grootste producent van offshore windturbines ter wereld.

De onderneming maakte daarbij gewag van enkele tientallen gigawatt aan geïnstalleerde capaciteit tegen het einde van het volgende decennium. Vooral Polen zou hierin een belangrijke partij kunnen worden.

Steenkool

‘Polen koestert plannen om over de volgende twintig jaar maar liefst 11 gigawatt aan offshore windkracht te installeren’, benadrukt Pawel Przybylski, regionaal verkoopsverantwoordelijke van Siemens Gamesa. ‘Daarmee toont het land zich op het gebied van offshore windkracht de meest ambitieuze partij in de Baltische regio.’

Achter die ambities gaat echter een dringende noodzaak schuil. Polen is voor zijn energiebevoorrading momenteel nog altijd in sterke mate afhankelijk van steenkool. Het land staat echter onder toenemende druk om zijn uitstoot van koolstofdioxide drastisch terug te schroeven.

Door de stijgende emissie-tarieven worden de verouderde Poolse steenkoolcentrale steeds minder rendabel. Om een betaalbare energievoorziening te garanderen, moet daarom op duurzame bronnen worden overgeschakeld. Daarbij willen de Poolse autoriteiten gebruik maken van kernenergie en gascentrales, maar ook van zonnekracht en windenergie. Het land heeft voor de transitie een budget van ruim 350 miljard euro gereserveerd.

Vorig jaar beschikte offshore windenergie wereldwijd over een geïnstalleerde capaciteit van 36 gigawatt. Dat arsenaal zal tegen het einde van dit decennium echter al tot meer dan 200 gigawatt zijn opgevoerd. ‘Momenteel wordt wereldwijd jaarlijks enkele gigawatt offshore windenergie geïnstalleerd’, betoogt Przybylski. ‘Na het midden van dit decennium mag echter een versnelling tot de installatie van meer dan 10 gigawatt per jaar worden verwacht.’

Siemens Gamesa heeft momenteel een aandeel van meer dan 60 procent in de wereldwijde offshore turbinemarkt. Het concern kijkt volgens Przybylski overal in de wereld naar nieuwe investeringsmogelijkheden, maar beschouwt de Baltische Zee daarbij als één van de meest uitgelezen locaties. Daarnaast maakt hij gewag van de Noordzee, de Ierse Zee en projecten in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië.

Flessenhals

De offshore turbineplannen van Polen hebben al partijen zoals Equinor, Orsted en Northland Power aangetrokken. Ook Siemens Gamesa, dat in het land al meer dan 1,5 gigawatt onshore windturbines heeft geïnstalleerd, is gesprekken terzake opgestart. Przybylski waarschuwt echter voor mogelijke drempels.

‘Ontwikkelaars van windmolenprojecten reserveren bij maritieme bedrijven massaal schepen en haveninfrastructuur om hun operaties te ondersteunen’, merkt hij op. ‘Dit kan tot een aantal potentiële flessenhalzen leiden. Daardoor kunnen een aantal projecten vertragingen oplopen.’

‘Sommige energiebedrijven hebben plannen om over twee jaar al met hun projecten van start te kunnen gaan. Dat wordt echter steeds minder realistisch. Een start halverwege dit decennium is zelfs al bijzonder ambitieus.’

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20