Auto-industrie bevindt zich in het hart van de handelsoorlog

De handelsoorlog die tussen de Verenigde Staten en Europese Unie steeds concretere vormen dreigt aan te nemen, focust zich vooral op de autosector. Dat zegt Christopher Dembik, hoofdanalist bij Saxo Bank. Het is volgens hem echter in het belang van alle partijen om een groot handelsconflict te vermijden.

“Indien het Amerikaanse ministerie van handel zou oordelen dat de invoer van auto’s voor de Verenigde Staten een bedreiging van de nationale veiligheid zou vormen, kan de Amerikaanse president Donald Trump op enkele weken tijd kunnen beslissen importtarieven te introduceren, zoals eerder al het geval was met staal en aluminium,” zegt Christopher Dembik.

Duitsland

 “De autosector vormt een belangrijke pijler van de Amerikaanse handel. Terwijl China in de Verenigde Staten vooral een import van smartphones en kleding vertegenwoordigt, vormen auto’s het belangrijkste product dat vanuit Mexico, Zuid-Korea, Japan en Duitsland op de Amerikaanse markt wordt ingevoerd.”

“Donald Trump wil echter vooral Duitsland treffen,” zegt Dembik nog. “De import van Europese wagens in de Verenigde Staten wordt vooral door Duitse merken gedomineerd. Wanneer invoerheffingen op de sector worden geïntroduceerd, zullen dan ook de Duitse constructeurs de eerste slachtoffers zijn.”

De analist wijst er daarbij wel op dat Donald Trump van mening is met de maatregel de eigen autobouwers te helpen, maar in werkelijkheid dreigt volgens Dembik vooral de Amerikaanse autobestuurder worden getroffen. Invoerheffingen leiden immers vooral tot prijsverhogingen voor de consument. De repatriëring van de productie blijft daarentegen meestal bescheiden.

“Ook Chrysler en General Motors importeren respectievelijk 22 procent en 10 procent van alle exemplaren die in de Verenigde Staten worden verkocht, vanuit fabrieken in buurland Canada,” benadrukt de analist. “Volgens een aantal ramingen zal een invoerheffing een Amerikaanse wagen op de thuismarkt tussen 5.000 dollar en 7.000 dollar duurder maken.”

Nafta

“Dat kan bijzonder problematisch worden, temeer daar het vertrouwen van de Amerikaanse consument ook door de oplopende olieprijzen dreigt te worden geraakt. Trump moet dan ook weten dat een ongebreidelde handelsoorlog nefaste economische effecten zal hebben voor alle betrokken partijen.”


© Tradingfloor.com

Volgens Dembik probeert Trump met zijn importheffingen vooral een sterke boodschap sturen naar Canada en Mexico. De heronderhandelingen over het Nafta-vrijhandelsakkoord met beide landen lopen immers bijzonder stroef. “Trump hoopt met de dreigende tarieven die gesprekken wellicht te kunnen versnellen,” zegt de analist.

“Bovendien moet men beseffen dat Trump wellicht geen intentie heeft om Duitse wagens uit het Amerikaanse straatbeeld te halen. Wel hoopt hij wellicht dat de importtarieven de Duitse constructeurs zullen aanzetten meer wagens in hun Amerikaanse fabrieken te produceren. Dat wordt echter twijfelachtig, aangezien de Amerikaanse loonkosten veel hoger liggen.”

Een conflict zal volgens Dembik voor alle betrokken partijen negatieve gevolgen hebben. “De Europese Centrale Bank berekende dat een wederzijds heffing van 10 procent op alle Amerikaanse en Europese producten de wereldwijde economische groei van bijna 4 procent tot minder dan 3 procent zou herleiden,” benadrukt hij.

“Er moet wel rekening mee worden gehouden dat Trump over de maatregelen liefst met Duitsland rechtstreeks zou onderhandelen, maar de Europese Unie werkt niet op die manier. Dat zou de Amerikaanse president kunnen aanzetten zich van Europa af te keren en verdere toenadering te zoeken tot China.”

Meer