Armere regio heeft ook beduidend lagere levensverwachting

In economisch achtergebleven regio’s moeten gemiddeld ook meer gezondheidsproblemen worden vastgesteld en moet bovendien met een lagere levensverwachting rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cass Business School van de City University London.

De Engelse wetenschappers zeggen daarbij ook vastgesteld te hebben dat mannen door deprivatie blijkbaar zwaarder worden geraakt dan vrouwen. De onderzoekers merken verder op dat problemen rond deprivatie vooral in stedelijke gebieden moet worden vastgesteld.

Groeiende kloof

“Het onderzoek bevestigt dat de levensverwachting in het algemeen een toename kent,” aldus onderzoeksleider Les Mayhew, professor statistiek aan de Cass Business School. “Ook blijkt dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen steeds kleiner wordt.”

“Anderzijds moet worden vastgesteld dat deze verbeteringen in achtergestelde gebieden op een langzamer tempo kunnen worden geregistreerd dan in regio’s met een hogere sociaal-economische status. Bovendien moet worden opgetekend dat de nettokloof tussen de armere en rijkere bevolkingsgroepen in de loop van de tijd langzaam toeneemt.”

Tevens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat mannen door achterstelling meer negatief worden beïnvloed dan vrouwen. “Tussen vrouwen uit de één procent hoogste en één procent laagste socio-economische categorieën wordt een verschil van 8,4 jaar in levensverwachting opgemerkt,” aldus nog professor Mayhew. “Bij mannen in diezelfde categorieën loopt dat verschil echter op tot 10,9 jaar.”

Verder blijkt dat in de tien procent meest achtergestelde wijken mannen 4,4 meer kans lopen om op vierenveertigjarige leeftijd te overlijden dan gendergenoten uit de tien procent rijkste wijken. De geografische verschillen in levensverwachting moeten volgens Mayhew vaak worden toegeschreven aan ongezonde levensgewoontes, een gebrek aan sociale mobiliteit en een tekort aan investeringen.

Preventie

“De oorzaken van een slechte gezondheid zijn in toenemende mate verbonden met de levensstijl en blijken vaak geworteld in de cultuur van de verschillende socio-economische groepen,” zegt de onderzoeker, die daarbij verwijst naar gedrag zoals tabaksconsumptie, overmatig alcoholgebruik, obesitas, drugsmisbruik en mentale gezondheidsproblemen.

“Er worden weliswaar inspanningen gedaan om de gezondheidssituatie in achtergestelde wijken te verbeteren, maar er moeten meer middelen worden vrijgemaakt voor preventieve maatregelen, opleiding en onderwijs.”

Wel benadrukt Mayhew dat de inkrimping van de levensverwachting tussen mannen en vrouwen een belangrijke impact kan hebben. Op die manier kan volgens hem immers onder meer het vrouwelijke isolement in de latere levensfases worden beperkt.

Uit het onderzoek blijkt nog dat de vijf meest achtergestelde gebieden – Middlesbrough, Knowsley-on-Merseyside, Kingston-upon-Hull, Liverpool en Manchester – zich het noorden van Engeland bevinden. In Londen vallen daarentegen alleen Tower Hamlets, Haringey en Hackney in de top vijftig achtergestelde wijken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20