Amerikaanse wapenhandelaars zagen verkopen tijdens pandemie oplopen

Tussen januari vorig jaar en april dit jaar werden in de Verenigde Staten meer dan vijf miljoen volwassenen voor de eerste keer in hun leven een wapenbezitter, tegenover 2,4 miljoen kersverse eigenaars het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Northeastern University in Boston. De onderzoekers waarschuwen daarbij op een toenemend risico voor de Amerikaanse gezinnen om binnen de eigen woning met wapengeweld geconfronteerd te worden.

“Het voorbije jaar hebben de wapenaankopen in de Verenigde Staten een duidelijke versnelling laten optekenen”, zegt onderzoeksleider Matt Miller, professor epidemiologie aan de Northeastern University.

“Ongeveer 7,5 miljoen mensen – ongeveer 2,9 procent van alle Amerikaanse volwassenen die voordien geen wapens in bezit hadden – hebben vorig jaar alsnog beslist zich te bewapenen. De grootste groep – ongeveer 5,4 miljoen mensen – hebben daarbij een huishouden voor de eerste keer met het bezit van een wapen geconfronteerd.”

Vrouwen

“Nieuwe klanten vertegenwoordigden ongeveer 20 procent van de totale verkopen die de Amerikaanse wapenhandelaars het voorbije jaar hebben gerealiseerd”, benadrukte Miller. “Die verhouding is ongeveer gelijk gebleven tegenover het verleden. De volumes van de totale wapenaankopen zijn daarentegen wel veranderd.”

“Er werden tijdens de periode van de studie 16,6 miljoen klanten geteld. Dat betekende een stijging met 20,3 procent tegenover het jaar voordien. Vrouwen vertegenwoordigden ongeveer de helft van alle nieuwe wapenbezitters. 

Gekleurde bevolkingsgroepen vertegenwoordigden een gelijkaardig aandeel. Volgens de onderzoekers was 55 procent van de nieuwe wapenbezitters, terwijl de Afro-Amerikaanse en Latino-Amerikaanse bevolkingsgroepen respectievelijk een aandeel van 20,9 procent en 20 procent lieten optekenen.

“Die verhouding kon al voor de uitbraak van de coronapandemie worden opgemerkt”, voert Miller aan. “Nieuwe wapenbezitters zijn wel vaker Afro-Amerikaans en vaker vrouwelijk”, zegt Miller.

De onderzoekers zeggen zich niet zozeer zorgen te maken dat de verkoop van wapens tijdens de pandemie is gestegen, maar wel dat er nu in meer huishoudens vuurwapens aanwezig zijn. “Hierdoor lopen meer gezinnen het risico het slachtoffer van wapengeweld te worden”, waarschuwt Miller.

“Niet alleen de gezondheid van de nieuwe wapenbezitters zou in het gedrang kunnen komen, maar ook de veiligheid van hun miljoenen huisgenoten. Geraamd wordt dat de voorbije twee jaar nog eens vijf miljoen Amerikaanse kinderen aan huishoudelijke vuurwapens zijn blootgesteld.”

Kinderen

Er is geen verklaring voor de toegenomen wapenverkoop, maar feit is volgens Miller dat de aankondiging van de coronapandemie door de World Health Organization (WHO) in de Verenigde Staten al snel werd gevolgd door een toename van de verkoop van wapens.

“Daarbij kon een duidelijke versnelling worden opgetekend tegenover de geleidelijke stijging die de voorbije vijftien jaar al kon worden geregistreerd”, verduidelijkt Miller.

De onderzoekers erkennen dat de toename van de wapenverkoop niet noodzakelijk een stijging van de gewelddadige misdrijven, ongevallen of zelfmoorden met vuurwapens veroorzaakt.

“Er is echter wetenschappelijk bewijs dat de intrede van een vuurwapen in de woning, het risico op zelfmoord bij de eigenaar verviervoudigt”, zegt Miller. “Maar ook het risico voor de andere gezinsleden, inclusief kinderen, neemt beduidend toe.”

Naast ongeveer 5,4 miljoen nieuwe wapenbezitters zijn volgens de onderzoekers nog eens 11 miljoen huisgenoten – waaronder vijf miljoen kinderen – de voorbije twee jaar in de Verenigde Staten op die manier aan grotere risico’s blootgesteld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20