Amerikaanse jury: “Tweets van Elon Musk over beursnotering Tesla hebben investeerders niet benadeeld”

Ondernemer Elon Musk was niet aansprakelijk voor de verliezen die beleggers hebben geleden nadat hij vijf jaar geleden op het berichtenplatform Twitter boodschappen had geplaatst over een mogelijke stopzetting van de beursnotering van zijn bedrijf Tesla, fabrikant van elektrische wagens. Dat heeft een rechtbank in San Francisco beslist.

Waarom is dit belangrijk?

Elon Musk was, samen met Tesla en het bestuur van de onderneming, door investeerders voor de rechtbank gedaagd. De investeerders beweerden zware verliezen te hebben geleden door uitspraken van Musk over een stopzetting van de beursnotering van Tesla. De beweringen van Musk zouden immers de waarde van het aandeel van Tesla omhoog hebben gedreven. Toen de plannen uiteindelijk niet doorgingen, moest dat aandeel weer zwaar inleveren. Dat zou voor een aantal investeerders desastreuze financiële consequenties hebben gehad.

Roekeloze uitspraken: Rechter Edward M. Chen had eerder al aangegeven dat Musk terzake een aantal onware uitspraken had gedaan en dat hij zich aan roekeloos gedrag schuldig had gemaakt toen hij die boodschappen over Tesla op Twitter publiceerde.

 • Na een beraadslaging van een uur gaf de jury echter te kennen dat de uitspraken van Musk niet aan de basis van de verliezen van de investeerders hadden gelegen.
 • Indien Musk de rechtszaak had verloren, zouden hij en Tesla mogelijk verplicht kunnen zijn geweest om aan de investeerders miljarden dollars schadevergoeding te betalen.
  • “Gelukkig heeft de wijsheid van de jury de bovenhand gehaald”, merkte Musk dan ook op in een reactie op uitspraak.
  • Een raadsman voor de investeerders stelde echter dat zijn klanten met het verdict bijzonder ontgoocheld waren en mogelijke verdere juridische stappen zouden overwegen.
  • De raadsman voegde eraan toe dat de beurswereld alleen maar kan functioneren wanneer iedereen de voorgeschreven regels respecteert, zodat het publiek vertrouwen kan hebben in de informatie die wordt verspreid.
 • De advocaten van Elon Musk voerden echter aan dat de ondernemer geen onwaarheden vertelde toen hij te kennen gaf Tesla van de beurs te willen halen.
  • Bovendien wierpen ze op dat er ook voldoende financiële reserves beschikbaar zouden zijn geweest om die operatie uit te voeren.
  • “Alleen was het niet mogelijk om daarop concrete bedragen te plakken”, merkten de advocaten op. “De operatie is uiteindelijk geschrapt omdat Musk de belangen van de aandeelhouders prioriteit gaf.”

Meestal volgt schikking: Musk en Tesla schikten vijf jaar geleden in hetzelfde dossier al een afzonderlijke regeling met de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse financiële regulator.

 • Daarbij betaalden Musk en Tesla een boete van 40 miljoen dollar, terwijl Musk erin toestemde als voorzitter van Tesla af te treden en zijn berichten op sociale media vooraf door een advocaat te laten beoordelen.
 • In een commentaar op de uitspraak in de nieuwe rechtszaak erkende Adam Pritchard, professor rechten aan de University of Michigan, verbaasd te zijn geweest dat Musk het heeft aangedurfd het dispuut voor de rechtbank te laten komen.
  • Hij verwees daarbij onder meer naar de uitspraken van rechter Chen. “Er stond heel wat op het spel en door de woorden van Chen was Musk al onder druk gezet”, liet Pritchard verstaan. “Maar toch zegevierde hij”.
  • Pritchard beklemtoonde echter niet te geloven dat de overwinning van Musk andere chief executives zou durven aanzetten om geïmproviseerde uitspraken te doen die de aandelenkoersen zouden kunnen beïnvloeden.
  • “De meesten zullen in dit soort situaties de aanbevelingen van hun adviseurs en bestuursraden volgen”, beklemtoonde hij.
  • Experts zeggen bovendien dat de meeste executives en bedrijven met de investeerders een minnelijke schikking zouden hebben proberen te bereiken. Niet Elon Musk echter.
Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20