Zelfrijdende technologie Tesla: misschien mislukking of toch misleiding?

De zelfrijdende technologie van Tesla mag misschien een mislukking zijn, maar er kan in geen geval van fraude gewag worden gemaakt. Dat hebben woordvoerders van Tesla gezegd naar aanleiding van een groepsgeding dat in de Verenigde Staten tegen het bedrijf is gestart.

Een reeks klanten van de programma’s Autopilot en Full Self-Driving (FSD) die Tesla op de markt heeft gebracht, heeft zich bij de districtsrechtbank in San Francisco beklaagd door de autobouwer te zijn misleid.

Binnen handbereik

Volgens de klagers hadden een aantal uitlatingen van Elon Musk, topman van Tesla, hen ervan overtuigd dat zelfrijdende auto’s binnen handbereik waren. Ook de marketing van het bedrijf de voorbije zes jaar zou een gelijkaardige toon hebben gehad.

Geen enkele Tesla die vandaag op de markt is, kan volledig autonoom functioneren. “Toch wordt het programma Full Self-Driving Capability voor een bedrag van 15.000 dollar door Tesla te koop aangeboden”, voerden de klagers aan.

Advocaten van Tesla wezen er in een reactie echter op dat de mislukking om een ambitieus doel op lange termijn te realiseren, onmogelijk als fraude kan worden bestempeld. De raadslui van de autobouwer hebben aan de rechtbank gevraagd de klacht te verwerpen.

Indien het geding mag doorgaan, zou de getuigenis geëist kunnen worden van een aantal werknemers van Tesla die de technologie hebben helpen ontwikkelen. Dan zou duidelijk kunnen worden welke kennis Musk in werkelijkheid had over de mogelijkheden van de technologie toen hij in de loop van de voorbije jaren zijn voorspellingen deed.

Onder meer waren er uitspraken dat er tegen begin dit decennium een miljoen robotaxi’s van Tesla zouden rondrijden, dat klanten er tot 30.000 dollar per jaar mee zouden kunnen verdienen en dat hun auto’s in waarde zouden stijgen.

Videobeelden

De advocaten van Tesla verzetten zich tegen een groepsgeding. Daarbij wordt erop gewezen dat klanten bij de aankoop van hun wagen een contract hebben ondertekend dat hen verplicht bij klachten een arbitragesysteem te gebruiken om individueel vorderingen in te dienen. Een groepsgeding zou hierdoor onmogelijk worden.

Critici van Tesla wijzen onder meer op een video van zes jaar geleden waarin getoond werd hoe een auto van het bedrijf zich autonoom door de straten van Palo Alto bewoog. In een begeleidend commentaar wordt opgemerkt dat het individu in de zetel van de bestuurder uitsluitend om legale redenen aan boord is en geen enkele actie uitvoert. De auto zou zich volledig autonoom hebben verplaatst. 

Een aantal medewerkers van Tesla zouden later hebben onthuld dat de beelden waren gemanipuleerd, waarbij een aantal problemen met het besturingssysteem uit de uiteindelijke video zouden zijn verwijderd.

Verder wordt ook verwezen naar de verschillende verklaringen van Elon Musk over het ogenblik dat volledige autonome mobiliteit zou worden gerealiseerd. Dat tijdstip werd telkens opnieuw verder naar de toekomst verschoven.

In een reactie op die opmerkingen werpen de advocaten van Tesla echter op dat Musk steeds heeft benadrukt dat een goedkeuring van de regelgevende instanties nodig zal zijn vooraleer naar een daadwerkelijke autonomie kan worden overgestapt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20