Amerikaanse inlichtingendiensten schetsen sombere toekomst: ‘Meer conflicten en grotere kloof tussen rijk en arm’

Amerikaanse inlichtingendiensten schetsen een donker beeld van de toekomst in een nieuw rapport. Ziekten, de kloof tussen rijk en arm, klimaatverandering en conflicten binnen en tussen naties zullen de komende decennia voor grotere uitdagingen zorgen. Intussen heeft de pandemie sommige van die problemen al verergerd. 

Dat heeft de National Intelligence Council (NIC), een adviesorgaan van de Amerikaanse inlichtingendiensten, neergeschreven in het vierjaarlijkse Global Trends-rapport, dat donderdag gepubliceerd werd. Bedoeling is om beleidsmakers en burgers in te lichten over de politieke, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen die de wereld de komende 20 jaar zullen vormgeven. 

Zo zal onder meer de rivaliteit tussen China en het westen waarschijnlijk toenemen, gevoed door militaire machtsverschuivingen, demografische ontwikkelingen, technologie en ‘verhardende verdeeldheid over bestuursmodellen’, aldus het Global Trends 2040-rapport. Daarnaast zouden de regionale machten en niet-gouvernementele actoren de komende jaren meer invloed kunnen uitoefenen, wat zou kunnen leiden tot ‘een conflictgevoeliger en onstabieler geopolitiek klimaat’ en een verzwakking van de internationale samenwerking. 

Uitdagingen zoals ziekten, klimaatverandering, financiële crises en technologische ontwrichting zullen zich volgens de auteurs ‘waarschijnlijk in bijna elke regio en in elk land vaker en heviger voordoen’, waardoor ‘staten en samenlevingen onder grote druk komen te staan en zich schokken kunnen voordoen die catastrofaal kunnen zijn’. 

Gevolgen pandemie nog jarenlang voelbaar

In het rapport wordt ook veel aandacht besteed aan de gevolgen van de pandemie, die aan meer dan 3 miljoen mensen het leven heeft gekost. De inlichtingendiensten noemen het ‘de belangrijkste en meest unieke mondiale ontwrichting sinds de Tweede Wereldoorlog, met gevolgen op gezondheids-, economisch, politiek en veiligheidsgebied die nog jarenlang voelbaar zullen zijn’.

‘Covid-19 heeft lang gekoesterde veronderstellingen over veerkracht en aanpassing door elkaar geschud en nieuwe onzekerheden gecreëerd over de economie, bestuur, geopolitiek en technologie’, werpen de auteurs op. 

Zo heeft het coronavirus volgens het verslag ongelijkheden in de gezondheidszorg blootgelegd – en soms vergroot -, de staatsschuld doen toenemen, politieke polarisatie versneld, de ongelijkheid verergerd, het wantrouwen in de regering aangewakkerd en de mislukte internationale samenwerking in de verf gezet. Intussen wordt de vooruitgang die werd geboekt in de strijd tegen armoede, ziekte en genderongelijkheid vertraagd – en mogelijk teruggedraaid.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20