De roep om grote vermogens en bedrijven de kosten van de coronapandemie te laten betalen klinkt almaar luider

De coronapandemie heeft wereldwijd een stevige hap genomen uit de de overheidsbudgetten. Vraag is nu wie al de genomen coronamaatregelen zal financieren. Een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en een rijkentaks zouden soelaas kunnen brengen.

Wereldwijd moeten overheden het hoofd bieden aan enorme begrotingstekorten en overheidsschulden. Veel landen hebben diep in de buidel moeten tasten om de economische gevolgen van de coronapandemie binnen de perken te houden. Denk bijvoorbeeld aan de steunmaatregelen in ons land om bedrijven getroffen door de coronamaatregelen door de gezondheidscrisis te helpen, zoals het dubbele overbruggingsrecht.

Begrotingstekort van ruim 10 procent

Volgens het IMF is het gemiddelde begrotingstekort verdrievoudigd tot 10,8 procent van het bbp. De gemiddelde overheidsschuld is dan weer gestegen van 84 naar 97 procent van het bbp. Er komt met andere woorden een zware financiële last terecht op de schouders van de overheden. Vraag is dan ook hoe ze de genomen coronamaatregelen zullen financieren.

Een tijdelijke verhoging van van de personenbelasting voor de hoogste inkomens is één van de denkpistes die op tafel liggen. Het IMF haalt daarbij het voorbeeld aan van Duitsland in 1991. Onze oosterburen hebben toen tijdelijk de personenbelasting opgetrokken om de eenmaking te betalen.

Het IMF denkt ook aan een taks op overwinsten. Dat is een extra belasting voor bedrijven die net beter gepresteerd hebben tijdens de gezondheidscrisis. Denk bijvoorbeeld aan de streamingdiensten, zoals Netflix.

Minimale vennootschapsbelasting wereldwijd

In de Verenigde Staten (VS) wordt er dan weer gekeken in de richtingen van de ondernemingen. Zo heeft De Amerikaanse president Joe Biden een voorstel klaar om de vennootschapsbelasting te verhogen van 21 naar 28 procent. Hij wil op die manier een herlanceringsplan ten belope van 2.000 miljard dollar financieren.

De geplande verhoging van de vennootschapsbelasting heeft Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, ertoe aangezet om eerder deze week een oproep te lanceren om wereldwijd een minimaal belastingtarief in te voeren voor multinationals. Concreet gaat het over een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting.

In Duitsland heeft Olaf Scholz, de minister van Financiën, niet uitdrukkelijk gezegd dat er belastingverhogingen komen voor de rijken, maar hij heeft wel al geopperd dat zij zich niet snel aan belastingverlaging moeten verwachten. De Duitse minister pleit in de eerste plaats voor belastingverlichting voor mensen met lage en middeninkomen.

Volgens het Belgische regeerakkoord zal er in ons land net ingezet worden op een verdere verlaging van de lasten op arbeid. Via een vernieuwde effectentaks wil België grote vermogens wel een extra bijdrage laten leveren. Dat is een belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen met een waarde van minstens 1 miljoen euro. (wdm)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20