Alle hens aan dek op de werkvloer: 6 procent personeelsuitval door corona

Hoewel de Omikron-uitbraak op het vlak van volksgezondheid het gunstigste scenario lijkt te volgen, stelt werkgeverskoepel Voka vast dat de corona-afwezigheden op de werkvloer – niet alleen door ziekte, maar ook door de quarantaineregels – een grote negatieve impact op het bedrijfsleven hebben.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka hield een enquête bij 700 ondernemingen:

  • Gemiddeld 6 procent van de medewerkers in een onderneming is afwezig door een coronabesmetting of een quarantaine. In normale periodes is gemiddeld maar 2 procent afwezig door ziekte.
  • Ondernemingen geven aan dat de afwezigheden een negatieve impact hebben van gemiddeld 4 procent op de bedrijfsactiviteiten. Ze schatten gemiddeld dat hun omzetgroei in de eerste maanden van het jaar nagenoeg stilvalt.
  • Van paniek is geen sprake: driekwart van de grote ondernemingen (meer dan 250 werknemers) heeft noodplannen klaar. Bij 13 procent is dat noodplan al geactiveerd.
  • Na een moeilijk eerste kwartaal verwachten ondernemingen later dit jaar wel opnieuw met groei aan te knopen, al wordt de krapte op de arbeidsmarkt een structureel probleem.

Nationaal noodplan

“Alle seinen staan op oranje, er is een nationaal noodplan nodig“, concludeert Voka. “Ook de overheid moet een nationaal noodplan opstellen dat uitgaat van het slechtste scenario”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht.

Voka roept de federale regering al enige tijd op om een uitzonderlijk Koninklijk Besluit op te stellen dat geactiveerd kan worden wanneer de personeelsuitval verder verslechtert. Dat moet bedrijven in staat stellen om onder soepele voorwaarden arbeidskrachten uit diverse hoeken – tijdelijke werklozen, uitzendarbeid, jobstudenten, gepensioneerden – voor korte periodes aan te werven.

“Zo’n nood-KB geeft bedrijven de nodige flexibiliteit om acute personeelsuitval op te vangen”, zegt Maertens. De vakbonden staan evenwel op de rem, zo bleek onlangs op het sociaal overleg op nationaal niveau, omdat ze vrezen dat de noodflexibiliteit permanent kan worden.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.