AI en ruimtegegevens: allebei ten dienste van de aarde 

Naar verwachting zullen de verschillende aardwetenschappelijke missies van de NASA in 2024 een kwart miljoen terabytes aan satellietgegevens genereren, gelijk aan 25.000 keer alle gedrukte documenten in de Amerikaanse Library of Congress. In augustus kondigde het Amerikaanse ruimtevaartagentschap de creatie aan van een tool, ontwikkeld door een publiek-private samenwerking met IBM Research, die artificiële intelligentie (AI) en geospatiale gegevens combineert. Dit systeem is gebaseerd op een open-source AI-model en is ontworpen om het gemakkelijker te maken om de ongekende hoeveelheden verzamelde gegevens te exploiteren. Het zal het met name mogelijk maken om de impact van klimaatverandering of landgebruik te volgen, natuurrampen te monitoren en gewasopbrengsten te voorspellen. 

Dankzij de nieuwe generatie digitale satellieten in een lage baan om de aarde is geospatiale intelligentie gebaseerd op een steeds grotere hoeveelheid betrouwbare, realtime gegevens met een hoge resolutie. Deze markt groeit snel dankzij de technologische vooruitgang. De wereldwijde aardobservatiemarkt zal naar verwachting groeien van 67,4 miljard dollar in 2022 tot 119,9 miljard dollar in 2027, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,2% (volgens MarketsandMarkets). Geospatiale gegevens, die lange tijd voorbehouden waren aan defensie, zijn nu toegankelijk voor alle sectoren en kunnen worden gebruikt om te reageren op een breed scala aan uitdagingen. Hun verwerking door AI opent duizelingwekkende perspectieven. De Amerikaanse gigant Microsoft heeft een oplossing bedacht om de zichtbaarheid van de aarde te vergroten – een uitdaging op zich, aangezien 67% van de planeet bedekt is met ondoorzichtige wolken. AI-analyse van ruimtegegevens zou ook een waardevolle bondgenoot kunnen zijn voor de mariene biodiversiteit en de oceanen, die meer dan 50% van de zuurstof op aarde produceren. MyOcean Pro is ontwikkeld door het Europese aardobservatieprogramma Copernicus en wordt aangedreven door ESA-gegevens. Het brengt de oceanen in kaart om te helpen bij het beheer van water, kustgebieden en mariene hulpbronnen. Deze visualisatietool is gebaseerd op eigen algoritmen en meet de watertemperatuur, het waterpeil, het zuurstofgehalte en de zuurtegraad van het water. 

AI-verwerking van ruimtelijke gegevens wordt ook gebruikt om het klimaat te verbeteren. Van de 50 indicatoren die de VN heeft vooropgesteld om de klimaatverandering op te volgen steunt de meerderheid op satellietbeelden. Kayrros, leider op het gebied van milieu-informatie en klimaat- en energieanalyse met behulp van satellietbeelden, is ervan overtuigd dat AI en satellietbeelden het beheer van de opwarming van de aarde kunnen veranderen en wil de industrie en het overheidsbeleid begeleiden bij de ecologische overgang. Om dit te doen, verzamelt het in realtime geospatiale gegevens, die vervolgens worden verwerkt met behulp van eigen algoritmen om nauwkeurige metingen te produceren. Geospatiale gegevens maken het mogelijk om risico’s betrouwbaar in te schatten en te modelleren en er dus beter op te anticiperen, in alle sectoren, van financiën en verzekeringen tot landbouw en brandweer. Omdat brandweerlieden geospatiale gegevens kunnen gebruiken om risicogebieden te identificeren, heeft de Franse specialist in geo-analysetechnologie een bosbrandrisicopreventiedienst ontwikkeld voor AXA. Het model dat Kayrros gebruikt, maakt het ook mogelijk om in realtime de CO2-uitstoot te volgen, de hoeveelheid koolstof die door vegetatie wordt vastgelegd en methaanlekken op wereldwijde schaal op te sporen. De inzet is hoog: het opwarmend vermogen van methaan is 84 keer groter dan dat van CO2 over twintig jaar. 

De massale toepassing van AI door de ruimtevaartsector weerspiegelt de twee grote trends die het komende decennium zullen bepalen. Aan de ene kant de opkomst van AI, die overslaat naar alle sectoren en concrete oplossingen biedt. Het verwerken van de almaar groeiende hoeveelheid ruimtelijke gegevens zou onmogelijk zijn zonder automatisering. Dit weerspiegelt de tweede trend, de sterke innovatiedrang in de ruimtevaartsector, die de meest geavanceerde technologieën overneemt en zich openstelt voor nieuwe commerciële markten. Bij La Financière de l’Echiquier (LFDE) zien we deze synergie als een vruchtbare voedingsbodem voor beleggingen in innovatie en een bron van kansen op de lange termijn. Gezien de onzekerheid die het anticiperen op de toekomst kenmerkt, lijkt één ding zeker: de duizelingwekkende vooruitgang van deze twee thema’s zal onze meest ambitieuze verwachtingen blijven overtreffen. De start is nabij.

Disclaimer: De meningen die in dit document worden geuit, zijn de overtuigingen van de beheerder. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De vermelde waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. Beleggen in dit thema draagt een risico, met name een risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, valutarisico, wisselkoersrisico, risico van opkomende markten en risico van discretionair beheer.

Meer