Afgeschreven autobanden vinden tweede leven in woningbouw

Afgeschreven autobanden kunnen in de bouwsector een tweede leven krijgen. Het materiaal kan immers als grondstof voor de bouw van allerhande constructies, waaronder ook residentiële toepassingen, worden gebruikt. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of South Australia (Unisa) en de Tyre Stewardship Australia.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat muren van autobanden, gevuld met aarde, over een sterke structurele integriteit beschikken. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers de mogelijke opportuniteiten voor het hergebruik van afgedankte autobanden in de bouwsector.

Structurele integriteit

De verwerking van afgeschreven autobanden vormen wereldwijd een grote uitdaging. Alleen al in Australië worden jaarlijks ongeveer 55 miljoen autobanden afgedankt. Dat vertegenwoordigt een massa van 450.000 ton.

“Hoewel met aarde gevulde keermuren al tientallen jaren worden gebruikt in een aantal constructies, waren er tot nu toe geen sterke empirische gegevens beschikbaar om het gebruik van deze voorraden te ondersteunen”, stipt onderzoeksleider Martin Freney, professor industrieel ontwerp aan de Unisa, aan. “Dit feit heeft hun bredere acceptatie door architecten en ingenieurs beperkt.”

Een team van Unisa heeft nu echter de structurele integriteit van een keerwand met autobanden uitgeprobeerd. Daarbij werd onderzocht op welke manier de structuur onder invloed van verschillende stressoren zou presteren.

Volgens hoofdonderzoeker Martin Freney, professor industrieel ontwerp aan de Australische universiteit, bleek de proefmuur structureel even solide als conventionele muren die in residentiële toepassingen worden gebruikt. “Alle data wijzen erop dat een bandenmuur een extreem sterke en veilige constructie kan zijn”, verduidelijkte Freney.

“Hoewel die structurele integriteit al vele jaren is aangetoond in toepassingen zoals de keermuren in woningen van het project Earthships, heeft het gebrek aan ondersteunende gegevens een bredere adoptie van de technologie door ingenieurs en architecten verhinderd.”

“We hopen dat de conclusies van het onderzoek daarin verandering zal kunnen brengen”, gaf Freney daarbij nog aan. “Daardoor kan er mogelijk een breder gebied ontstaan met projecten waarin dit type wanden kan worden toegepast.”

Voordelen

Daarbij merkt Martin Freney op dat constructies met autobanden een aantal unieke kenmerken hebben die constructies diverse voordelen zouden kunnen bezorgen tegenover sommige traditionele bouwmethodes.

“Niet alleen zijn de bandenwanden structureel even solide als betonnen of houten muren, maar ze zijn ook extreem veerkrachtig”, beklemtoont hij. “In tegenstelling tot een betonnen muur, bleken deze muren het vermogen te hebben om na een impact – zoals bij een aardbeving – opnieuw tot hun oorspronkelijke vormt terug te keren.”

“Indien er drainagemateriaal zoals gerecycleerd betonpuin of steenslag wordt gebruikt om de banden te vullen, bieden ze ook een uitstekende drainage, wat in veel scenario’s een belangrijke overweging kan zijn. Bovendien vermindert het gebruik van gerecycleerde vulmaterialen de ecologische voetafdruk van de muur.”

Hoewel de studie slechts één echte muurtype testte, ontwikkelden de onderzoekers softwaremodellen waarmee de verkregen gegevens ook naar andere ontwerpen kunnen worden geëxtrapoleerd. “Hierdoor kunnen de resultaten in een brede waaier van scenario’s en belanghebbenden worden toegepast”, voert Freney nog aan.

“We zijn er echt van overtuigd dat dit onderzoek een sterke wetenschappelijke basis biedt voor het uitgebreide gebruik van bandenwanden in woningen en andere toepassingen. De volgende stap zal erin bestaan om met een industriële partner samen te werken aan de ontwikkeling van een reeks concrete toepassingen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20