Aanvullend pensioenkapitaal bedrijfsleider bijna vijf keer groter dan bij zelfstandige

Net zoals werknemers kunnen zelfstandigen en bedrijfsleiders via verschillende wegen hun pensioenspaarpotje aandikken. Toch hebben bedrijfsleiders op het eind van de rit een aanvullend pensioenspaarpotje dat tot bijna vijf keer groter is dan bij een gewone zelfstandige, leren cijfers van de toezichthouder FSMA. Hoe komt dat?

Uit het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen van de FSMA blijkt dat 64 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep in de loop van 2019 een aanvullend pensioen heeft opgebouwd. Werknemers kunnen zo’n pensioen opbouwen met behulp van hun werkgevers. Zij betalen doorgaans maandelijks elk een deel van de premie. Soms moet de werknemer zelfs geen bijdrage betalen.

Extra spaarpotje voor bedrijfsleiders

Vanzelfsprekend kunnen zelfstandigen geen beroep doen op zo’n regeling. Zij kunnen een pensioenspaarpotje via de tweede pensioenpijler opbouwen dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Net zoals bij de werknemers geniet de zelfstandige van een belastingvoordeel. In 2019 heeft de FSMA welgeteld 500.492 zelfstandigen geteld die een VAPZ-contract hebben. Volgens de toezichthouder konden ze in 2019 rekenen op een gemiddeld rendement van 2,5 procent.

In het rapport merkt de FSMA wel op dat de bedrijfsleiders de grootste pensioenreserves opbouwen. Zij hebben immers nog een extra optie om te sparen voor later: de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat valt onder het het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (WAPBL). Dankzij dat stelsel kunnen bedrijfsleiders een extra pensioenspaarpotje opbouwen via hun vennootschap.

Extra stelsel voor zelfstandigen zonder vennootschap

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen al enkele jaren een aanvullend pensioen opbouwen via het aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAPZNP). Via dat stelsel kunnen zelfstandigen een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Uit cijfers van de FSMA blijkt dat op 1 januari 2020 welgeteld zo’n 5.027 zelfstandigen een POZ-contract hadden.

‘Een VAPZ-overeenkomst (27.404 euro) en een WAPZNP-overeenkomst (28.323 euro) leveren bij pensionering gemiddeld nog geen kwart op van het kapitaal dat bij pensionering wordt uitgekeerd op grond van een WAPBL-toezegging (129.224 euro)’, laat de FSMA weten.

Derde pensioenpijler

Wie bovenop de genoemde stelsels nog een extra spaarpotje wil opbouwen, kan een beroep doen op de derde pensioenpijler. Via die pijler kunt u op eigen houtje sparen voor later. U geniet daarbij eveneens van een fiscaal voordeel. Zo kunt u aan individueel pensioensparen doen. Afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks spaart, geniet u van een fiscaal voordeel tussen 25 en 30 procent.

Het is ook mogelijk om te sparen via het stelsel van langetermijnsparen. Het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, hangt in dat geval af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. 

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20