Aangroei wereldwijd breedband rekent vooral op satellieten

Breedband via satelliet zal de volgende jaren een sterke toename tonen. Tegen het einde van dit decennium zal de wereldwijde markt van diensten voor satellietbreedband een jaaromzet van 12,7 miljard dollar bereiken. Dat is een verdrievoudiging tegenover het volume dat vorig jaar werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Euroconsult.

‘Vorig jaar hadden 43 miljoen mensen dankzij een satellietverbinding toegang tot breedband’, zeggen de onderzoekers. ‘Dat komt overeen met ongeveer 1 procent van de wereldwijde bevolking die op internet is aangesloten. Dat aantal zal tegen eind dit decennium naar verwachting aangroeien tot 110 miljoen mensen.’

Daarbij zouden in Latijns-Amerika ongeveer 20 miljoen nieuwe gebruikers worden aangesloten. In de Afrikaanse Sub-Sahara wordt een stijging met 16 miljoen nieuwe verbindingen verwacht.

Universele toegang

De onderzoekers wijzen erop dat 46 procent van de wereldbevolking nog altijd niet op het internet is aangesloten. ‘Breedband met satelliet blijft de sleutel voor de levering van essentiële diensten aan dunbevolkte regio’s waar een uitbreiding van terrestrische netwerken economisch niet haalbaar is’, aldus nog het rapport.

‘De coronacrisis heeft het belang van de universele breedbandtoegang nog benadrukt. Er moeten dan ook versnelde inspanningen worden gedaan om de kloof te overbruggen tussen de populatie met een toegang tot snel breedband en de bevolking zonder enige vorm van connectiviteit.’

Er zijn nu ruim 4 miljard mensen op het internet aangesloten. Die populatie is het voorbije decennium in omvang verdubbeld. ‘Organisaties zoals de Broadband Commission for Sustainable Development doen inspanningen om regeringen aan te moedigen te investeren in programma’s die een bijdrage kunnen leveren tot de overbrugging van de digitale kloof’, werpt Dimitri Buchs, analist bij Euroconsult, op.

Wifi

‘In het algemeen zal breedband een centrale positie krijgen bij de heropbouw van de wereldeconomie na de coronacrisis’, betoogt Dimitri Buchs. ‘Daarbij moet een universele toegang tot breedbanddiensten als de nieuwe norm worden gesteld. We moeten nog een lange weg gaan voor deze doelstelling zal worden bereikt, maar satellieten zullen cruciaal zijn om connectiviteit te brengen aan mensen die momenteel nog geen toegang tot het internet hebben.’

Op dit ogenblik zouden met satellietverbindingen 697 miljoen mensen kunnen worden bereikt. Dat is 9 procent van de wereldbevolking. De onderzoekers wijzen er nog op dat satellietverbindingen momenteel vooral met consumentenbreedband en wifi-hotspots werken.

Consumentenbreedband is momenteel de dominante optie in geavanceerde economieën. In minder ontwikkelde regio’s wordt daarentegen vooral ingezet op wifi, waarbij gewezen wordt op de lagere kosten van de aangeboden diensten en de mogelijkheid om de financiële lasten over een groot aantal gebruikers te verdelen.

Wereldwijd hebben 3,56 miljard mensen nog altijd geen toegang tot internet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20