80 regel bij groepsverzekering

De 80 regel groepsverzekering is door de fiscus in het leven geroepen om te voorkomen dat in een groepsverzekering te grote bedragen verzekerd zullen worden. Als verzekeringsnemer dien je dan ook deze regel altijd te respecteren. Dit betekent dat de premies, die door een werkgever of werknemer betaald wordt, fiscaal aftrekbaar zijn van diens inkomsten. Om te voorkomen dat deze aftrekbare geldbedragen oneindig hoog kunnen worden, heeft de fiscus een bovengrens vastgelegd. Op het moment dat je boven deze grens uitstijgt, dan zal de fiscus de aftrekbaarheid van deze premies voor een groepsverzekering niet langer worden geaccepteerd. Een verzekeraar zal een dergelijk controle uit dienen te voeren en alle gegevens die van belang zijn opvragen.

Hoe werkt de 80 regel?

De toepassing van de 80 regel bij groepsverzekeringen is vrij ingewikkeld, maar het principe is simpel: de fiscus staat je toe om een aanvullend pensioen te creëren van de tweede pijler die zo groot is, dat het opgeteld bij je wettelijk pensioen, hooguit 80 procent van je laatste bruto salaris bedraagt. De fiscus zal hierbij uitgaan van een optelling van alle gespaarde kapitalen voor je pensioen in de tweede pijler en vervolgens beoordelen wat de opties zijn totdat de bovengrens is bereikt.

De derde pijler, pensioensparen of een reguliere levensverzekering, tellen echter niet mee bij de bepaling volgens de 80 procent regel bij groepsverzekeringen. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat de 80 regel op een correcte wijze toe wordt gepast, laat je je adviseren bij een verzekeraar.

Posten die opgegeven mogen worden

Wat mag worden opgegeven bij de berekening van de 80 regel

 • Vaste maandelijkse bruto loon,
 • Extra bruto loon dat bedoeld is als vakantiegeld,
 • Extra bruto loon dat bedoeld is als eindejaarspremie,
 • Maandelijks geboekt voordeel, ongeacht van welke aard, voor privégebruik van vastgoed van de vennootschap,
 • Maandelijks geboekt voordeel, ongeacht van welke aard, voor privégebruik van een auto van de zaak,
 • Persoonlijke sociale bijdragen die elk kwartaal betaald worden door de vennootschap,
 • Inkomsten uit huur van een pand, die opnieuw als loon kunnen worden beoordeeld, dat de verzekerde verhuurt aan de vennootschap en waarvoor elke maand huur wordt ontvangen,
 • Overige voordelen die opnieuw als loon kunnen worden beoordeeld.

Posten die niet opgegeven mogen worden

Wat niet mag worden opgenomen bij de berekening van de 80 regel:

 • Bruto loon dat (niet) vast en (niet) maandelijks is,
 • VAPZ bijdragen die betaald worden door de vennootschap,
 • Inkomsten uit huur van een pand, dat de verzekerde aan de vennootschap heeft verhuurd, die opnieuw kunnen worden beoordeeld en waarvoor elk kwartaal of elk halfjaar huur voor wordt ontvangen,
 • Ontvangen bonussen,
 • Uitgekeerde tantièmes (een winstdeel dat aan een bestuurder van een vennootschap wordt uitgekeerd als vergoeding voor de wijze waarop deze het bedrijf heeft bestuurd),
 • Eenmalige uitkeringen,
 • Uitzonderlijke uitkeringen,
 • Voordelen, ongeacht van welke aard, die niet elke maand worden geboekt,
 • Aanzuivering van het negatief saldo van een rekening courant door de boeking van een overeenkomstige geldbedrag.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20