Hoe je financiën goed beheren?

Financiën beheren: het is voor slechts weinig mensen een hobby. Hoe kun je dit nu zo optimaal mogelijk doen, zodat je er nu en in de toekomst het meeste uithaalt en al je doelen realiseert? In dit artikel geven we jou haalbare tips om je financiële situatie te verbeteren, overzichtelijk te maken en al je doelen te behalen!

Overzicht creëren

Om te beginnen moet je overzicht creëren en dus je administratie organiseren. Sorteer al je post in “financieel” en “niet-financieel”. Leg hierbij de rekeningen, facturen en eventuele aanmaningen apart. Maak hiervan twee stapels: facturen en rekeningen die betaald zijn en degene die je nog moet betalen. Om het jezelf in de toekomst gemakkelijk te maken, kun je alles inscannen en bewaren in een map op de computer. Zo heb je alles snel bij de hand en moet je niet zoeken.

Betaal op een vast tijdstip

Om te voorkomen dat je facturen te laat betaalt, kies je een vast moment in de week waarop je betalingen doet. Kies voor een tijdstip waarop je dit rustig en ongestoord kunt doen. Stel waar mogelijk automatische incasso’s in, dat bespaart je een hoop tijd en je rekeningen zijn altijd op tijd betaald.

Breng je inkomsten en uitgaven in kaart

Wil je jouw financiën optimaal beheren, dan moet je weten wat er elke maand binnenkomt én buitengaat. Houd daarom een huishoudboekje bij waarin je alles noteert. Dit kan in op papier, zoals in een boekje, of digital, zoals in een spreadsheet. Doe dit zeker in het begin echt met elke uitgave. Na een maand of drie heb je een redelijk goed beeld van je uitgaven en kun je ze kritisch bekijken.

Er zijn 3 categorieën uitgaven:

  1. Vaste lasten: hierbij betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Denk aan zaken zoals huur of hypotheek, verzekeringen, belastingen, energiekosten en abonnementen.
  2. Huishoudelijke uitgaven: die zijn niet maandelijks hetzelfde, maar vaak zit er wel enigszins een lijn in. Hieronder vallen onder andere boodschappen, kappersbezoeken en cadeautjes.
  3. Reserveringsuitgaven: ze komen niet maandelijks terug, maar zijn vaak belangrijk. Kleding en schoenen vallen hier bijvoorbeeld onder. Grote uitgaven zoals het onderhoud van je huis en auto, vakanties en meubilair horen eveneens in die categorie.

Naast je inkomsten en uitgaven, moet je ook jouw schulden en bezittingen in kaart brengen om een duidelijk beeld van je financiën te krijgen.

Los zo snel mogelijk je schulden af

Schulden kosten veel geld en zitten daardoor financiële doelen vaak flink in de weg. Maak daarom een afbetalingsplan. Zet op een rij welke en hoeveel schulden je hebt en wat de rentes zijn. Naast de standaard aflossing voor al je schulden, probeer je extra af te betalen op één schuld. Zodra die is afbetaald los je extra af op de volgende en zo verder. Probeer ook meer geld binnen te halen door spullen te verkopen die je niet meer gebruikt of een tweede baan te nemen.

Heb je al jouw schulden afbetaald? Zorg dan dat je geen nieuwe schulden creëert. Wees daarom ook voorzichtig met een kredietkaart.

Zorg voor een noodkapitaal

Jouw eerste spaardoel hoort eigenlijk een noodkapitaal te zijn. Je hebt een potje van minimaal 1.000 euro nodig voor onvoorziene omstandigheden. Start je dadelijk met het sparen voor je doelen, dan hoef je niet telkens geld uit dat spaarpotje te halen wanneer je bijvoorbeeld een reparatie aan je huis of auto moet laten doen.

Zet je doelen op papier

Zodra je weet wat er binnenkomt en wat je uitgeeft, is het tijd om doelen te formuleren. Omschrijf ze zo specifiek mogelijk en neem niet alleen plannen mee die geld kosten, maar ook al diegene die financiële gevolgen hebben. Het gaat dus niet alleen om zaken zoals een lange reis of een huis kopen. Doelen als een gezin stichten of vervroegd op pensioen gaan horen eveneens op je lijst. Rangschik ze hierna op prioriteit. Je mag ze ook rangschikken op termijn, maar dan heb je echter een grotere kans dat je jouw belangrijkste doelen alsnog niet haalt.

Heb je een partner of gezin? Bespreek dit dan zeker samen. De kans is groot dat prioriteiten verschillen. Onderling moet je daarom tot compromissen komen, waarin iedereen zich kan vinden.

Maak je plannen concreter

Na het omschrijven van je doelen, maak je alles nog concreter. Werk je plannen helemaal uit in verschillende stappen en zorg er telkens voor dat ze ‘SMART’ zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Daarnaast is nadenken over hoe je inkomsten wilt genereren één van de meest belangrijke zaken. Wil je verder ontwikkelen in je huidige beroep of voor een andere carrière kiezen? Of wil je bijvoorbeeld starten met beleggen en hierdoor extra inkomsten creëren?

Houd in je plannen eveneens rekening met dingen die jij noodzakelijk vindt voor de levenskwaliteit die je hebt, wilt behouden én krijgen wanneer je met pensioen gaat.

Herzie je plannen regelmatig

Een financieel plan hoort flexibel te zijn. Veranderen er zaken in je leven, dan moet je jouw plan daarop bijstellen. Bovendien kunnen ook doelen veranderen. Maak voor jezelf een schema om je financieel plan te evalueren. Hoe vaak je dit doet hangt mede af van je leeftijd en leefomstandigheden. Zo heeft een student meestal een leefwereld die sneller verandert dan een volwassene met een stabiel leven.

Vraag hulp aan een financieel adviseur

Vind je het moeilijk om jouw financieel plan helemaal duidelijk op papier te krijgen? Of heb je het idee dat je toch zaken over het hoofd ziet? Roep dan de hulp in van een financieel adviseur. Het grote voordeel van een financieel adviseur tegenover zelf een plan opstellen, is dat zij dit zonder emoties doen. Ze kijken uitsluitend naar wat goede en verstandige keuzes zijn. Sta je op het punt om ingewikkelde financiële beslissingen te maken, dan is het eveneens raadzaam om te praten met een financieel adviseur. Vaak kosten fouten in dergelijke gevallen potentieel veel geld.

Wanneer je kiest voor een financieel adviseur, hoef je zeker niet alles uit handen te geven. Jij geeft aan waarbij je advies wilt krijgen en wat je zelf wilt regelen en uitzoeken. Creëer zo de ideale balans tussen de touwtjes in handen houden en professionele raad.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20