5 redenen om jouw bedrijf circulair te maken

Grondstoffen ontginnen. Producten produceren. Consumeren. Weggooien. Een lineaire economie is gericht op ongelimiteerde groei. Maar hulpbronnen zijn beperkt, de hoeveelheden afval die we als maatschappij produceren, krijgen we nauwelijks verwerkt, en de impact op het milieu is groot. Bedrijven staan dus voor de uitdaging om hun productieprocessen te reorganiseren.

In een circulair economisch model ligt de focus op grondstoffen optimaal benutten en afval minimaliseren of voorkomen. Het doel is om de levensduur van producten, materialen en grondstoffen te verlengen door hergebruik, herstelling, herbestemming, renovatie en recycling. In tegenstelling tot het traditionele lineaire model, sluit het circulaire model de lus door de waarde van producten te behouden en ze na een eerste gebruik terug in de cyclus te brengen.

Omschakelen schept nieuwe kansen

De wereldwijde vraag naar grondstoffen neemt onafgebroken toe, terwijl veel van onze hulpbronnen eindig zijn. Het systeem barst uit zijn voegen met grootschalige afvalproblemen, vervuiling en materiaal- en productschaarste tot gevolg.

De overgang naar een circulaire economie, met hernieuwbare energiebronnen, zou de uitstoot van CO2 aanzienlijk inperken. Klimaatverandering, veroorzaakt door ons welvaartmodel gebaseerd op groei, zet de natuurlijke habitat van planten en dieren onder druk. Nochtans is biodiversiteit ook op economisch vlak van bijzonder groot belang.

Een circulaire economie stimuleert innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen. Het zet de deur open naar een alternatieve manier van waardecreatie door grondstoffen efficiënt te gebruiken en te hergebruiken. Dat leidt tot jobcreatie in sectoren zoals reparatie en recycling. Bovendien kan je bedrijf kosten besparen door grondstoffen optimaal te benutten en afval te verminderen.

Tenslotte beschermt een circulaire manier van werken je bedrijf tegen onverwachte schokken, zoals schommelende grondstofprijzen, geopolitieke crisissen en toeleveringsketens die bedreigd worden door klimaateffecten.

Voordelen voor je bedrijf

Hoe kan jouw bedrijf inzetten op recyclage of herstel? Kan het producten een tweede leven geven? De ideale levensloop van een product uittekenen, vraagt maatwerk, maar de voordelen zijn niet min. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Kostenbesparing

Door materialen efficiënter te gebruiken en afval tot een minimum te beperken, kan je bedrijf flink besparen op de aankoop én afvalverwerking. Hergebruik vermindert de noodzaak om nieuwe grondstoffen aan te schaffen. Bovendien leidt het toepassen van circulaire principes tot efficiëntere processen en lagere energiekosten.

(Financiële) ondersteuning

Subsidies, haalbaarheidsstudies, ondersteuning door experts, nieuwe partnerschappen en trainingen. De diensten waarop je een beroep kan doen bij het omschakelen van je productieprocessen, zijn talrijk. Daarbovenop kan je rekenen op belastingvoordelen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van laadstations of extra isolatie.
Een overzicht van deze ondersteuning en financiële stimulansen, vind je in deze toolbox.

Betere relaties

Een veerkrachtig en toekomstbestendig bedrijf? Dat klinkt je investeerders als muziek in de oren. Want door duurzame principes te omarmen, verklein je het risico om getroffen te worden door onverwachte schokken in de economie. Denk maar aan de coronacrisis of de toeleveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne.

Maar ook klanten kan je via circulaire principes sterker aan je bedrijf binden. Onder meer door producten met diensten te combineren, ga je langdurige servicecontracten aan die de klant extra flexibiliteit bieden. Product-as-a-service (PaaS) biedt gebruikers de mogelijkheid om van producten gebruik te maken zonder ze zelf te moeten aankopen. Bovendien kunnen ze rekenen op extra services zoals herstelling of vervanging. 

Nieuwe zakelijke opportuniteiten

De omschakeling naar een circulair bedrijfsmodel creëert de mogelijkheid om processen te herdenken: onderdelen of producten recycleren of herstellen, extra diensten aanbieden, … stuk voor stuk geven ze uitzicht op nieuwe verdienmodellen en tewerkstellingskansen. Daarbij kunnen samenwerkingen ontstaan met andere bedrijven die al circulair te werk gaan, wat kan leiden tot synergiën en gezamenlijke groeimogelijkheden.

Lagere milieu-impact

Door de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen, en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, minimaliseer je de ecologische voetafdruk van je bedrijf. Je helpt de overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen terug te dringen. En je draagt bij aan het in stand houden van ecosystemen en biodiversiteit.

Op zoek naar advies en praktische hulp om ook jouw bedrijf de circulaire economie in te loodsen? Check tijdvoorcirculair.be.

Meer