44.000 bijkomende banen verwacht dit en volgend jaar

De Belgische economie herstelt sneller en forser dan verwacht. En dat zorgt voor extra werkgelegenheid. Het Federaal Planbureau verwacht voor dit en volgend jaar 44.000 bijkomende banen.

De economie zou in 2021 met 5,5 procent groeien. Dat is beduidend hoger dan de vooruitzichten van februari. Toen ging het Planbureau nog uit van 4,1 procent groei. In 2022 zou dan een groei volgen van 2,9 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses. Het Planbureau spreekt dan ook van een “breed gedragen herstel van de Belgische economie in 2021”. Vooral de investeringen maken daarbij dit jaar een inhaalbeweging.

Die groei levert extra banen op, vooral dit jaar. Terwijl het Planbureau in februari nog uitging van een verlies van 30.000 jobs in 2021, wordt nu gerekend op 34.600 bijkomende banen dit jaar en 8.900 in 2022. Het Planbureau gaat er wel vanuit dat eens de steunmaatregelen die vandaag de arbeidsmarkt beschermen – met name tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht – worden afgebouwd, er dit najaar bedrijfssluitingen en herstructureringen zullen volgen. De werkloosheid zou over twee jaar bekeken min of meer stabiel blijven.

Het economisch herstel zal dit jaar ook zorgen voor meer koopkracht: 1,7 procent. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid en de lage inflatie was ook vorig jaar al het beschikbaar inkomen van de particulieren er met 1,4 procent op vooruitgegaan. In 2022 zou de koopkrachtstijging beperkt blijven tot 0,6 procent.

‘De nieuwe prognoses van het federaal planbureau laten zien dat onze economie zich sneller en forser herstelt dan eerst verwacht. Dat is hoopgevend, al moeten we meer volledige cijfers afwachten om te zien of dit zich ook positief vertaalt naar onze begroting zodat we dit kunnen meenemen in de begrotingsopmaak voor 2022’, reageert staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld).

Volgens haar toont het herstel dat de steunmaatregelen hun functie als schokdemper hebben vervuld. Toch onderstreept ze het belang van onder meer de hervorming van de arbeidsmarkt. Die zal cruciaal zijn voor een duurzaam herstel, aldus De Bleeker.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20