4 redenen waarom rijke landen geen haast maken met hernieuwbare energieën

Ondanks dat al jaren het einde van ‘Big Oil’ wordt aangekondigd en de eerste windmolenparken al verschillende decennia oud zijn, blijven de meeste leden van de rijkelandenclub OESO talmen met de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en elektrische wagens.

Dat ondanks de alarmkreten van wetenschappers en opiniemakers in wat stilaan op een verontrustende versnelling van de klimaatwijzing en de toename van de CO2-uitstoot wijst. Zelfs de traditioneel conservatieve financiële wereld neemt hier mee het voortouw en schrapt investeringen in weinig milieuvriendelijke investeringen (kolen, exploratie van Antarctica,…)

Maar de meeste rijke landen weerstaan dus aan die druk van buitenaf en hebben daar zo hu redenen voor, aldus een studie van de Franse bank Natixis. Een snelle energie-transitie zou de overheid voor 4 grote uitdagingen plaatsen:

1. de vernietiging van jobs in de automobielsector en andere sectoren die fossiele brandstoffen gebruiken of produceren. Zo genereert een elektrische wagen een veel kleinere toegevoegde waarde voor autoconstructeurs binnen de OESO en wel omdat de elektrische batterij (die meestal in China wordt gekocht) ruim 40% van de totale waarde van de wagen voor haar rekening neemt.

2. de door de overheden op het brandstofverbruik geïnde belastingen – vandaag de inzet van de ‘gele hesjes’-beweging in Frankrijk – zou worden gedecimeerd. Uit onderstaande tabel blijkt dat die accijnzen dit jaar 374 miljard dollar zullen genereren in de vermelde 7 landen.

3. de vernietiging of het overbodig maken van een zeer aanzienlijk geaccumuleerd kapitaal in bijvoorbeeld de elektriciteits- en de automobielsector. De globaal geaccumuleerde ‘stranded assets’ of ‘overbodige activa’ zouden volgens de Franse bank een totale waarde van 872 miljard dollar bereiken.

4. een toenemende afhankelijkheid van Azië in het algemeen en China in het bijzonder, vanwege de dominantie van deze landen op vlak van zonnepanelen en batterijen voor elektrische wagens. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste fabrikanten van elektrische batterijen weer:

Samengevat: De publieke opinie wil een snelle transitie op vlak van energie. De overheden hebben minder haast en dat om begrijpelijke redenen: risico op jobverlies, daling van de belastinginkomsten, vernietiging van kapitaal en een toenemende afhankelijkheid van China.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20