3 interessante uraniumaandelen om in te beleggen

De wereldeconomie wil geleidelijk aan af van fossiele brandstoffen. Kernenergie is dé kandidaat om, naast zon en wind, koolstof-uitstotende energiebronnen te vervangen. Dat vraagt om een uitbreiding van de uraniumvoorraden. Investering-website Investment U lijstte de drie aandelen op die betrekking hebben tot uranium en die bij een veranderend energiespeelveld een mogelijk florissante toekomst tegemoet treden.

Kernenergie en grondstof uranium hebben een slecht imago. Is dat echter nog terecht? Nu we steeds meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie, is er wellicht ‘ook nood aan een meer genuanceerde kijk op deze koolstofarme energiebron’, schrijft de Investment U auteur.

De bedrijven hieronder richten zich op de winning en verwerking van uranium. Dus als de vraag stijgt, zouden deze aandelen het goed moeten doen …

 • Cameco (Canada Mining and Energy Corporation; CCJ) is ’s werelds grootste beursgenoteerde uraniumbedrijf.
  • Het bedrijf bezit officieel 455 miljoen pond aan minerale reserves.
  • Cameco heeft de vergunning en de capaciteit om jaarlijks meer dan 53 miljoen pond uraniumconcentraten te produceren.
  • Om politieke en andere risico’s te verlagen, exploiteert Cameco projecten over de hele wereld. Het heeft een grote voetafdruk in Canada, maar ook in de VS, Australië en Kazachstan. Dus als de wereldwijde vraag naar uranium toeneemt, zou dit topaandeel in uranium een hoger rendement moeten opleveren.
De aandelenkoers van CCJ het voorbije jaar – bron: TradingView
 • Uranium Energy Corp. (UEC) is een mijnbouw- en exploratiebedrijf dat gevestigd is in de VS. 
  • Van UEC lopen projecten in Texas, Wyoming, Paraguay, New Mexico, Colorado, Arizona en Canada. Het aandeel heeft dus ook enkele diversificatievoordelen.
  • Een uniek kenmerk van UEC is dat het aandeel ongedekt is. De onderneming heeft geen contracten tegen vooraf vastgestelde prijzen.
  • UEC is sterk afhankelijk van de uraniumprijs in vergelijking met alle andere uraniummijnbouwers wereldwijd. 
De aandelenkoers van CCJ het voorbije jaar – bron: TradingView
 • Ur-Energy (URG) is een junior mijnbouwbedrijf met veel groeipotentieel.
  • Zijn belangrijkste operatie is de uraniumfabriek van Lost Creek in Wyoming.
  • De onderneming heeft – onder optimale omstandigheden – een maximale productiecapaciteit van 2 miljoen pond, ofwel zo’n 900.000 kilogram per jaar.
  • Het nieuwste uraniumproject van Ur-Energy is Shirley Basin. Het bedrijf verwierf de licentie hiervoor in 2013 en heeft reeds een breed scala van toepassingen en beoordelingen doorlopen. Naarmate dit project vordert, zou de onderneming tot 6,3 miljoen pond U3O8, een verbinding van uranium, kunnen produceren.
De aandelenkoers van URG het voorbije jaar – bron: TradingView

Zijn uranium en kernenergie wel veilig in de toekomst?

Wie mensen vraagt naar hun mening over kernenergie, krijgt vaak de rampen van Tsjernobyl of Fukushima als tegenargument op het bord. Herinneringen aan deze rampen zijn in het collectief geheugen blijven hangen. Samen met een hoop negatieve pers heeft dat er waarschijnlijk toe geleid dat minder mensen in uraniumaandelen investeren.

Dat sentiment is echter aan het veranderen nu meer mensen ‘objectief’ naar de feiten beginnen kijken.

Zo zijn nucleaire rampen eigenlijk erg zeldzaam. Tsjernobyl, in 1986, was de ergste ooit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht een 600 pagina’s tellend rapport uit over de ramp. Gebaseerd op het werk van honderden wetenschappers, economen en gezondheidsdeskundigen, bleek dat het totale aantal stralinggerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk rond de 4.000 zal liggen.

‘Dat is -zonder enige twijfel- een ontnuchterend cijfer’, klinkt het. Maar laten we het eens vergelijken met het aantal sterfgevallen als gevolg van onze belangrijkste energiebron van vandaag: fossiele brandstoffen.

Volgens de WHO sterven er elk jaar miljoenen mensen aan de luchtvervuiling die door fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt. De langetermijneffecten op ons milieu zouden nog erger kunnen zijn. ‘Meer mensen en regeringen realiseren zich dit’, meent Investment U. ‘Het tij is aan het keren.’

Eén ton natuurlijk uranium kan meer dan 40 miljoen kilowattuur elektriciteit produceren. Dit staat gelijk aan het verbranden van 16.000 ton steenkool of 80.000 vaten olie.

Lees ook:

(mah)(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20