10 stappen voor een beginner om succesvol te kunnen beleggen

De eerste stap om een reeks van investeringen samen te stellen die je succesvol kunnen zijn en je dus een leuk leven in het vooruitzicht stellen. Hierbij dien je echter eerst te bepalen of je een beleggingsrekening nodig hebt om geld te kunnen genereren en vermogen op te bouwen, je niet meer bezig bent met het betalen van allerlei rekeningen en hebt je wel voldoende inkomen om te gaan beleggen. Wanneer dat zo is, dan zul je je moeten richten op een degelijke zaak waar je je inkomen in wilt investeren. 

Een dergelijke manier van beginnen met beleggen is een methode die, weliswaar weer aan populariteit in heeft moeten boeten, maar wel voor ruim twintig jaar veel gebruikt is. Veel mensen die actief waren op dit gebied waren van mening dat dit de enige goede investering was omdat je een aandeel kon kopen voor 10 euro en dit vervolgens weer kon verkopen voor 20 euro. Hoewel deze wijze om je inkomsten te investeren al weer enige tijd uit de mode is geraakt bij het grote publiek, wordt de werkwijze nog steeds gebruikt op kantoren die voorzien zijn van mahoniehouten wanden waar de meest gerespecteerde vermogensbeheerders in de wereld hun vak uitoefenen.

Om op deze speciale manier je inkomsten te kunnen investeren, zul je wel een goed begrip dienen te hebben van zaken die hier verband mee houden, zoals:

 • welke soorten activa geschikt zijn voor iemand die zijn, of haar, inkomen wil investeren,
 • de meest voorkomende risico’s die ervoor kunnen zorgen dat een succesvolle beleggingsportefeuille toch met zich mee kan brengen. 

Je dien je dan ook ten minste goed te beschermen door over financiële zaken en mogelijkheden altijd erg goed na te denken voordat je een financieel manager gaat benaderen.

De definitie van het beleggen van je inkomen

Voordat je aan de slag kunt gaan, zullen we een definitie geven wat er precies wordt bedoeld met het investeren van je inkomen wordt bedoeld. De kunst om op een goede manier je inkomen te beleggen, is door het samenstellen van verschillende activa, zoals:

 • aandelen,
 • obligaties,
 • beleggingsfondsen,

Uiteraard dient dit te gebeuren met het hoogst mogelijke jaarinkomen tegen een zo laag mogelijk risico. Het grootste deel van deze inkomsten zal immers uit worden gekeerd aan de belegger, zodat hij of zij dit kan gebruiken om allerlei kosten in hun dagelijks leven mee op te vangen, zoals het kopen van kleding, betaling van de hypotheek, op vakantie gaan, dekking van het levensonderhoud, schenkingen aan goede doelen of wat je allemaal meer kunt doen met het geld dat je tot je beschikking hebt.

Stap 2

Ondanks de nostalgie waarmee nog altijd veel mensen terugkijken naar de negentiende- en twintigste eeuw, was de maatschappij in die tijd eigenlijk een enorme bende. Hiermee bedoelen we echter niet dat er een gebrek bestond aan direct nieuws, video chats, muziek on demand, winkels die 24 uur per dagen hun deuren openden voor hun klanten en auto’s die steeds zuiniger omsprongen met het gebruik van allerlei brandstoffen. We hebben het in dit geval over het feit dat wanneer je van een bepaalde afkomst was, de meeste bedrijven je niet in dienst zouden nemen, wanneer je homo of lesbisch was je naar een elektroshock therapie door werd gestuurd, zwarte mannen en vrouwen voortdurend blootgesteld werden aan de dreiging van groepsmishandelingen en -verkrachtingen, mensen geloofden dat alle katholieken onder het juk van de paus zaten en wanneer je een vrouw was, dan kon je hooguit een baan vinden waar je wat typewerk te doen kreeg, waarvoor je bovendien slechts een schijntje voor betaald kreeg in vergelijking tot het loon van een man die hetzelfde werk deed. Maar tevens was er in die tijd nog geen sprake van regeling ten aanzien van veiligheid het pensioen binnen bedrijven, wat er vaak in resulteerde dat de meeste bejaarden het einde van hun leven moesten slijten in extreme armoede.

Je zult nu vast en zeker afvragen wat dat allemaal te maken heeft met het investeren van je inkomen. Nou, eigenlijk alles omdat dit de omstandigheden zijn die de stijging van het investeren van het inkomen teweeg heeft gebracht en als je je er een beetje meer in verdiept, dan is het niet moeilijk om de reden daarvan te begrijpen.

De opkomst van het investeren van het inkomen

Voor iedereen, behalve voor blanken die er de juiste banden op nahielden, werden de goed betalende arbeidsmarkten effectief op slot gezet. Een opmerkelijke uitzondering op die regel werd echter:gemaakt als je aandelen en obligaties van de grote bedrijven op aarde in handen had. Voor het doen van dit soort investeringen maakte het namelijk geen verschil of je zwart, wit, man vrouw, homo of hetero was. En al evenmin werd er gekeken naar je leeftijd, je opleidingsniveau je werksituatie of allerlei uiterlijk kenmerken. Je dividenden en rente werd aan je verstrekt gedurende het jaar op basis van de totale omvang van de investering die je had gedaan en hoe goed het bedrijf zaken wist te doen. Om die reden is het haast een ijzeren regel geworden dat wanneer je eenmaal geld had, je diende te sparen en de enige aanvaardbare investeringgedachte het investeren van je inkomen als goed werd geacht.

Stap 3

In het verleden werden in het bijzonder vrouwen door de maatschappij beschouwd als hulpeloze wezens op het moment dat ze het zonder een man moesten stellen. Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw hoorde je dan ook veel over een beleggingsportefeuille die in het leven geroepen was om inkomstenbelasting mee te investeren door bijvoorbeeld weduwen. De reden achter deze manier van beleggen was het feit dat dit een vrij routinematige klus betrof voor medewerkers van de beleggingsmaatschappijen, terwijl er bovendien veel vertrouwen was vanuit de gemeenschappelijke banken om het geld van een levensverzekering dat een weduwe ontving na de dood van haar man te gebruiken om een beleggingsportefeuille van samen te stellen uit verschillende aandelen, obligaties en andere activa. Op die manier zou er immers elke maand genoeg geld gegenereerd kunnen worden voor de weduwe om haar rekeningen mee te betalen, het huis aan te kunnen houden en de kinderen op te voeden zonder dat er een kostwinner aanwezig was binnen het gezin. Met andere woorden: het doel van de beleggingen door een weduwe waren niet om zich te verrijken, maar om al het mogelijke te doen om een ​​bepaald veilig inkomensniveau te bereiken en te behouden.

Een dergelijk idee zal voor de meeste mensen vandaag de dag waarschijnlijk te bizar voor woorden zijn. We leven tegenwoordig immers in een wereld waar vrouwen net zoveel kansen hebben om een carrière op poten te zetten als mannen, en wanneer ze dat doen, dan is het goed mogelijk dat ze zelfs meer geld verdienen. Indien je echtgenoot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwam te overlijden, dan had je bijna geen kans om voor je gezin de volledige waarde van zijn inkomen te vervangen. Dat is dan ook de reden waarom de inkomsten die binnenkwamen werden geïnvesteerd en werden effectenmakelaars, beleggingadviseurs en bankmedewerkers logischerwijs gezien als een belangrijke functie. Die dagen zijn nu gelukkig voorbij en wordt deze vorm van beleggen waarschijnlijk al enkele generaties niet, of nauwelijks, nog als een gemeengoed gezien.

Vandaag de dag heeft het pensioenstelsel een ware evolutie doorgemaakt en zijn de sterk schommelende inkomens voor de arbeidersklasse in onze maatschappij eveneens voor een belangrijk deel tot het verleden gaan behoren, heeft er een sterke stijging van de winsten op investeringen van het inkomen plaatsgevonden en zijn steeds meer mensen in staat om hun vermogen goed te structureren door passief inkomen in te brengen.Voor uiteenlopende situatie zijn er zelfs speciale activa die je zou kunnen aankopen als je van plan bent om je inkomen te gaan investeren op een voor jou meest geschikte manier die je bovendien het meeste voordeel op zal leveren.

Stap 4

Om erachter te kunnen komen hoeveel geld je met je inkomen zou kunnen investeren, kun je in een heleboel gevallen gebruikmaken van de zogenaamde 4 procentregel. De vuistregel voor een investering van inkomstenbelasting zegt dat wanneer je nooit zonder geld wilt komen te zitten, je 4 procent van je totale jaarinkomen dient te investeren. Dit wordt meestal aangeduid op beurzen zoals Wall Street als de 4 procent -regel. (Deze term kan worden verklaard uit het feit dat wanneer de financiële markt crasht, wetenschappijl is aangetoond dat 5 procent zal leiden tot geldgebrek om 20 jaar op te kunnen teren, terwijl 3 procent van je inkomen beleggen vrijwel nooit toe zal worden gepast)

Met andere woorden: als je er in slaagt om 350.000 euro te sparen voor je pensioen op 65 jarige leeftijd (je zou dan maar 146 euro per maand moeten sparen vanaf het moment dat je 25 jaar oud bent en 7 procent per jaar verdient), moet u jaarlijks 14.000 inleggen om ervoor te zorgen dat je nooit een tekort aan geld zult hebben. Dat komt dus neer op een zelfgespaard pensioenfonds van ongeveer 1166 euro bruto per maand.

Geen geldgebrek

Indien je ervan uitgaat dat een gemiddelde gepensioneerde werknemer ongeveer 1,300 euro via de bestaande regelingen aan sociale zekerheid ontvangt, dan kun je samen met het zelfgespaarde pensioenfonds al snel op een maandelijks inkomen van ruim 2000 euro uit komen. Wanneer alle overige factoren gelijk blijven, kan het investeren van het inkomen met een goed gestructureerde beleggingsportefeuille op deze manier ervoor kunnen zorgen dat je geld niet op zal raken, ongeacht of je 67 of 110 jaar oud wordt. Tegen de tijd dat je met pensioen gaat, heb je waarschijnlijk een eigen huis en zijn de meeste schulden weggewerkt, wanneer dan ook nog allerlei cruciale medische noodgevallen achterwege blijven, dan moet je in staat zijn om prima in je basisbehoeften te voldoen. Je kunt vaak zelfs nog eens 5000 of 6000 euro aan je jaarinkomen toevoegen door een parttime baan erbij te nemen en je op die manier bovendien in te zetten voor de maatschappij.

Stap 5

Welke soorten investeringen er gedaan kunnen worden met een beleggingsportefeuille is voor een heleboel mensen echter niet helemaal duidelijk. Er zijn echter 3 soorten investeringen die je zou kunnen overwegen, namelijk:

 • Dividendaandelen : Dit zijn zowel gewone aandelen als preferente aandelen. Deze post zal voor een deel de winst controleren die een bedrijf aan de aandeelhouders uitkeert op basis van het aantal aandelen dat zij in hun bezit hebben. Je zult dan ook bedrijven moeten kiezen met veilige dividendaandelen, wat betekent dat ze slechts 40 tot 50 procent van de jaarlijkse winst over mogen hevelen om te herinvesteren, terwijl de rest terug dient te vloeien in het bedrijf ten behoeve van groeiactiviteiten. Op de huidige markt kan een dividendrendement van 4 tot 6 procent over het algemeen als goed worden beschouwd.
 • Obligaties: je keuzes ten aanzien van obligaties zijn enorm groot. Je kunt dan ook een eigen beleid uitstippen met bijvoorbeeld obligaties van overheidsinstellingen, gemeentelijke obligaties, kasbons en nog veel meer. Of je zakelijke- of gemeentelijke obligaties dient te kopen, hangt af van je persoonlijke belastbare opbrengst. Je moet geen obligaties gaan kopen met een looptijd van meer dan 5 tot 8 jaar omdat je zo te maken krijgt met een verhoogd durationrisico, wat betekent dat de obligaties enorm kunnen gaan schommelen zoals aandelen doen als reactie op veranderingen in het gebied van de door staatsreserves gecontroleerd rente.
 • Onroerend goed: je kunt je eigen woning direct beleggen of daarvoor een speciaal fonds gebruiken. Onroerend goed kent echter altijd eigen fiscale regels en sommige mensen kunnen hier meer voordeel mee binnenhalen omdat deze manier van beleggen je van nature tegen inflatie zal beschermen. Veel beleggingsportefeuilles die uitgaan van het inkomen hebben echter een groot vastgoeddeel omdat de tastbare aard ervan een heleboel mensen in staat stelt om met een beleggingsportefeuille te investeren in heel het pand, ze zien immers dat het nog altijd bestaat en zo kunnen ze zichzelf geruststellen dat zelfs wanneer er dalingen worden geconstateerd op de markt, ze nog steeds eigenaar van de akte zullen zijn. Psychologisch kan dat voor deze mensen de nodigde gemoedsrust met zich meebrengen en heb in staat stellen vast te houden aan hun financieel plan in turbulente tijden.

Stap 6

Aan het kopen van dividendaandelen zitten een heleboel voordelen, zeker als je je inkomen wilt investeren en met dat doel een beleggingsportefeuille aan hebt gelegd. Positieve eigenschappen van dividendaandelen zijn onder andere:

 • De dividendaandelen beschikken een uitkeringsratio tot wel 50 procent waarbij de rest terug zal vloeien in groei-investeringen van het bedrijf. Wanneer een bedrijf te veel van de winst, uit gaat keren, kan het de concurrentiepositie van de onderneming immers schade toebrengen. Volgens bepaalde wetenschappelijk onderzoeken had dan ook voor een belangrijk deel de kredietcrisis die zich voor heeft gedaan tussen 2007-2009 en die verantwoordelijk was voor de veranderingen op Wall Street vermeden kunnen worden als de banken de ratio van hun dividenduitkeringen hadden verlaagd.
 • Een dividendrendement van 2 tot 6 procent betekent dat wanneer een bedrijf een aandelenkoers van 30 euro hanteert, het jaarlijkse dividend in contanten tussen de 0,60 en 1,80 per aandeel op zal leveren.
 • Het bedrijf moet op zijn minst de positieve resultaten zonder verliezen jaarlijs, gedurende de afgelopen drie jaar, hebben gegenereerd. Met je inkomen gaan beleggen zal dan ook vooral betrekking hebben op het beschermen van je geld, niet over je slag slaan met risicovolle aandelenkeuzes.
 • Een bewezen verhoging van het dividend: als een leidinggevende vriendelijk over wil komen bij een aandeelhouder, dan zal hij meer geïnteresseerd zijn in de overtollige kasmiddelen van de aandeelhouders dan in het uitbreiden van het bedrijfsimperium, in het bijzonder bij gerenommeerde bedrijven die niet over een veel ruimte beschikken om nog te kunnen groeien.
 • Een hoog rendement op het eigen vermogen, met weinig of geen schulden aan bedrijven, dan gaan de zaken in de regel beter dan gemiddeld. Dit kan dan ook een groter vangnet gaan vormen in tijden van recessie en helpen om de dividendstromen onder controles te houden.

Deze kenmerken zou je kunnen helpen bij het kiezen van het soort dividend dat je wilt gebruiken om door een investering van je inkomen een beleggingsportefeuille op te bouwen en dit op de juiste manier te interpreteren, je weet dan bijvoorbeeld:

 • Wat is de dividendopbrengst is, en hoe deze wordt berekend,
 • Hoe je aandelen met hoge dividenden kunt selecteren,
 • Hoe je het dividenduitkeringspercentage kunt bepalen van een aandeel.

Stap 7

Er zijn een aantal kenmerken van obligaties die je wellicht zou kunnen te overwegen, maar uiteraard ook een aantal die je beter kunt vermijden. Obligaties worden vaak beschouwd als de hoeksteen van een investering die gedaan wordt met het inkomen omdat deze over het algemeen veel minder dan aandelen zullen schommelen. Met een obligatie leen je immers geld aan een bedrijf of de overheid. Dit geld wordt vervolgens vastgezet zodat je dus eigenlijk een stukje van het bedrijf in handen krijgt. De potentiële winst uit obligaties zijn weliswaar veel meer beperkt, maar als er onverhoopt een faillissement plaatsvindt, heb je wel een betere kans om je investering terug te verdienen.

Dat wil overigens niet zeggen dat obligaties volkomen risicoloos zijn. In feite kennen obligaties een unieke reeks van risico’s voor de inkomsten van de belegger. Voor dit risico dien je dan ook zeker op te passen als je een beleggingsportefeuille samen gaat stellen:

 • Je kunt kiezen uit allerlei obligaties, zoals gemeentelijke obligaties die een aantal fiscale voordelen bieden. Maar bij voorkeur kies je toch voor obligatiefondsen waar je van alles kunt leren over obligaties en de fondsen zelf. Ook kun je meer leren door informatie op te zoeken over het testen van de veiligheid voor gemeentelijke obligaties en individuele obligaties die je eveneens aan je portefeuille toe zou kunnen voegen.
 • Een van de grootste risico’s is de zogenaamde duration van een obligatie. Bij het samenstellen van een portefeuille voor het investeren met een inkomen kies je beter geen obligaties die vervallen na meer dan 5 tot 8 jaar zullen vervallen, omdat veranderingen ervoor kan zorgen dat er veel waarde verloren kan gaan als de rente fors verandert.
 • Daarnaast moet je ook oppassen met het kopen van buitenlandse obligaties ondanks dat deze een aantal voordelen met zich meebrengen, zul je immers de valuta’s goed moeten begrijpen.

Wanneer je de percentage van je beleggingsportefeuille met obligaties probeert te achterhalen, dan kun je de gulden regel ter harte nemen van Burton Malkiel, een beroemde schrijver: als je 30 bent, moet je 30 procent investeren in je beleggingsportefeuille, maar als je 60 bent zal dat juist 60 procent dienen te zijn.

Stap 8

Onroerend goed kan je helpen om je inkomen te verdubbelen, ondanks dat er soms sprake zal zijn van een minder gunstige tijd voor het vastgoed. Indien je weet wat je doet, dan kan vastgoed een grote investering zijn voor iedereen die graag een regelmatig inkomen wil ontvangen. Dat is in het bijzonder het geval als je op zoek bent naar passief inkomen dat in je beleggingsportefeuille met je inkomen kan passen.

Je belangrijkste keuze zal dan dus neerkomen op het al dan niet rechtstreeks kopen van waardepapieren of investeren door middel van een speciaal vastgoedfonds. In beide gevallen zul je te maken krijgen met specifieke voor- en nadelen, maar allebei deze mogelijkheden kun je, eventueel gezamenlijk, gebruiken binnen een goed samengestelde beleggingsportefeuille.

Een groot voordeel van onroerend goed

Een groot voordeel van onroerend goed is dat, als je vertrouwd bent met schulden, je je aflossingen drastisch kunt verhogen omdat de waarde van het pand zelf gelijke tred zal houden met de inflatie. Deze methode is echter niet geheel zonder risico, maar voor iemand die voldoende kennis heeft van de plaatselijke vastgoedmarkt is toch mogelijk om hier zijn, of haar, voordeel uit te halen en nog zelfs andere inkomsten, spaargelden en geldreserves te genereren om hen te beschermen op de lange termijn of om waardeverlies op te vangen. Wanneer je erin slaagt om effectief te werk te gaan, dan kan het soms zelfs mogelijk zijn om maandelijkse een extra bedrag aan inkomsten te genereren.

Wanneer vastgoed een hoger rendement kan bieden voor een investering van de inkomstenbelasting, dan zul je al snel geneigd zijn om je geld voor 100 procent in vastgoed te steken. In de regel zal op deze manier worden gedacht door mensen die beseffen dat ze hun maandelijkse geldstroom kunnen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen, door het kopen van vastgoed in plaats van aandelen of obligaties. Zo kunnen ze immers met behulp van leningen en hypotheken meer woningen, appartementen of kavels kopen die ze anders zich niet zouden kunnen veroorloven.

Er zijn echter 3 goede redenen om niet al je geld in vastgoed te investeren, te weten:

 • Als de vastgoedmarkt daalt, zal verlies versterkt worden door het hefboomeffect.
 • Onroerend goed zal aanzienlijk meer werk vereisen dan aandelen en obligaties. Denk maar eens aan kosten voor het onderhoud, belastingen, verzekeringen, en dergelijke.
 • Wanneer je uitgaat van een basis die gecorrigeerde is naar de inflatie, dan zal de groei van de geldreserves op de lange termijn altijd die van vastgoed weten te overtreffen.

Stap 9

De rol van het sparen zal bij een investering vanuit je inkomen essentieel zijn. Geld sparen is namelijk iets totaal anders dan geld investeren, zelfs op het moment dat je een breed gediversifieerde beleggingsportefeuille samen hebt gesteld die veel cash weet te genereren elke maand. Ook in dat geval is het essentieel dat je voldoendegeld spaart op spaarrekening die je een goede rente zullen bieden. Je zult dan namelijk altijd geld tot je beschikking hebben als er plotseling een noodsituatie op je levenspad komt. De hoeveelheid contant geld die je nodig heeft zal afhangen van de totale vaste betalingen die je moet doen, de hoogte van je schulden, je gezondheid en je verwachte liquiditeit.

Om dit alles goed te kunnen snappen, kun je beginnen met het afwegen van sparen tegen beleggen en dan vervolgens gaan bepalen hoeveel geld je dient te sparen. Zo zul je je immers ten volle bewust worden van het belang van een degelijk spaarplan, dan een prima aanvulling is op je kasgenererende portefeuille.

Stap 10

Je moet vast gaan stellen welk percentage van je inkomen je gaat investeren in een portefeuille, en hoe de verdeling precies moet zijn tussen de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, en dergelijke). Hoe je dit moet doen zal sterk afhangen van persoonlijke keuzes, voorkeuren, risicotolerantie en of je je een heleboel volatiliteit kunt tolereren. De eenvoudigste manier om je inkomen te investeren en daarbij een goede verdeling te maken, kan onder andere als volgt:

 • 1/3 van de activa in dividend van de aandelen betalen die voldoen aan de criteria die we eerder hebben besproken,
 • 1/3 van de activa in obligaties en/of obligatiefondsen die voldoen aan de voorwaarden die we eerder hebben besproken,
 • 1/3 van de activa in onroerend goed steken, waarschijnlijk in de vorm van direct eigendomsrecht door middel van een naamloze vennootschap, of andere juridische structuur, waarmee je je kunt beschermen wanneer je zou worden aangeklaagd. Je kunt dit deel van de portefeuille gebruiken als een 50 procent aanbetaling en de rest lenen met een toplening, zodat je daadwerkelijk zelf de waarde van het vastgoed kunt verdubbelen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20