10 manieren om je baas je ideeën te laten ondersteunen

 

De meeste managers zijn altijd op zoek naar goede en vooral originele ideeën. Ze hebben eveneens vaak de neiging om dingen beter te weten, maar bevinden zich tevens in de meest ideale positie om de eventuele verdiensten van een bepaald idee vast te kunnen stellen. Op het ogenblik dat een manager besluit om je idee af te wijzen, dan zijn de kansen van je hersenspinsel wellicht toch niet zo geweldig als je aanvankelijk voor ogen had, of misschien heb je niet voldoende aandacht besteed aan het pitchen van je plannen tegenover je collega’s.

Niet alle ideeën zullen worden doorgevoerd

Een ander feit dat veel mensen maar al te graag over het hoofd willen zien, is dat een groot aantal ideeën nooit ten uitvoer zal worden gesteld. Je zou dit kunnen vergelijken met het spelen van een partijtje honkbal: met een gemiddelde slagingskans van drie ideeën uit een serie van tien zal je eveneens tot een ware held maken (maar dan binnen je bedrijf of afdeling). Wanneer je nooit de durf hebt getoond om op de plaats van een pitcher te gaan staan, of wanneer je geen uitdaging aan durft te gaan, dan zal je slagingskans (net zoals het slaggemiddelde van een honkballer) altijd op nul blijven staan. Om die reden zul je dus dienen te beginnen met het hebben van een realistische verwachting ten aanzien van het succes boeken op het gebied van het sopuien van vernieuwende- en innovatieve ideeën. 

Zie ook: zelfstandig worden ideeën

Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je ideeën worden gehoord? 

Managers zijn er, net zoals de meeste andere mensen, in allerlei soorten en maten. Dit wil dus zeggen dat er niet één bepaalde manier kan worden aangewezen die zal werken voor iedereen als het gaat om het duidelijk kenbaar maken van een nieuwe idee. Het kennen van de werkwijze en stijl van je manager zal je om die reden goed kunnen helpen omdat je daar vervolgens je eigen aanpak op aan kunt gaan passen. Hierbij zou je onder andere gebruik kunnen maken van een systeem waarin je verschillende sociaal stijlen met elkaar vergelijkt. Hierbij heb je bijvoorbeeld doorzetter die het enorm zal waarderen als je om je doel te bereiken feiten kunt presenteren, terwijl een vriendschappelijk ingestelde manager je een betere kans zal bieden op het moment dat je vooral een goede relatie op hebt weten te bouwen. 

Je zult dus altijd goed moeten analyseren om te kunnen zien met welk soort manager je te maken hebt en vervolgens in te spelen op de specifieke voorkeuren van deze persoon. Voor het over de streef trekken van de meeste managers kun je dan ook vaak prima uit de voeten met de volgende tips en adviezen. 

1. Ontwikkelen van een inspirerende visie op je idee

Door je idee goed te kunnen beschrijven op een manier die je enthousiasme, je passie en toewijding optimaal naar voren weet te brengen, zal je kans van slagen een stuk groter worden. De meeste mensen vinden het namelijk erg lastig om niet langer te luisteren naar iemand die echt bevlogen is over iets. Bovendien kun je niet van een ander verwachten enthousiast te zijn als je dat zelf niet eens deze interesse kunt tonen. 

2. Bereid je goed voor

Neem altijd ruimschoots de tijd om over de presentatie van je idee na te denken, maak een lijst met alle voor- en nadelen en kom vervolgens met een concreet plan. Hierna is het van cruciaal belang dat je alles tot in de puntjes controleert om te zien of alles wel goed doordacht is of dat je idee al eens eerder is geprobeerd en, als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, wat de resultaten waren. Met andere woorden: de tijd van uw manager is kostbaar en kan dus beter niet worden verknoeid met de presentatie van een waardeloos idee. Bovendien zul je door goed na te denken over de presentatie van je idee evenmin je eigen tijd verdoen aan het vast blijven houden van een plan waarvan bekend is dat dit niet haalbaar zal zijn. Je tijd zou je dan beter kunnen steken in het ontwikkelen van een idee dat wel een redelijke kans van slagen kan hebben

3. Test je idee eerst uit bij enkele betrouwbare collega’s

Je dient altijd op voorhand na te gaan of het zinvol is om je idee te lanceren bij je baas. Je kunt dit doen door een aantal betrouwbare collega’s om hun oordeel te vragen. Hierbij is het echter zaak dat ze ook daadwerkelijk een kritische blijk erop werpen en je bruibare feedback kunnen geven. Door goed naar hen te luisteren en na te gaan of ze ook echt begrijpen wat je uit hebt gelegd, kun je namelijk een heleboel te weten komen over de presentatie van je idee. Ook nu moet je laten zien dat je enthousiast bent over je idee en dat dus ook op deze wijze naar voren laten komen. Maar zelfs dan zul je moeten kunnen accepteren dat, wanneer enkele mensen je zeggen dat een idee niet goed is, dit misschien ook gewoon zo is. 

4. Voordelen voor het bedrijf maken meer kans

Binnen een onderneming zullen er altijd een aantal ideeën zijn die meer kans hebben om de aandacht van een manager te krijgen en vast te houden, zoals wanneer dit idee: 
een manier aandraagt om kosten te besparen,

 • een manier zal zijn om de inkomsten te verhogen,
 • een manier is om meer werk te verrichten met minder mankracht (dus om de efficiëntie te verbeteren),
 • een oplossing aandraagt voor een probleem dat je manager al eerder probeerde op te lossen,
 • een idee dat je bedrijf of afdeling zal helpen bij het bereiken van één of meerdere doelstellingen,
 • een idee dat één van je collega’s zal helpen om meer succesvol te zijn (hoewel er maar weinig mensen zijn die met dit soort ideeën naar voren treden en dus niet enkel aan zichzelf of hun manager denken). 

5. Vermijd juist de presentatie van bepaalde ideeën

Er zijn uiteraard ook altijd een aantal ideeën dat meer kans maakt om de steun van een manager te verliezen direct na het begin van de presentatie ervan, zoals: 

 • iets dat alleen je eigen persoon goed zal doen,
 • een manier om je eigen werk gemakkelijker te maken, maar dat wel ten koste zal gaan van andere mensen binnen het bedrijf,
 • iets dat een je manager (en vaak ook jou) in grote mate in verlegenheid zou kunnen brengen, 
 • iets dat veel geld zal gaan kosten, terwijl de economische situatie niet geweldig goed is, 
 • een idee dat gestaafd is op bepaalde aannames die kant nog wal raken. 

6. Reageer altijd op een correcte manier

Op het ogenblik dat je je idee wilt gaan presenteren, dan weet je op voorhand al dat je bepaalde vragen dient te beantwoorden van je manager. Dit moet je altijd doen met het nodige respect en geduld. Wanneer je het antwoord op een vraag niet weet, dan dien je dat bovendien toe te geven en aangeven dat je er alles aan zult doen om een passend antwoord te gaan vinden. 

7. Stel je flexibel op

Op het ogenblik dat je manager je één of meerdere suggesties geeft ten aanzien van het idee dat je zojuist hebt gepresenteerd, dan dien je daar absoluut voor open te staan. Door met suggesties te komen betekent immers dat je manager in zekere mate geïnteresseerd is in je idee en wellicht gezamenlijk verder wil ontwikkelen. Door je niet te star op te stellen ten aanzien van bepaalde details, dus door hier en daar wat toe te geven, zullen je kansen om je plan tot leven te wekken wellicht een aanzienlijke vlucht kunnen nemen. Je manager staat namelijk niet geheel onwelwillend tegenover hetgeen dat je zojuist uiteen hebt gezet. 

8. Wees bereid om je persoonlijk idee los te laten

De beste ideeën zijn juist die waar meerdere mensen aan bij hebben gedragen. Juist door er niet langer van uit te gaan dat dit idee alleen van jezelf is, zul je doorgaans in staat zijn om meer steun te krijgen. Er bij je manager aandringen op een bepaald voordeel voor het opperen van dit idee zal immers vaak worden gezien als onvolwassen en egoïstisch gedrag. Bovendien hoef je je meestal niet veel zorgen te maken over het feit dat je betrokkenheid in twijfel wordt getrokken. Binnen je bedrijf zijn namelijk vaak een heleboel collega’s op de hoogte van de inzet die je hebt getoond om dit plan van de grond te krijgen. Dit zal in het bijzonder worden versterkt als je je blijft komen met andere goede ideeën. In geen geval dien je te verwachten dat je idee zal worden omlijst met een vermelding van je naam en foto. 

9. Beslis over eventuele andere betrokkenen

Je dient altijd zorgvuldig te bepalen welke mensen je nog mee bij je idee, en de presentatie ervan, wilt betrekken:

 • Wie zal hierbij van het grootste belang zijn?
 • Van wie heb je absoluut steun nodig?
 • Welke persoon, of personen, zou(den) verder nog een belangrijke bijdrage aan de verfijning van je idee kunnen leveren? 

Verder zul je duidelijke afspraken dienen te maken met alle betrokkenen over wie er met welke persoon, of personen, dient te gaan praten en op welk moment dergelijke gesprekken plaats moeten gaan vinden. 

10. Als dat nodig is presenteer je later je idee nogmaals maar dat meer gedetailleerd

Op het moment dat dit nodig blijkt te zijn, zul je nog een keer een presentatie in moeten plannen en er dan een meer gedetailleerde, formele zakelijke case van moeten maken. Je blijft dan echter vasthouden aan het oorspronkelijke idee, maar zorgt er uiteraard wel voor dat er geen dertien in een dozijn van zijn. Je uitvoering zal dan ook duidelijk moeten maken dat dit idee totaal anders is dan vergelijkbare zaken. Dit alles kun je in de regel niet op stel en sprong uitvoeren. Je zult dan ook je idee als een heuse zakelijke case moeten gaan presenteren aan je manager en vervolgens rustig en geduldig afwachten. Je weet immers dat je een goed idee aan hebt gedragen en je persoonlijke verantwoordelijkheid hebt genomen om ervoor te zorgen dat het idee ook uit kan worden gevoerd. Dat alles is een uitstekende manier om jezelf elke keer weer aan te herinneren (ongeacht of al je ideeën ten uitvoer gebracht zullen worden of niet). 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20