Zwitserland moet reservecapaciteit voor elektriciteit opvoeren; zonder akkoord met Europese Unie dreigen problemen

Zwitserland moet zijn capaciteit aan waterkracht opvoeren en moet nieuwe elektriciteitscentrales bouwen om de energieveiligheid van het land in de toekomst te blijven garanderen. Dat heeft de Zwitserse regering aangekondigd.

Indien er geen breder samenwerkingsakkoord met de Europese Unie kan worden gesloten, zouden de mogelijkheden voor import van elektriciteit immers sterk terugvallen en zou Zwitserland in extreme omstandigheden enkele dagen zonder elektriciteit kunnen vallen.

Uitstap kernenergie

Zwitserland werkt aan plannen om zijn elektriciteitsnetwerk te versterken naarmate het land geleidelijk van kernenergie afstapt en op hernieuwbare bronnen overschakelt. De Zwitserse regering heeft nu beslist om tegen volgend winterseizoen bijkomende reserves aan waterkracht aan te leggen.

Daarbij zouden de exploitanten van de centrales gevraagd worden om – tegen een vergoeding – grotere noodreserves aan te houden. Over de omvang van de vergoeding werden geen uitspraken gedaan. Tevens besliste de regering tot de bouw van bijkomende centrales om pieken in de vraag naar elektriciteit te kunnen blijven opvangen.

“Deze centrales moeten beschikbaar zijn om bij buitengewone tekorten de behoefte van elektriciteit op een klimaatvriendelijke manier op te vangen”, betoogde de Zwitserse regering. Concrete beslissingen over de bouw van de nieuwe centrales zijn nog niet genomen, maar gewag wordt gemaakt van twee tot drie gasgestookte centrales met een totaal vermogen van maximaal 1.000 megawatt.

De kost voor de bouw van deze centrales zou tot 900 miljoen Zwitserse frank (860 miljoen euro) kunnen oplopen. De exploitatiekosten worden op 6 miljoen Zwitserse frank per jaar geraamd. De kosten van de brandstof zouden tussen 138.000 frank en 243.000 frank per geproduceerde gigawattuur bedragen.

Verdrag

Zwitserland wordt volledig door lidstaten van de Europese Unie omringd. De onderlinge uitwisseling van elektriciteit wordt echter problematisch indien het land er niet in lukt met de Europese Unie een bilateraal verdrag te sluiten.

Over drie jaar worden in de Europese Unie nieuwe regels van kracht, waarbij de beheerders van de Europese transmissiesystemen verplicht worden om minstens 70 procent van hun grensoverschrijdende netwerkcapaciteit vrij te houden voor de onderlinge elektriciteitshandel tussen de lidstaten.

Hierdoor zouden voor Zwitserland de mogelijkheden voor de import van elektriciteit uit de Europese Unie sterk worden beknot.

Uit een aantal simulaties is gebleken dat Zwitserland zonder bijkomende reserves in extreme situaties tot twee dagen zonder elektriciteit zou kunnen vallen, tenzij met de Europese Unie over de uitwisseling een akkoord kan worden gevonden.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20