Zuid-Korea blijft wereldwijd leider in glasvezel

In negen lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestaat het vaste breedband inmiddels voor minstens 50 procent uit glasvezel. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, gebaseerd op cijfers van midden vorig jaar. Het jaar voordien konden maar zes lidstaten dat niveau voorleggen.

Over de 37 onderzochte landen gezamenlijk had glasvezel in de snelle breedbandverbindingen midden vorig jaar een aandeel van 27 procent. Dat vertegenwoordigde volgens het rapport van de OESO een toename met 3 procentpunt tegenover het jaar voordien.

Concurrentie

‘Het rapport toont echter duidelijk dat er ook tussen de rijkere landen nog altijd een grote kloof bestaat in de adoptie van glasvezel, die een sneller internet mogelijk maakt,’ zeggen de onderzoekers.

De gegevens tonen onder meer dat Litouwen, Letland, Spanje en Nieuw-Zeeland aan een sterke inhaalbeweging tegenover de historische marktleiders – Zuid-Korea, Japan en Scandinavië – bezig zijn.

‘Dat komt onder door de introductie van nieuwe beleidskeuzes en investeringen in infrastructuur,’ zeggen de onderzoekers. ‘Daarnaast heeft de toenemende concurrentie bij de aanbieders ook tot aantrekkelijker prijzen geleid.’

Zuid-Korea is op het gebied van glasvezel wereldwijd marktleider. Daar haalt de technologie een marktaandeel van ruim 81 procent, gevolgd door Japan (79 procent) en Litouwen (74 procent). Ook Zweden, Letland, Spanje, IJsland, Finland en Noorwegen halen scores van meer dan 50 procent. Nieuw-Zeeland en Portugal blijven net onder die grens.

Het rapport toonde ook dat het aantal glasvezelaansluitingen in één jaar tijd met 13,8 procent is toegenomen. De traditionele telefoonverbinding blijft nog altijd de meest gebruikte technologie, maar zijn marktaandeel is van 41,6 procent tot 35,1 procent teruggevallen. Bij kabelverbindingen was er sprake van een stijging met 4,3 procent tot 33,6 procent.

Japan

De onderzoekers merken op dat Zwitserland de grootste penetratie van breedbandabonnementen (46,1 procent) kent. Frankrijk staat op de tweede plaats (43,7 procent), gevolgd door Denemarken (43,4 procent), Nederland (43,1 procent) en Zuid-Korea (41,9 procent).

Tevens blijkt dat mobiel breedband een groei van ongeveer 7 procent per jaar blijft realiseren. Japan heeft met 177 verbindingen per honderd inwoners de grootste mobiele penetratiegraad van de hele wereld. Finland staat op de tweede plaats met een score van 155 procent, gevolgd door Estland (153 procent), de Verenigde Staten (150 procent) en Australië (144 procent).

België staat op het gebied van glasvezel nagenoeg helemaal achteraan. De technologie vertegenwoordigt in België amper 0,98 procent van de totale breedbandverbindingen. In de OESO haalt alleen Griekenland (0,16 procent) lagere scores. Na Ierland laat België echter wel de snelste groei optekenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20