Zaak-El Kaouakibi: de reacties bij Open Vld

Het regent reacties op het nieuws dat Business AM uitbracht over een betaling van 50.000 euro door Open Vld aan Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi bij haar lancering als politica.

Ex-voorzitter Gwendolyn Rutten (foto) bevestigt in een uitvoerige Facebookpost de betaling van 50.000 euro en beklemtoont dat die ook volledig losstaat van het onderzoek naar de onduidelijke financiële stromen bij Let’s Go Urban, de dans-vzw van El Kaouakibi.

‘De partij heeft in 2019 in afspraak met haar kosten op zich genomen voor om en bij de 50.000 euro’, schrijft ze. ‘Met die middelen kon zij zich dus zowel intern in de partij en de afdelingen kenbaar maken, als extern lanceren, op haar manier, met haar bereik, in haar eigen stijl, met haar eigen omkadering.’

‘Het gaat hier om een betaling van kosten aan de firma van El Kaouakibi door Open Vld voor haar ondersteuning en lancering in de politiek. Het gaat dus om reële kosten die door de partij zijn betaald en die zijn aangegeven op de aangifte van verkiezingsuitgaven door Sihame El Kaouakibi voor haar kandidatuur op de Antwerpse Vlaamsparlementslijst.’

Alexandra d’Archambeau, districtsraadlid in Wilrijk, formuleert het gevoel wat wellicht bij veel militanten leeft: waarom financiële steun voor El Kaouakibi en niet voor andere kandidaten?

Daniëlle Vanwesenbeeck, een onderneemster die in 2014 de sprong waagde naar Open Vld zoals El Kaouakibi dat later zou doen, reageert eveneens geschokt.

De partij en Vlaamse fractie vragen na digitaal spoedoverleg ’terughoudendheid’ van Sihame El Kaouakibi in de parlementaire werkzaamheden, partijactiviteiten en -bijeenkomsten van Open Vld.

Dat de zenuwachtigheid binnen de partij groot is, bewijst dit:

Meer