Wordt Luiks bedrijf John Cockerill de wereldkampioen in elektrolysers voor groene waterstof?

Het Luikse industriebedrijf John Cockerill bevestigt aan de zakenkrant L’Echo dat het een nieuwe fabriek voor de bouw van elektrolysers, generatoren van (groene) waterstof, ambieert in België tegen 2025. Dat moet 1 van de beoogde 8 wereldwijd verspreide gigafactories voor elektrolysers worden.

Waarom is dit belangrijk?

Waterstof (H2) is een mogelijke CO2-vrije energiedrager voor tal van industriële activiteiten en kan ook auto's, vrachtwagens en straks misschien zelfs vliegtuigen aandrijven. De Europese doorbraak hangt af van twee zaken: kan de waterstof grootschalig en op een duurzame wijze geproduceerd en opgeslagen worden, en komt er een netwerk van regionale pijpleidingen?

Elektrolyse is het chemisch afsplitsingsproces waarbij waterstof uit water gehaald wordt, met de hulp van stroom. Alleen als die elektriciteit van een duurzame bron komt, zoals windmolens, spreekt men van groene waterstof.

De bouw van installaties voor groene waterstof vergt een hele onderneming, want het gaat niet alleen om de elektrolysers – zeg maar de “opsplitsers” – zelf, maar ook om de nabijgelegen bron van duurzame energie (bijvoorbeeld een windmolenpark) en het transportnetwerk voor de geproduceerde waterstof achteraf.

Omdat de EU – “Waterstof is een strategisch product“, zegt de Europese Commissie – en ook andere overheden bereid zijn zulke waterstofinstallaties te subsidiëren, bereidt John Cockerill zich evenwel voor op een explosieve groei van de markt voor elektrolysers. Het bedrijf is gespecialiseerd in elektrolysers van het grote type, 5 tot 6 megawatt.

Kwantumsprong

De huidige productie van John Cockerill, op een site in China (Cockerill Jingli Hydrogen Suzhou) is goed voor een capaciteit van 350 megawatt. Het Luikse bedrijf is daarmee de wereldwijde marktleider op de nog prille markt van elektrolysers, maar zijn Noorse concurrent Nel zit niet stil en mikt de komende jaren op 10 gigawatt (10.000 megawatt). John Cockerill gaat de strijd aan en mikt eveneens op een kwantumsprong, naar 8 gigawatt.

  • Europa: 2 gigawatt

John Cockerill kondigde een klein jaar geleden de bouw van een gigafactory aan op zijn site Anspach-Michelbach, in de Elzas. Als alles volgens plan verloopt, moet die site begin volgend jaar haar eerste elektrolyser produceren. In een eerste fase wordt op 200 megawatt jaarlijkse capaciteit gemikt, wat naar 1.000 megawatt (1 gigawatt) moet stijgen tegen 2030.

Daar komt nog een tweede, gelijkwaardige Europese gigafactory bij en Raphaël Tilot, hoofd hernieuwbare energie bij het bedrijf, bevestigt aan L’Echo dat die in België zal komen. Volgens de zakenkrant zijn de eerste gesprekken met de SRIW, het investeringsvehikel van de Waalse overheid, al aan de gang. Gezien zijn historische banden met Wallonië, ligt een inplanting in dat gewest het meest voor de hand. Er zou een investeringsbedrag van 100 miljoen euro gemoeid zijn met het project.

  • China: 2 gigawatt

De huidige site in het Chinese Suzhou (350 megawatt) wordt verdrievoudigd, wat de capaciteit naar 1 gigawatt moet brengen. Daarnaast komt er een bijkomende gigafactory, zodat de totale Chinese capaciteit op 2 gigawatt komt.

  • India: 2 gigawatt

In India hoopt John Cockerill samen met lokale partner Greenko 2 gigafactories operationeel te krijgen in de komende 12 tot 18 maanden. Daar is een totale investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid, meldt de Economic Times.

  • Midden-Oosten en nog onbekende locatie: elk 1 gigawatt

In het Midden-Oosten en in een nog niet publiek gemaakte regio hoopt John Cockerill nog eens telkens een elektrolyserfabriek voor 1 gigawatt aan capaciteit te kunnen gaan bouwen, waardoor de totale wereldwijde capaciteit op termijn op 8 gigawatt afklokt.

Van staal naar waterstof

De naam John Cockerill doet wellicht nog steeds denken aan staal. De Britse Belg was in de negentiende eeuw de grondlegger van de Belgische staalindustrie.

Maar twee eeuwen later is het gelijknamige bedrijf (947 miljoen euro omzet in 2021) zich in snel tempo aan het ontwikkelen als een wereldspeler in waterstoftechnologie. Zijn waterstofteams tellen wereldwijd ruim 260 medewerkers en dat aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen, zegt de onderneming. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20