Woonkrediet simulatie

 

Wanneer je van plan bent om een eigen woning te gaan kopen, dan kan een woonkrediet vaak uitkomst bieden om verantwoord geld te kunnen lenen voor deze omvangrijke aankoop. Een woonkrediet zal namelijk verschillende mogelijkheden om geld te lenen voor de financiering van onroerend goed groeperen. Op die manier heb je dus een beter financieel overzicht en heb je doorgaans maar met één kredietverstrekker te maken aan wie je een schuld terug moet betalen. Om te beginnen zullen we je een beetje meer vertrouwd maken met de verschillende termen die in financiële wereld vaak worden gebruikt.

Geld lenen voor de financiering van een woning

Ongeacht of je nu een woning wilt gaan kopen, verbouwen, zelf gaan bouwen of zelfs wanneer je een stuk grond wilt kopen, dan kun je dit doorgaans alleen realiseren met behulp van een woonkrediet dat aan is gepast aan je persoonlijke behoeften en mogelijkheden. In de praktijk werkt het meestal als volgt: een kredietverstrekker (zoals een bank) zal je geld lenen waarmee je je project kun realiseren, ongeacht of er nu sprake is van koop, bouw of verbouw. Als kredietnemer betaal je vervolgens de openstaande schuld op de afgesproken tijdstippen en tegen een vaste of veranderlijke rente weer terug. Een woonkrediet kan echter worden verstrekt in de vorm van:

 • een lening,
 • een kredietopening.

Wat is een krediet?

Een krediet (ook vaak een lening genoemd) zal gericht zijn op slechts één actie: na het ontvangen van het geld dat de kredietverstrekker je heeft verstrekt, zul je deze leensom binnen een bepaalde termijn en op vooraf afgesproken tijdstippen terug gaan betalen. Om er zeker van te zijn dat je de terugbetaling ook werkelijk volgens de gemaakte afspraken uit gaat voeren, zal de kredietverstrekker bij een lening waarmee je een woning wilt financieren een zogenaamde hypotheek op het onroerend goed nemen.

Wat is de kredietopening?

Op het ogenblik dat er wordt gesproken van een kredietopening, dan wil dit zeggen dat je een krediet af hebt gesloten waarbij het afgeloste deel van de leensom weer opnieuw kan worden opgenomen. Op die manier is het onder andere mogelijk om eerst een stuk grond te financieren en dit vervolgens te gaan bebouwen om er wellicht ergens in de toekomst nog eens verbouwingswerkzaamheden uit te gaan voeren. Het is immers mogelijk om bij iedere fase het afgesproken bedrag, of een gedeelte daarvan weer opnieuw op te nemen met behulp van een nieuw krediet in het kader van de kredietopening. Voorwaarde daarbij is echter wel dat je ondertussen al wel genoeg kapitaal af hebt gelost en je het totale bedrag van de kredietopening niet gaat overschrijden.

Een groot aantal woonkredieten wordt vandaag de dag verstrekt in de vorm van een kredietopening. Dit kan absoluut een goede oplossing zijn voor mensen in fasen willen gaan bouwen of verbouwen. Het is dan namelijk mogelijk om je projecten over een langere periode te spreiden en in fasen aan het werk te gaan.Bovendien is het bij een dergelijke manier van geld lenen niet noodzakelijk dat er bij iedere nieuwe geldopname een notaris ingeschakeld dient te worden waardoor je enorm op deze kosten kunt besparen.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek, officieel een hypothecair krediet of een hypothecaire lening genoemd, is een krediet dat af wordt gesloten voor het financieren van onroerend goed, zoals een woning, een stuk grond, een appartement of een verbouwing. Over het algemeen zal een hypotheek gevestigd worden op het onroerend goed waar het krediet voor is aangegaan. Wanneer je echter in het bezit bent van nog een ander onroerend goed, dan is het vaak eveneens mogelijk om dit eventueel in hypotheek te geven.

Een hypotheek aangaan, zal gepaard gaan met een aantal specifieke voorwaarden, zoals:

 • een hypotheekvestiging: je zult als kredietnemer samen met de kredietgever een schriftelijke overeenkomst op moeten stellen waarin vast wordt gelegd dat er een hypotheek gevestigd zal worden in het voordeel van de kredietverstrekker.
 • een hypothecaire inschrijving: de hypotheek dient ingeschreven te worden in de registers van het hypotheekkantoor.  Deze inschrijving zal 30 jaar geldig blijven en kan worden vernieuw.

De hypothecaire inschrijving kan enkel als er een notariële akte op is gemaakt door een onpartijdige notaris. De akte dient alle gegevens te bevatten die van toepassing zijn op het woonkrediet en op de hypotheekvestiging.

Geld lenen tegen een variabele of vaste rentevoet?

Een hypothecaire lening dient afbetaald te worden tegen een rentevoet die zowel vast als variabel kan zijn. Het verschil tussen beide is dat:

 • De vaste rente ongewijzigd zal blijven voor de gehele duur van de looptijd van de afgesloten lening,
 • De variabele rente wel kan gaan dalen of stijgen tijdens de looptijd van de lening. Op het moment dat de rente verandert, zal vooraf wordt bepaald in het leencontract. In het gros van de gevallen zal de herziening van de rentevoet echter één keer per jaar plaatsvinden, maar kan ook elke drie of zelfs elke vijf jaar worden herzien.

De variabiliteit van de rente zal worden begrensd door een zogeheten cap (bovengrens), en floor (ondergrens). Zo zal bijvoorbeeld een cap van +3 inhouden dat de herziene rente in geen geval meer dan 3 procent boven de oorspronkelijke rentevoet mag komen te liggen. Bij een -2 cap wil dit zeggen dat de herziene rentevoet in geen geval meer dan 2 procent onder de oorspronkelijke rente mag zakken.

Tip: vergelijk verschillende leningen!

[table id=5 /]

Wie profiteert er van een hypotheek?

Niet alleen de persoon die de lening afsluit (de kredietnemer), maar ook de verstrekker van het krediet(de bank) zal voordeel hebben van een hypotheek. Als kredietnemer kun je namelijk profiteren van fiscale voordelen, terwijl de kredietverstrekker een zekerheid heeft, in de vorm van het onroerend goed, op het moment dat je als kredietnemer de hypotheek (om welke reden dan ook) niet meer terug kunt betalen.

Kosten verbonden aan een hypothecaire inschrijving

Een hypothecaire inschrijving zal altijd bepaalde belastingen en kosten met zich meebrengen. Deze extra’s zullen altijd worden berekend op de totale leensom en zullen de volgende elementen bevatten:

 • De registratierechten,
 • De hypotheekrechten,
 • het ereloon van de notaris,
 • diverse notariële kosten, zoals. voor het verrichten van bepaalde opzoekingen, en het plaatsen van zegel.

Het verschil tussen een hypotheek en een woonkrediet

In de praktijk bestaat er eigenlijk geen verschil tussen een hypotheek en een woonkrediet. Een woonkrediet is dus exact hetzelfde als een hypotheek, een hypothecair krediet, een hypothecaire lening en een woonlening. Deze verschillende benamingen willen dus eigenlijk alleen maar zeggen dat je geld hebt geleend met de bedoeling om een woning, een stuk bouwgrond of een appartement mee te financieren of te gaan (be)bouwen. Het onroerende goed dat je met dit soort kredieten aankoopt zal dan ook dienst doen als onderpand voor een dergelijke leenvorm.

Wel is het zo dat het ene woonkrediet sterk kan verschillen van het andere. Er zijn dan ook uiteenlopende manieren waarop je een dergelijke lening geheel naar je persoonlijke situatie aan kunt passen, bijvoorbeeld door zelf de looptijd en de rente van het woonkrediet te bepalen.

 • De looptijd van het woonkrediet: de looptijd van deze lening zal afhangen van het bedrag dat je elke maand af wilt lossen. Op het moment dat je looptijd langer of korter wordt, zal dus ook de maandelijkse aflossingstermijn veranderen. Zo kun je al een woonkrediet aangaan voor een periode van 1 jaar. De langste looptijd van een dergelijke lening is echter 30 jaar. Naarmate de gekozen looptijd van een woonkrediet langer wordt, zul je uiteraard ook een langer periode rente moeten betalen. De rente bij een lening op lange termijn ligt doorgaans dan ook wat hoger dan bij een krediet dat je af wilt lossen op een korte termijn. De druk die de maandelijkse aflossing uit zal oefenen op je maandelijks te besteden budget zal om die reden vaak wat groter zijn.
 • De rente op het woonkrediet: de rente over het woonkrediet is erg nauw verbonden aan de looptijd. Naarmate de looptijd langer wordt, zul je natuurlijk ook langer rente moeten blijven betalen. De rente bij een krediet dat je afsluit op de lange termijn ligt eveneens een beetje hoger dan de rente van een lening die op de korte termijn is aangegaan. Een lening op langere termijn is voor de meesten kredietnemers echter wel eenvoudiger af te betalen omdat het bedrag dat je elke maand moet betalen, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek, minder hoog is. De druk die de maandelijkse aflossing uit zal oefenen op je maandelijks te besteden budget zal om die reden doorgaans wat lager zijn.

Voordelig woonkrediet vinden

Niemand wil te veel betalen voor een woonkrediet. Met deze lening ga je immers voor een relatief lange periode een aantal verplichtingen aan. Om die reden is het dan ook zaak om je woonkrediet tegen een zo gunstig mogelijke rente en voorwaarden af te sluiten. In de praktijk betekent dit doorgaans dat je op zoek moet gaan naar een kredietverstrekker die je een hypotheek wil verstrekken tegen een rente en andere leenvoorwaarden die aan sluiten bij je persoonlijke- en financiële situatie (zowel vandaag de dag als zoals die worden verwacht in de toekomst).

Om de meest gunstige lening te kunnen vinden, zul je dan ook (meerdere) producten van meerdere kredietverstrekkers onder de loep moeten nemen en met elkaar moeten vergelijken. Dit kun je dopen door bij elke afzonderlijke kredietverstrekker persoonlijk langs te gaan en een offerte aan te vragen. Helaas zal deze werkwijze je flink wat tijd en moeite kosten waardoor dit voor veel mensen niet als wenselijk wordt beschouwd. Gelukkig kun je offertes voor een woonkrediet vandaag de dag ook op andere manieren aanvragen, zoals:

 • Per reguliere post,
 • per e-mail,
 • telefonisch,
 • via een link op de website van de kredietverstrekker,
 • na het uitvoeren van een simulatie op de website van de kredietverstrekker,
 • na het uitvoeren van een simulatie op de website van een vergelijkingswebsite.

Een simulatie van een woonkrediet

Een simulatie uitvoeren voor een woonkrediet is van de eerder genoemde mogelijkheden wellicht de meest snelle en overzichtelijke werkwijze te noemen. Je weet immers al voordat je officieel een offerte aanvraagt wat je te wachten zal staan op het moment dat je deze lening bij deze kredietverstrekker af zou gaan sluiten. Na het online invoeren van allerlei gegevens in de simulator (die je vaak kunt vinden op de website van een kredietverstrekker) kun je doorgaans al binnen een paar minuten achterhalen tegen welke rente en looptijd je een bepaald woonkrediet aan kunt vragen.

Uiteraard is het niet verstandig om direct met de eerste de beste kredietverstrekker in zee te gaan nadat je een simulatie uit hebt gevoerd voor een woonkrediet. Andere aanbieders van dergelijke leningen kunnen immers veel gunstiger rentes, looptijden en voorwaarden hanteren waardoor je aan het einde van de rit aanzienlijk minder leenkosten hoeft te maken. Goed vergelijken is dan ook de sleutel om geld te kunnen besparen op een hypotheek. Denk maar eens aan een klein verschil in rente: dit lijkt op het eerste gezicht een futiliteit, maar doordat je een (langlopend) woonkrediet af gaat sluiten, zal het kleine verschil ook een langere periode door blijven werken en zo tot een fors bedrag op kunnen lopen.

Offerte aanvragen na een simulatie van een woonkrediet

Nadat je een simulatie uit hebt gevoerd voor een woonkrediet, en de uitkomst je aanspreekt, dan kun je vaak direct al een officiële offerteaanvraag indienen. De kredietverstrekker heeft dan vaak wel wat aanvullende gegevens van je nodig, zoals inkomsten- en identiteitsbewijzen. Verder zul je meestal je aanvraag persoonlijk toe dienen te lichten voordat de kredietverstrekker deze in behandeling gaat nemen. Het indienen van een offerteaanvraag, en zelfs van een definitieve hypotheekaanvraag, betekent echter niet dat je ook zeker bent van een toekenning van een woonkrediet door de betreffende kredietverstrekker. Op het ogenblik dat de kredietverstrekker namelijk het financieel risico te hoog acht, dan zal er resoluut een afwijzing volgen en zal de kredietnemer op zoek moeten gaan naar een andere oplossing voor zijn, of haar, financieringsprobleem.

Indien de kredietverstrekker echter wel akkoord kan gaan met de aanvraag van een woonkrediet, dan zul je uit worden genodigd om de leenovereenkomst te ondertekenen. Voordat je echter je handtekening onder dit belangrijke document plaatst, is het zaak om volledig op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken en de verdere inhoud van het contract. Wanneer je niet goed op de hoogte bent van de overeenkomst die je op deze manier sluit, dan kun je achteraf immers voor vervelende verrassingen komen te staan en met een aanzienlijke financiële strop komen te zitten. Als er dus iets niet helemaal duidelijk is, of wanneer je iets niet begrijpt, dat in het leencontract staat vermeld, dan doe je er altijd verstandig aan om hier nadere uitleg over te vragen aan de kredietverstrekker.

Conclusie

Een eigen huis kopen, en dus meestal ook een woonkrediet afsluiten, is niet iets waar je vaak mee te maken zult krijgen in je leven. Bovendien betreft het een lening waar je voor een langere periode mee te maken zult hebben. Om die redenen moet je er dan ook altijd voor zorgen dat je goed weet waar je mee bezig bent en waar je het meeste voordeel kunt behalen. Een relatief klein verschil in de kosten van een woonkrediet kan namelijk voor zorgen dat je aan het einde van de looptijd veel meer kosten hebt moeten maken.

 

Het maken van een goede simulatie van een woonkrediet kan je echter prima op weg helpen. Met de verkregen informatie kun je immers verschillende woonkredieten met elkaar gaan vergelijken en op die manier de meest gunstige lening af gaan sluiten. Uiteraard zul je hierbij ook rekening dienen te houden met de overige voorwaarden van een bepaalde lening en dus niet alles af laten hangen van bijvoorbeeld een gunstige rente en/of looptijd. Het nauwkeurig doornemen van de algemene voorwaarden, maar eveneens van de kleine lettertjes op de leenovereenkomst, is dan ook een must voordat je je handtekening definitief onder de leenovereenkomst gaat zetten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20