Winnend team opbouwen? Tips van een Business Coach

Geschreven met input van Eelco Smit

Het aantal openstaande vacatures is in lange tijd niet zo hoog geweest. Bedrijven zijn massaal op zoek naar goed personeel. Er worden zelfs premies belooft voor het aanbrengen van nieuw personeel. Door een tekort aan goed personeel kun je niet altijd kritisch zijn op sollicitanten. Je hebt daarentegen wel de ruimte om kritisch te kijken naar je huidige team. Welke kenmerken mis je in je huidige team? En hoe kun jij hier als leider een bijdrage aan leveren? 

Door de eigenschappen van je personeel te analyseren, kun je specifiek op zoek gaan naar datgene wat nog mist om een winnend team compleet te maken. Maar hoe doe je dat? Eelco Smit, ervaren Business Coach, geeft tips. 

De juiste balans in positiviteit en productiviteit

Nog nooit zaten er zoveel mensen thuis met burn-out klachten. De oorzaak? Te hoge eisen stellen aan je personeel. Door een te hoge productiviteit te eisen en geen ruimte over te laten voor pauzes, een potje tafelvoetbal of een rondje wandelen moeten werknemers hun grenzen opzoeken en meer dan eens overschrijden om de benodigde resultaten te halen. 

Aan de andere kant zien we collega’s die elkaar graag opzoeken bij het koffiezetapparaat, de tafelvoetbaltafel of in het rokershok. Hoe gezelliger de sfeer, des te lager de productiviteit. Het gevolg? Geen focus en dus geen resultaten. 

SCARF-methode toepassen

Aan elke leider is het de taak om de balans te vinden tussen gezelligheid (positiviteit) en productiviteit. Voor optimale resultaten heb je mensen met de juiste kennis nodig die ook op sociaal vlak binnen het team passen. Op gebied van kennis weet je vaak wel wat ontbreekt. Op sociaal vlak tast je vaker in het duister. 

Om het juiste team samen te stellen, kun je de SCARF-methode toepassen. Deze methode vat de sociale behoeften van mensen op de werkvloer samen. SCARF staat voor: 

  • Status: Je werknemers willen het gevoel hebben dat ze ertoe doen, dat ze belangrijk en onmisbaar zijn. Een compliment, promotie of salarisverhoging geeft ze het gevoel dat ze gezien worden. 
  • Certainty: We hebben behoefte aan zekerheid. Als we dit niet krijgen, schakelt het brein om naar de gevaren stand. 
  • Autonomy: We willen zelfstandig keuzes kunnen maken. Verantwoordelijkheid geven is hierbij erg belangrijk. Geef je werknemers zelf de mogelijkheid om de juiste aanpak te vinden. 
  • Relatedness: Werknemers hebben behoefte aan bondgenoten. Een hecht team vervult deze behoefte. Nieuwe teamleden of een groot verloop in teamleden zorgt voor een ruis in deze behoefte. 
  • Fairness: Je werknemers willen rechtvaardig behandeld worden. Als zij het gevoel hebben dat hen onrecht aangedaan wordt, gaan de alarmbellen van je werknemers rinkelen. 

Door jouw werknemers een werkruimte te bieden die voldoet aan deze sociale behoeften, stijgt het geluksgevoel binnen jouw team. Dat vormt de perfecte basis voor een team. Zonder deze basis is het uitbreiden van jouw team een onbegonnen zaak. Hoe meer behoeften je wegneemt, hoe lager het geluksgevoel binnen het team. Dit gecombineerd met hoge productiviteit zal voor veel verzuim zorgen. Dat kun je als leider of werkgever, zeker nu, niet gebruiken. 

Een team is niets zonder een goede coach

Een leider of manager biedt zijn teamleden drie dingen: duidelijke verwachtingen, voldoende middelen en waardering naar hun prestatie. Zonder deze drie componenten zal een team nooit als winnaar uit de bus komen. 

Momenteel is er een tekort aan grondstoffen, zoals papier en chips. Voor een drukkerij is het doel “de productie met 25% opschalen” niet haalbaar. Zonder grondstof geen eindproduct. Het doel loopt niet in lijn met de beschikbare middelen. Deze onrealistische verwachting zorgt voor frustratie op de werkvloer. 

Een tegenovergesteld scenario bestaat ook. Er zijn genoeg middelen beschikbaar. Doordat te lage doelen zijn opgesteld, modderen competente werknemers maar wat aan. 

Het is belangrijk om duidelijke en vooral haalbare verwachtingen te stellen die in lijn zijn met de beschikbare middelen (grondstoffen, tijd, kennis). Dat vormt de basis voor elke wedstrijd. Elk onderdeel van het team levert de juiste inspanning die zal bijdragen aan het behalen van de doelen. Beloon dit ook om zo de positiviteit binnen het team te houden. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20