Willie Walsh (IATA): “Overgang naar duurzame luchtvaart zal vliegtuigticket duurder maken”

De luchtvaartsector doet inspanningen om zijn emissies van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw tot nul te herleiden, maar passagiers zullen daarbij met hogere ticketprijzen rekening moeten houden. Dat heeft Willie Walsh, directeur-generaal van de International Air Transport Association (IATA) gezegd.

Waarom is dit belangrijk?

Willie Walsh wil dat Europa zijn productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen, die momenteel nog op een bescheiden niveau blijft, gevoelig opdrijft. Een dergelijke onderneming zou tot prijsverlagingen van de brandstof kunnen leiden en dus ook de kostprijs voor de reiziger kunnen beperken.

Kosten onmogelijk te absorberen: Door de stijging van de conventionele kerosine, die op fossiele brandstoffen is gebaseerd, zijn de tarieven in de luchtvaart dit jaar al opgelopen.

  • “Men kan niet verwachten dat een industrie die gemiddeld 1 dollar winst per klant maakt, de prijsstijgingen die recent moesten worden geregistreerd, kan opvangen”, benadrukte Walsh.
  • “De hogere uitgaven zullen dan ook voor de ticketprijzen gevolgen hebben. De luchtvaartmaatschappijen kunnen die toenemende kosten niet absorberen.”
  • Milieugroeperingen wijzen er daarbij op wel op dat de hogere reiskosten in de luchtvaart zullen helpen om de emissies van de sector te beteugelen, aangezien ze de verdere groei van de trafieken zullen afremmen.

Lof voor Verenigde Staten: Willie Walsh prees verder de inspanningen die de Verenigde Staten hebben aangekondigd om de productie van duurzame brandstoffen te verhogen.

  • “De Verenigde Staten erkennen dat duurzame vliegtuigbrandstoffen een deel van het antwoord zijn”, voerde hij aan. “Daar wordt er werk gemaakt van een extra productie.”
  • Walsh toonde daarbij weinig waardering voor de Europese bezwaren, die suggereren dat de nieuwe Amerikaanse stimulansen een ongelijk speelveld zouden kunnen creëren.
  • De Europese Unie wil de luchthavens verplichten om steeds meer duurzame brandstoffen, die nog steeds bijzonder schaars zijn, aan te bieden. “Daarmee legt Europa de sector financiële sancties op”, merkte Walsh op. 
  • In juli stemde het Europees Parlement in met de invoering van een bindende doelstelling om in de luchtvaart fossiele brandstoffen door duurzamere alternatieven te vervangen.
  • In de Verenigde Staten heeft de regering van president Joe Biden daarentegen fiscale kortingen voorzien om de productie van duurzame brandstoffen te stimuleren.
  • Tegen eind dit decennium moeten deze initiatieven leiden tot een aanmaak van minstens 3 miljard gallon duurzame brandstoffen per jaar. Europese industrieleiders – waaronder de top van vliegtuigbouwer Airbus – hebben het daarbij echter over een oneerlijke aanpak.

(fjc)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.