Wetsvoorstel moet oplopende kosten voor onbetaalde facturen beperken

SP.A en CD&V dienen een wetsvoorstel in dat de zogenaamde ‘schuldindustrie’ aan banden moet leggen. Het gaat dan om deurwaarders en incassobureaus die grof geld verdienen met oplopende kosten van onbetaalde facturen.

Het kan iedereen overkomen: een keer je elektriciteitsrekening of internetabonnement vergeten te betalen. Maar de kosten van één onbetaalde factuur kunnen al snel oplopen tot duizenden euro’s.

De dure tussenkomst van deurwaarders en professionele invorderaars duwen mensen met financiële problemen vaak nog dieper in de schulden. Gemiddeld betalen laattijdige schuldenaars het drievoud van hun originele schuld. Vaak gaat het om een tienvoud.

Een onverwachte overwinning

Volgens onderzoek van incassobureau Intrum Justitia hebben zo’n 350.000 Belgen betalingsachterstanden. Cijfers van de Nationale bank tonen aan dat in 2016 ongeveer 15.000 een collectieve schuldenregeling aangingen. Een jaar voordien zochten 60.000 gezinnen professionele hulp om uit de financiële problemen te geraken.

Vanmorgen werd een wetsvoorstel van de SP.A, de PS en de CD&V om extra kosten voor onbetaalde facturen binnen de perken te houden unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. ‘Een onverwachte overwinning’, aldus Kamerlid voor SP.A Melissa depraetere. Samen met John Crombez was zij de drijvende kracht achter het wetsvoorstel.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

  • Er wordt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor de consument ingevoerd. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om te wachten op zijn volgende inkomen om een factuur te betalen.
  • Halvering van de kosten (automatisch inningsrecht) van de deurwaarder bij afbetalingsplannen. Overschrijdt de periodieke betaling de 50 euro niet, dan wordt dat inningsrecht geschrapt.
  • De eerste betalingsherinnering moet kosteloos zijn. De totale herinneringskost mag maximaal 7,5 euro bedragen.
  • De totale extra kosten voor onbetaalde facturen worden geplafonneerd tot 10 procent van het originele bedrag. Vandaag zijn er hoegenaamd geen beperkingen op wat bedrijven of schuldinvorderaars daarvoor aanrekenen.

‘De huidige situatie, waarbij deurwaarders en incassobureaus gigantische winsten maken op de kap van mensen in financiële problemen, is slecht voor de consument én voor de bedrijven’, aldus Depraetere, gevraagd naar wat haar motiveerde om dit wetsvoorstel te schrijven.

Wat denkt ze er concreet mee te bereiken? ‘Een win-winsituatie: Ook de bedrijven zijn hun geld vaak niet of veel te laat terug. Wie dertig euro niet kan betalen, kan ook geen 600 euro neerleggen. Mensen die het moeilijk hebben kunnen zich nu concentreren op het aflossen van hun schuld. Tot nu toe kwamen ze in een vicieuze cirkel terecht die enkel schuldinvorderaars ten goede kwam.’

19 december wordt het wetsvoorstel gestemd in de plenaire vergadering.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20