West-Europese economie kan niet langer zonder immigranten

De West-Europese landen hebben immigratie nodig om hun economie op peil te kunnen houden. Dat is ook de conclusie van een studie van het bureau SEO Economisch Onderzoek en de Algemene Bond Uitzendbedrijven (ABU) naar de immigratie in Nederland. Vastgesteld werd dat in Nederland inmiddels 514.000 werknemers uit Oost-Europa op de arbeidsmarkt actief zijn. Dat aantal blijkt elk jaar te stijgen.

Twee jaar geleden vertegenwoordigden deze groep buitenlandse werknemers bijna 5 procent van de totale Nederlandse tewerkstelling. Er wordt aan toegevoegd dat deze buitenlandse werknemers per Nederlander een toegevoegde waarde van 300 euro per jaar creëren.

Hardwerkend en flexibel

“Deze immigranten droegen twee jaar geleden ongeveer 11 miljard euro bij tot het Nederlandse nationale inkomen,” benadrukken de onderzoeker. “Een bedrag van 6 miljard euro had betrekking op het loon dat deze buitenlandse werknemers ontvangen, maar daarnaast moet worden vastgesteld dat hun activiteit ook 5 miljard euro toegevoegde waarde voor de nationale economie van Nederland creëerde.”

Deze werknemers creëren echter niet alleen economische waarde, maar ze zorgen er tevens voor dat de bedrijven kunnen blijven functioneren, aangezien ze vaak ingeschakeld worden voor taken die binnenlandse arbeidskrachten niet meer willen uitvoeren.

Uit het onderzoek blijkt nog dat de helft van de buitenlandse arbeidskrachten uit Oost-Europa in Nederland als een uitzendkracht wordt ingezet. “Een groot gedeelte van deze groep immigranten kom voor enkele maanden of jaren naar Nederland werken,” aldus onderzoeker Arjan Heyma. Bovendien kon worden gemeld dat verscheidene uitzendbureaus uitsluitend met Oost-Europese arbeidskrachten werken.

Opgemerkt wordt dat de uitzendbranche heel goed de waarde van deze immigranten – die zich vaak als hardwerkende en flexibele arbeidskrachten manifesteren – kennen. Bovendien kan op deze manier gezorgd worden voor de invulling van banen die er zonder migranten niet zouden zijn geweest.

Geen concurrentie

“Vaak worden deze migranten vooral met negatieve ervaringen geassocieerd,” zegt het onderzoek nog. “Daarbij wordt vaak gewag gemaakt van dubieuze constructies met malafide uitzenders en zwartwerk. In werkelijkheid gaat het meestal om werknemers die volkomen legaal worden ingezet.”

“Ze bevinden zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt en ontvangen vaak een heel bescheiden loon. Met zwartwerk en illegale constructies zou dan ook nog slechts een marginale besparing kunnen worden gerealiseerd. Slechts weinig werkgevers willen het risico lopen om voor die minimale opbrengsten op illegale constructies betrapt te worden.”

“In geen geval kan worden beweerd dat deze migranten arbeidsplaatsen van de binnenlandse bevolking inpikken,” aldus het rapport. “Hun activiteit zorgt integendeel van de creatie van bijkomende werkgelegenheid.”

Door de vergrijzing van de West-Europese bevolking, zal volgens het onderzoek in de toekomst nog meer op de inzet van arbeidskrachten uit Oost-Europa moeten worden gerekend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20