Werkgevers vormen front tegen kernuitstap: “Bevoorradingszekerheid staat op het spel”

De werkgeversorganisaties VBO, Voka, Beci en UWE lanceren in De Tijd en L’Echo een gezamenlijke oproep waarin ze vragen de twee jongste kerncentrales langer open te houden.

Dat veel ondernemers zich vragen stellen bij de kernuitstap, is geen nieuwe vaststelling. Maar het is toch eerder uitzonderlijk dat hun koepels op federaal (VBO) en regionaal niveau (Voka, Beci en UWE) een gezamenlijk standpunt innemen. De werkgevers willen dat de reactoren Doel 4 en Tihange 3 ook na 2025 openblijven, om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Rusland

Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen een plan A en een plan B, zegt Voka-topman Hans Maertens aan De Tijd. “We hebben nu zekerheid nodig. Geen avonturen. En die zekerheid wordt het best gegarandeerd door twee kerncentrales langer open te houden en door te gaan met het CRM-steunmechanisme voor flexibele gascentrales en vraagbeheer. We kunnen het ons niet veroorloven dat na 2025 het licht uitgaat of dat bedrijven zonder stroom vallen. Daarom hebben we een plan A én een plan B nodig.”

De ondernemersorganisaties verwijzen naar de geopolitieke toestand. “Zo zien we dat het gasbeleid van Rusland een sterke invloed heeft op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen. Onze buurlanden hebben eveneens te kampen met hun eigen energietransitie en productieproblemen waardoor hun huidige en toekomstige exportvermogen onzekerder wordt.”

Vrees voor stijgende prijzen

“Bovendien worden de geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten. Al die elementen leiden onder meer tot stijgende energieprijzen en onzekere bevoorrading. Dat leidt dan weer tot inflatie, loonaanpassingen en een competitiviteit die onder druk staat.”

De grote vrees is dat beschikbare elektriciteitscentrales het verlies van de kerncentrales niet zal kunnen compenseren, of dat België peperdure energie zal moeten importeren. “De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren.”

Volgens uitbater Engie Electrabel is het al te laat om de kernuitstap weer terug te draaien, niet alleen omwille van technische beperkingen, maar ook om redenen die met regelgeving te maken hebben. Maar sommige experts – en ook toezichthouder FANC – zien nog een tijdsvenster van enkele maanden om een verderzetting van de nucleaire productie na 2025 toch nog ordentelijk georganiseerd te krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20