Jongste twee kernreactoren kunnen dan toch langer openblijven, onder voorwaarden

De jongste twee kernreactoren in ons land, Doel 4 en Tihange 3, kunnen dan toch langer openblijven. Dat staat te lezen in de analyse van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het agentschap kreeg van de regering de opdracht om te bestuderen of het veilig was de reactoren langer open te houden, alvorens definitief te beslissen over een eventuele kernuitstap.

Eind december kwamen de verschillende regeringspartners samen om beslissingen te nemen in het dossier over energievoorziening. Na afloop hield premier Alexander De Croo (Open Vld) een persconferentie, waarin triomfantelijk werd meegedeeld dat België toch zou kiezen voor een kernuitstap, ook wel ‘Plan A’ genoemd.

Echter werd toch ook de ruimte gelaten om een alternatieve piste te bewandelen, ‘Plan B‘. Dit hield in dat het FANC werd verzocht een rapport te maken over de staat van de kerncentrales. Het gaat meer specifiek over de jongste twee reactoren, Doel 4 en Tihange 3. De andere reactoren hebben sowieso hun maximale levensduur bereikt, en gaan onherroepelijk dicht. Als die twee centrales nog levensvatbaar waren, konden ze toch openblijven.

Bouchez en De Sutter

Dit rapport is een kolfje naar de hand van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij maakte het zijn missie om binnen de federale regering te blijven strijden voor het openhouden van de reactoren, wat regelmatig kwaad bloed zette bij verschillende coalitiepartners.

Petra De Sutter, minister voor Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, doet de deur meteen weer dicht. “FANC stelt dat ook Engie partner moet zijn. Engie stelt in zelfde nota geen kandidaat te zijn. Case closed.” Opvallend, aangezien De Sutter zelf bij Radio 1 een lans brak voor ‘Plan B’, het openhouden van de kerncentrales: “Als plan A wordt afgevoerd, dan moet er gekeken worden naar de bevoorradingszekerheid van plan B.” Daarna werd echter bijgestuurd dat plan A wel degelijk voldoende bevoorradingszekerheid bood.

Voorwaarden

Aan de verlenging van de reactoren hangen wel enkele voorwaarden: de installaties moeten geüpdatet worden, en de regering dient de eerstvolgende maanden te beslissen over het dossier. Ook stelt het dossier dat, zoals minister De Sutter al vermeldt in haar tweet, Engie mee moet gaan in het verhaal. De uitbater van de kerncentrales gaf echter al aan dat het hier niet in mee wil. Groen houdt dus hard vol aan de kernuitstap, Bouchez aan plan B. De uiteindelijke knoop wordt pas op 18 maart doorgehakt.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.