Wereldwijde handel in emissierechten boekt nieuw record

Er werden vorig jaar wereldwijd 10,3 miljard emissierechten verkocht. – Jens Büttner/Picture Alliance

De wereldwijde markt voor emissierechten bereikte vorig jaar een waarde van 229 miljard euro. Dat vertegenwoordigde een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Refinitiv. De onderzoekers merken daarbij op dat de markt voor het vierde jaar op een rij een nieuw recordgroei heeft kunnen laten optekenen. De totale waarde aan uitstootrechten ligt inmiddels meer dan vijf keer hoger dan vier jaar geleden.

In totaal werden vorig jaar 10,3 miljard emissierechten – elk met een waarde van 1 miljoen ton koolstofdioxide – verhandeld. De verdere groei het voorbije jaar is opmerkelijk, rekening houdend met het feit dat de wereldwijde emissies onder invloed van de coronapandemie tijdens die periode met 7 procent zijn gedaald.

Europa

‘Een groot gedeelte van de groei vorig jaar moet aan de Europese emissiehandel worden toegeschreven’, benadrukt onderzoeksleider Hæge Fjellheim, hoofd klimaatonderzoek van Refinitiv. ‘De Europese markt nam bijna 90 procent van de wereldwijde groei voor zijn rekening. Door de beloftes van zowel de Verenigde Staten en China over de strijd tegen de klimaatverandering, mogen in de toekomst wereldwijd echter nog sterkere groeiniveaus worden verwacht.’

‘Het lijkt misschien niet logisch dat de handel in emissierechten een nieuw record laat optekenen in een periode dat de uitstoot van broeikasgassen onder invloed van de coronacrisis is gedaald’, merkt Fjellheim op. ‘Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat veel producenten van broeikasgassen beseffen dat de emissielimieten in de toekomst, onder invloed van ambitieuzere klimaatdoelstellingen, nog verder zullen worden aangescherpt.’

In Europa werden vorig jaar meer dan acht miljard emissierechten verhandeld. Dat vertegenwoordigt een stijging met bijna 20 procent tegenover het jaar voordien, hoewel de Europese uitstoot tegelijkertijd een terugval met 14 procent kende.

China

In de Verenigde Staten toonde de markt voor emissierechten het voorbije jaar een groei met 16 procent tot 23,7 miljard euro. ‘Met de toezegging van de Amerikaanse president Joe Biden om een klimaatneutrale economie na te streven en het gebruik van duurzame energie te promoten, kan echter de volgende jaren een belangrijke stijging worden verwacht’, zeggen de onderzoekers.

‘Dat geldt ook voor China, waar de overheid plannen voor de opstart van een eigen handel in emissies heeft gemeld. China beschikt over het grootste arsenaal aan steenkoolcentrales in de hele wereld. Hier kan de lancering van een emissiehandel dan ook eveneens belangrijke gevolgen hebben.’

Source: Reuters
Lees meer
Markten