Wereldbank maakt extra budgetten vrij voor ondersteuning voedselvoorziening

De Wereldbank maakt een budget van 12 miljard dollar vrij om landen met een laag inkomen te helpen de tekorten aan voeding en meststoffen, ontstaan door de oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend, op te vangen. Het initiatief moet volgens de Wereldbank de getroffen landen in staat stellen om de tekorten in de loop van de volgende vijftien maanden binnen de perken te houden.

Eerder al had het hoofd van het World Food Programme van de Verenigde Naties gewaarschuwd dat de hoge voedselprijzen tot sociale onrust zouden kunnen leiden.

Schaarste

De schaarste die door het geweld in Oekraïne is ontstaan, heeft de prijzen op de wereldwijde voedselmarkten opgedreven. Daardoor dreigen vooral landen met een laag inkomen van de beschikbare voorraden te zullen worden afgesneden.

De Wereldbank zegt nu in totaal een budget van al 30 miljard dollar ter beschikking te hebben gesteld voor de ondersteuning van armere landen die door hongersnood en politieke onrust dreigen te worden getroffen.

De directeur van het World Food Programme benadrukte recent nog dat oorlog, extreme weersomstandigheden en de uitbraak van de coronapandemie de voedselprijzen hebben opgedreven tot niveaus die in een aantal regio’s van de wereld sociale onrust zullen veroorzaken.

Het budget van 30 miljard dollar zal volgens de Wereldbank zowel aan nieuwe als bestaande projecten worden toegekend. Daarbij wordt gewag gemaakt van onder meer innovatieve landbouw, irrigatieprogramma’s en hogere sociale uitkeringen voor gezinnen uit de laagste inkomenscategorieën.

David Malpass, voorzitter van de Wereldbank, beklemtoonde dat boeren over de hele wereld met de beschikbare budgetten tevens zouden kunnen investeren in nieuwe methodes van voedselproductie, waarbij het gebruik van kunstmest beperkt zou kunnen worden.

Productieverhoging

Regeringen, zoals India, die op de crisis hebben gereageerd door de export van voedsel te beperken, werden door Malpass gehekeld. “Zij zorgen er immers voor dat de mondiale probleemsituatie verder wordt verergerd”, merkte Malpass op.

“Om de productie van volgend seizoen te verhogen, is het daarentegen noodzakelijk handelsbelemmeringen af te bouwen, terwijl meststoffen efficiënter dienen te worden ingezet en het overheidsbeleid zal moeten aansturen op een herbestemming van de uitgaven, waardoor de boeren en hun productie beter kunnen worden ondersteund.”

Malpass drong er bij regeringen op aan om als reactie op de Russische invasie in Oekraïne, duidelijke uitspraken over toekomstige productieverhogingen te maken. Hij voegde eraan toe dat landen gezamenlijke inspanningen moeten leveren om de toevoer van energie en kunstmest te versterken en de boeren te helpen om de aanplant en de opbrengsten van hun gewassen te vergroten.

“Daarnaast moeten ook belemmeringen voor de export en import worden aangepakt, terwijl tevens de afleiding van landbouwproducten naar de productie van biobrandstoffen moet worden tegengegaan”, voerde hij aan. “Elke onnodige opslag van voedselvoorraden moet eveneens worden vermeden.” 

“Wanneer mensen hun kinderen en hun families niet kunnen voeden, dreigt politieke onrust te ontstaan”, beklemtoonde David Beasley, hoofd van het World Food Programme van de Verenigde Naties. “Door de hoge prijzen en de onderbreking van de bevoorrading zijn de Verenigde Naties gedwongen om de voedselvoorziening aan miljoenen mensen over de hele wereld te rantsoeneren.”

“Indien er niet voor een vangnet wordt gezorgd, dreigen politieke extremisten en andere malafide partijen van die problemen misbruik te zullen maken. Dat kan snel in hongersnood, rellen, destabilisatie en massale migraties uitmonden.”

(fjc)

Meer