Welk rendement heeft spaargeld?

Als je geld gaat sparen dan wil je uiteraard een zo hoog mogelijk rendement behalen. De spaarrente die banken vergoeden bepaalt voor het leeuwendeel dit rendement. Bij een hoge spaarrente zal je rendement dan ook hoger zijn. Behalve de rente spelen echter ook een aantal andere factoren een rol bij het rendement van een spaarrekening.

Tip! Vergelijk hier alvast de rentes bij verschillende spaarbanken

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen

Rente essentiële factor bij rendement

De rente beïnvloedt het rendement in belangrijke mate en kan in bepaalde mate ook door jezelf, als rekeninghouder, worden beïnvloed. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van zowel de spaarvorm als van de aanbieder ervan. In de regel kan worden gesteld dat: hoe meer vrijheid je als rekeninghouder geniet binnen een spaarvorm, hoe lager de rente zal zijn.

Om die reden zal een vrij opneembare spaarrekening in de regel de laagste rente opleveren. Het voordeel van een dergelijke spaarvorm is echter wel dat je over het algemeen met weinig beperkende voorwaarden te maken zult krijgen. Zo kun je onder andere onbeperkt geld storten en opnemen van dit soort rekeningen. Je mag echter niet vergeten dat ook bij de vrij opneembare spaarrekeningen verschillen in rente te zien zijn bij verschillende aanbieders. Door een overstap te maken naar een bank met de hoogste rente, kun je op jaarbasis al snel tientallen euro’s aan extra rendement ontvangen.

Rendement en beperkende voorwaarden

Een spaarvorm die wel beperkende voorwaarden hanteert, zal normaliter een hogere rente, en dus ook een hoger rendement opleveren. Deze beperkende voorwaarden zorgen er echter wel voor dat dit spaarproduct onder bepaalde omstandigheden als minder geschikt kan worden beschouwd. Er zijn onder andere spaarproducten waarbij je te maken krijgt met een minimum bedrag dat je in dient te leggen, of waar je periodiek een bedrag dient te storten.

Het sparen met een deposito is waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld van een spaarvorm met beperkende voorwaarden. Bij depositosparen kun je bijvoorbeeld niet vrij over je spaargeld beschikken. Het spaartegoed staat immers voor een bepaalde periode vast op een rekening waarop een blokkade is aangebracht. Spaardeposito’s bieden daarenetegen vaak wel een relatief hoge rente in vergelijking tot een reguliere spaarrekening. Op het ogenblik dat je je geld voor een wat langere periode kunt missen, dan is een spaardeposito wellicht interessant met het oog op het behalen van een hoog rendement. Door verschillende aanbieders van spaardeposito’s te vergelijken kun je eenvoudig achterhalen waar het rendement het hoogst zal zijn.

Hoogste rendement en inflatie

Behalve de spaarrente die een bank vergoedt, speelt de inflatie ook een rol bij de hoogte van het rendement. Van inflatie wordt gesproken als er sprake is van een waardevermindering van geld. Deze waardevermindering ontstaat als gevolg van prijsstijgingen. Bij een hoge inflatie kun je in een bepaalde periode met hetzelfde geldbedrag minder kopen in vergelijking tot in een periode waarin de inflatie lager is. Inflatie zal er dus voor zorgen dat het rendement op spaargeld lager wordt

Rendement op vermogen

Naast de rente en de inflatie beïnvloedt ook de vermogensrendementsheffing het rendement op je spaargeld. Met de vermogensrendementsheffing wordt de belasting bedoeld die je betaald dient te worden over je persoonlijke vermogen. Wanneer je boven een bepaalde heffingsvrije grens komt zul je dus rendementsheffing dienen te betalen over je spaargeld. De vermogensrendementsheffing zorgt, op het moment dat je een heleboel spaargeld hebt, dus uiteindelijk voor een forse afname van het rendement.

Tip! Vergelijk hier alvast de rentes bij verschillende spaarbanken

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20