Wat zijn Rentetarieven?

Rentetarieven worden meestal in één adem genoemd met leningen en kredieten. Maar je kunt te maken krijgen met verschillende soorten rente die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Om je een beetje op weg te helpen in de wereld van leningen, kredieten en rentetarieven hebben we hieronder het één en ander omschreven.

Verschillende vormen van rente

De rentetarieven bij leningen en kredieten kunnen onder worden verdeeld in:

  • vaste rente: beschermt de leningnemer tegen rentestijgingen en geeft vooraf duidelijkheid over de kosten die voortvloeien uit de rentevergoeding,
  • variabele rente. In tegenstelling tot vaste rente, biedt variabele rente je het voordeel van een dalende rente. Hier staat tegenover dat je minder duidelijkheid krijgt over het verloop van je lening.

De renteverwachting is een belangrijke factor als je wilt bepalen welke rente je het meeste voordeel op zal leveren. Met andere woorden: voordat je geld gaat lenen is het goed om eerst te kijken wat de rente in de toekomst zou kunnen gaan doen.

Wat is boeterente?

In bepaalde gevallen kun je te maken krijgen met zogenaamde boeterente. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je een hypothecaire lening aan bent gegaan met vaste rente, maar deze tijdens de rentevaste periode omzetten naar een hypotheek met een variabele rente. De kredietverstrekker zal dan een schadeloosstelling in rekening brengen in de vorm van boeterente. Ook kun je boeterente moeten betalen op het moment dat je je lening (volledig of gedeeltelijk) vroegtijdig terug wilt betalen.

Hoe ontstaan rentetarieven?

Rentetarieven ontstaan op de volgende manier. Er wordt altijd uitgegaan van een basistarief (rente-indicator) die door de kredietverstrekker verhoogd zal worden met een opslag voor:

  • bepaalde rentekosten,
  • een winstmarge.

Ten slotte zal de kredietverstrekker de uitkomst afronden en in de vorm van rente aan kredietnemers presenteren.

Het basistarief en de hoogte van de renteopslag zijn dan ook de meest voorname onderdelen van de rente op een lening of krediet. Maar als je de volledige looptijd bekijkt dan mag ook zeker de manier van afronding van de rente voor de volledige rentelast niet worden onderschat of over het hoofd worden gezien.

Uitgangspunt voor rentetarieven

De voornaamste rente-indicatoren voor leningen en kredietrente zijn onder andere:

  • Euribor (European Interbank Offered Rate) is een rente op de geldmarkt, in landen waar met de euro betaald wordt, waar veertig commerciële banken geld tegen bieden. De tarieven van Euribor worden iedere werkdag op een vast tijdstip vastgesteld. De tarieven van Euribor zijn een belangrijke waarde binnen de financiële wereld om de rente vast te stellen van uiteenlopende financiële producten, bijvoorbeeld leningen, kredieten en spaartegoeden.
  • LIBOR. Libor (London Inter Bank Offered Rate ) is een tarief dat gebruikt wordt op de geldmarkt dat door 12 commerciële banken op de geldmarkt in Londen geboden wordt. LIBOR-tarieven die essentieel zijn, zijn het zogenaamde 1, 3, 6, 9 en 12-maands Libor.

Onderhandelen over rente

Over de hoogte van de rente-indicatoren Euribor en LIBOR kan dus niet worden onderhandeld. Dit is juist wel mogelijk bij de renteopslag, in theorie tenminste. In de praktijk zal de uitkomst echter niet erg afhankelijk zijn van je persoonlijke talent om te onderhanden, maar eerder worden beïnvloed door de commerciële kijk die een bepaald bank erop nahoudt. Bepaalde overwegingen zoals gewenste winstmarges en een marktaandeel in de toekomst zijn echter wel van groot belang. Uiteraard zal ook de actuele vraag naar kredieten en leningen een factor van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het economisch klimaat en het algemene niveau van de rente.

Wat bepaalt de renteopslag bij rente?

De hoogte van de renteopslag is eveneens samen met de zekerheden die door een bank bij een bepaalde leenvorm weet te bedingen. Kortom: voor welk leendoel wordt en lening of krediet aangegaan? Wanneer er sprake is van een deugdelijk onderpand, bijvoorbeeld vastgoed, dan zal de renteopslag lager zijn. Bij een persoonlijke lening zal in de regel enkel het inkomen van de leningnemer als onderpand dienst doen. De renteopslag zal in dit geval hoger uitvallen. Je kredietwaardigheid, dus je vermogen om de lening of krediet probleemloos terug te betalen, zal eveneens de renteopslag beïnvloeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20