Wat verandert er op 1 september voor je portefeuille?

Een nieuwe maand komt altijd met een resem veranderingen die een impact kunnen hebben op je financiële leven. Wat verandert er allemaal in september?

Tuin van je buur betreden

Vanaf 1 september gelden er onder meer soepelere regels voor wie de tuin van zijn buur wil betreden om bijvoorbeeld een verloren bal te gaan halen. Dankzij een hervorming van het goederenrecht heb je niet langer de expliciete toestemming van je buur nodig om dat te doen. Hetzelfde geldt voor wie een stelling of een kraan wil plaatsen op het terrein van de buur omdat er in z’n eigen tuin onvoldoende ruimte is om dat te doen. De buur kan zich daar in principe tegen verzetten, maar moet dan wel met rechtmatige motieven over de brug komen.

Termijnrekeningen bij Rabobank verdwijnen

De Nederlandse bank Rabobank heeft een tijdje geleden zijn activiteiten in ons land stopgezet. De bank was op zoek naar een overnemer, maar heeft die niet gevonden. Dat betekent onder meer dat de klanten met een spaarrekening bij Rabobank.be op zoek moeten naar een nieuwe bank. Er is wel een overgangsperiode.

De termijnrekeningen worden weliswaar stopgezet op 1 september. Het bedrag op die rekeningen wordt uitbetaald aan de klanten. Het gestorte bedrag inclusief de interesten worden op de zichtrekening van de klant gestort. Op 1 juli 2022 worden de spaarrekeningen stopgezet.

Lager tarief bij psycholoog

Vanaf volgende maand worden meer sessies bij de psycholoog goedkoper. Mensen die psychische hulp nodig hebben én terugbetaalde zorg willen, zullen vanaf september rechtstreeks bij een psycholoog kunnen aankloppen, zonder eerst de huisarts te moeten raadplegen. Voor veel van die sessies zal je enkel het remgeld van 11 euro moeten betalen.

Er geldt wel een limiet op het aantal terugbetaalde sessies. Het protocol maakt een onderscheid tussen eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg, voor mensen met een onderliggende psychologische aandoening. Voor die eerste zijn per jaar 8 terugbetaalde sessies toegelaten, voor gespecialiseerde zorg zijn dat er 20.

Hou er wel rekening mee dat de psycholoog of orthopedagoog moet aangesloten zijn bij 1 van 32 Vlaamse netwerken. De Vlaamse overheid heeft hier het voorziene budget voor opgetrokken van 39 miljoen naar 152 miljoen euro.

Argenta zegt klanten die niet in Sepa-zone wonen op

Belgische klanten van Argenta die buiten de Sepa-zone wonen, moeten tegen 1 september verplicht overstappen naar een andere bank. De stopzetting van de dienstverlening buiten deze zone heeft te maken met de strenge antiwitwasregels. De naleving ervan is moelijker te controleren. De investeringen die hiervoor nodig zijn, wegen bij Argenta niet op tegen het beperkt aantal klanten waarover het gaat. In totaal gaat het om zo’n 700 klanten.

Meer opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof wordt dit schooljaar eenmalig verdubbeld van 125 uur naar 250 uur. Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dat kan dit schooljaar verdubbeld worden als de werkgever, na overleg met de werknemer, zelf opleidingen suggereert. Dat betekent dus dat een werknemer 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die die zelf kiest, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert. Het verlof kan niet verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te gaan op het voorstel van de werkgever. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft daarvoor 10 miljoen euro voorzien.

Meer mantelzorgverlof

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers mantelzorgverlof opnemen. Het ging toen om één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende. De federale regering heeft eerder dit jaar beslist om dat verlof verder uit te breiden naar drie maanden per zorgbehoevende. De nieuwe regeling gaat op 1 september in. Je kan het verlof voltijds opnemen of deeltijds, zowel halftijds als 1/5e onderbreking. Als je kiest voor een deeltijds systeem kan je tot zes maanden mantelzorgverlof opnemen.

In totaal kan je maximaal zes maanden mantelzorgverlof opnemen over je gehele beroepsloopbaan of maximaal 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20