Wat is een Initial Coin Offering of ICO?

Met het succes van cryptomunten zoals bitcoin in gedachten, kan het voor sommigen verleidelijk zijn om zelf een eigen digitale munt te starten. Het is mogelijk, maar er is ook een som geld voor nodig. Dat bedrag kunt u ophalen via een Initial Coin Offering, en daarover vertellen we u meer in dit artikel.

Een ‘Initial Coin Offering’ of ICO is een methode om geld op te halen voor een onderneming die cryptocurrency wil ontwikkelen. Simpel gezegd is een ICO de crypto-versie van een crowdfunding, waarbij geïnteresseerden kunnen investeren in een nieuw project. In ruil voor hun investering krijgen de geïnteresseerden dan eenheden van de nagelnieuwe cryptomunt.

Wat is een cryptomunt alweer?

Om het te kunnen hebben over de opstart van een nieuwe cryptomunt, moeten we eerst even toelichten wat een cryptomunt nu weer precies is. Cryptomunten, cryptocurrency, digitale valuta of virtuele munten, allen verwijzen ze naar digitale munten die gebruikmaken van blockchain-technologie. Waar traditionele munten gereguleerd worden door een centrale autoriteit, zijn de digitale varianten volledig autonoom en decentraal georganiseerd.

Dat blockchain decentraal werkt, zit zo: er is geen centraal punt waar de transacties geregistreerd worden. Elke partij of node die aanwezig is op het netwerk krijgt dus een overzicht van alle transacties in het netwerk. Niemand kan ongemerkt iets veranderen aan de gegevens, want elke actor heeft inzage in de blockchain. U kunt trouwens meer lezen over de werking van blockchain in dit artikel.

Zelf een blockchain ontwerpen of verderbouwen

Om vervolgens ook echt een eigen munt te starten, hebt u dus een blockchain nodig. Zo’n blockchain kan u in principe from scratch opbouwen, maar het is simpeler om gebruik te maken van een bestaand blockchain-platform. Ethereum is een open-source-blockchain, waarbij de broncode voor iedereen zichtbaar, controleerbaar en bruikbaar is. Ook NEO en Waves zijn voorbeelden van platformen die de creatie en uitgave van digitale tokens of munten toelaten. Over die platformen leest u trouwens hier meer.

Even tussendoor, maar wel belangrijk. Als iemand ervoor kiest om een eigen coin of munt te starten met behulp van Ethereum, dan heeft hij of zij strikt genomen géén cryptomunt gebouwd. Er ontbreekt een eigen blockchain. Het gaat hier – strikt genomen – om een ‘token’, want u gebruikt namelijk een bestaande blockchain, die van Ethereum.

Doordat de meeste van die nieuwe cryptomunten op de Ethereum-blockchain draaien, volgen ze het ERC20-protocol en noemen we ze ERC20-tokens. Dat protocol bevat de basisfuncties die elke cryptomunt nodig heeft om te (ver)handelen. Zonder dat standaardprotocol zou elke nieuwe virtuele munt een eigen protocol moeten uitwerken, wat de handel tussen cryptocurrency niet ten goede zou komen. ERC20 zorgt dus voor meer uniformiteit, minder risico’s en minder complexiteit.

Niemand kende een ICO, maar Ethereum was er één

Om nog even terug te keren op Ethereum: deze cryptomunt is zélf ook ooit ontstaan als product van een Initial Coin Offering. Ethereum ontstond in november 2013 dankzij een zogenaamde whitepaper van de jonge Russische programmeur Vitalik Buterin. Van benamingen als ICO was toen nog geen sprake, dus het gebeuren werd een crowdsale genoemd. Die liep tussen juli 2014 en augustus 2014. Eén ether (dat is één eenheid van Ethereum) kostte toen amper 31 dollarcent. Tegenwoordig krijgt u daar ettelijke honderden euro’s voor.

Ethereum is bovendien een bijzonder verhaal: heel wat ICO’s betalen hun investeerders uit in ether. Het platform wordt door veel ICO’s gebruikt, want de eigenaars van Ethereum stellen hun blockchaintechnologie vrij ter beschikking. Dat betekent een serieuze investering minder voor startende cryptomunten. Wanneer u intekent op een Initial Coin Offering, krijgt u dus specifieke tokens, wat de inherente waarde van Ethereum dan weer omhoog stuwt.

NEO: Ethereum van China

Ook NEO, wat vaak ‘het Ethereum van China’ als bijnaam krijgt, is een product van een Initial Coin Offering. Dit cryptocurrency-platform ontstond in 2014 als een openbaar toegankelijk blockchain-project, toen nog onder de naam Antshares. Pas in 2016 vond de ICO plaats: het ging daarbij om een ophaling van 6.119 bitcoins, goed voor 100 miljoen nieuwe NEO-tokens.

Hoewel NEO leed onder het Chinese verbod op Initial Coin Offerings, zijn de initiatiefnemers er toch in geslaagd om van NEO één van de succesvolste cryptomunten te maken. Ook NEO heeft een eigen ontwikkelde blockchain die u kan gebruiken om gedecentraliseerde apps te bouwen. Wat die zogenaamde dApps zijn, kunt u hier rustig nalezen. Waar NEO wel verschilt van Ethereum: het laat meerdere programmeertalen, waaronder het courante Java, toe op het platform.

NXT als tweede generatie

NXT is een ICO die zo’n 16.500 dollar ophaalde. De initiatiefnemer, een anonieme softwareontwikkelaar genaamd BCNext, ontwikkelde Nxt met het doel om er een volledig economisch ecosysteem van te maken. Het project wordt gezien als een cryptocurrency van de tweede generatie. In tegenstelling tot bitcoin, dé munt van de eerste generatie, zijn er meer mogelijkheden. Nxt ging van start in 2013, maar enkele jaren later was die 1300 keer zijn instapwaarde waard.

FSMA trekt handen af van ICO’s

Toch wel een vermelding waard: een Initial Coin Offering bevindt zich wettelijk gezien in een nogal grijze zone. Er bestaan heel wat misverstanden en vooroordelen over ICO’s. Het is zeker correct om te zeggen dat investeren in een ICO een slechte zet is voor beginnende cryptocurrency-avonturiers.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceerde in 2017 daarom een omstandig advies voor deelnemers van ICO’s. De financiële waakhond wijst erop dat het anonieme karakter van een Initial Coin Offering het geheel fraudegevoelig maakt, met ook serieuze risico’s op verlies van kapitaal. ‘De consument of belegger is met andere woorden volledig op zichzelf aangewezen’, klinkt het.

Als u het doet: doe het snel en let op!

Als u toch beslist om in ICO’s te stappen, is het verstandig om dat zo snel mogelijk te doen. Vaak werkt een ICO met een trapsgewijs systeem. De eerste dagen krijgt u meer tokens in ruil voor uw fiat geld of andere cryptomunten, dan als de ICO al een tijdje loopt. Ook daar blijft de vergelijking met een crowdfunding rechtstaan: hoe vroeger of meer u investeert, hoe meer u krijgt. Dat maakt Initial Coin Offerings waardevol, want de return on investment ligt potentieel hoog.

De mededeling van de FSMA geeft ten slotte ook nog enkele signalen mee die wijzen op een mogelijk bedenkelijke Initial Coin Offering:

  • Er wordt een hype gecreëerd rond de ICO (een korte tijdspanne, opdringerige reclame, een campagne door een bekende persoonlijkheid, …)
  • Het token wordt voornamelijk als beleggingsinstrument gepositioneerd.
  • De ontwikkelaars zijn anoniem, er bestaat geen product en er zijn geen externe validaties voorhanden.
  • Het project stelt onrealistische doelen (het op te halen kapitaal is niet in verhouding met de reële waarde die het project zal opbrengen)

Ook in het algemeen worstelen veel overheden met regulering of wetgeving rond cryptocurrency, lees hier meer daarover.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20