Wat is de beste bank voor de jeugd?

Banken proberen altijd zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven. Hier zijn deze financiële instellingen zelfs al mee bezig als hun potentiële klanten nog erg jong zijn. Om die reden zijn dan ook speciale baby- en jongerenspaarrekeningen in het leven geroepen en kunnen ouders, grootouders of andere personen uit de omgeving van een jong kind frequent geld storten tot aan het ogenblik dat het betreffende kind volwassen is.

Kies je een jongeren- of reguliere spaarrekening?

Indien je het totale marktaanbod van spaarrekeningen onder de loep neemt, dan vind je de beste voorwaarden niet per se terug bij jongerenrekeningen. Niets is vaak zelfs minder waar, je kunt zeker ook veel voordeel halen bij reguliere spaarrekeningen van de banken, die niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen worden geopend. Het vergelijken van uiteenlopende bankproducten bij meerdere banken is dan ook zeker aan te raden voordat je tot opening van een rekening overgaat.

Tip: Maak een gratis rekening aan

AanbiederGratis adviesGratis simulatie
Tip: open een gratis zichtrekening!Simulatie maken
Vergelijk alle zichtrekeningen van KBC!Simulatie maken

Kunnen ouders geld opnemen van een jeugdrekening?

Wettelijk is het niet toegestaan dat ouders middelen van een minderjarige vervreemden zonder toelating van een vrederechter. Over de term “vervreemden” bestaat echter nog veel onduidelijkheid en om die reden is het niet duidelijk of geld van de rekening van je kind halen ook onder deze noemer valt. Hoewel de banken dit probleem pragmatisch aanpakken, dien je er als ouder op verdacht te zijn dat je een geldopname mogelijk moet rechtvaardigen. Dit is in het bijzonder van belang voor ouders die geld op een jeugdrekening hebben gezet, maar die tevens de mogelijkheid vrij willen houden om geld op te nemen er in minder gunstige financiële omstandigheden.

Toegankelijk van een minderjarige tot een jeugdrekening

Geld opnemen van een jeugdrekening kan pas als een kind 16 jaar of ouder is en met toestemming van de ouders. Een minderjarige mag in een dergelijk geval een maximaal bedrag per maand van zijn, of haar, rekening opnemen. In bepaalde gevallen kan een minderjarige eerder al geldopnames, of zelfs een hogere geldopname, doen van een jeugdrekening. Hier dienen de ouders en de betreffende bank het echter wel mee eens te zijn en daarmee akkoord te gaan. Een internetrekening is voor een minderjarige enkel toegankelijk op het moment dat deze over de codes ervoor beschikt. Banken zullen echter in de praktijk deze codes alleen naar de ouders sturen, en dus niet naar de minderjarige in kwestie.

Bepalen wanneer geld vrijkomt

Geld storten op de spaarrekening van een minderjarige is, zeker voor de betrokkene, een prettig idee. Maar wat zal de eigenaar van deze jeugdrekening met dit geld gaan doen op het ogenblik dat de volwassenheid is bereikt. Soms bestaat er bijvoorbeeld een gegronde vrees dat een persoon snel en ondoordacht al het gespaarde geld zal uitgeven. Het kan dus gebeuren dat ouders, grootouders of andere personen die een jeugdrekening hebben geopend voor een kind liever hebben dat pas op latere leeftijd vrij over het geld kan worden beschikt.

In andere gevallen willen mensen voorkomen dat de ouders, van een minderjarige met een jeugdrekening, het gespaarde geld vroegtijdig op zullen nemen. In al deze gevallen kun je een spaarrekening met derdenbeding openen voor de minderjarige in kwestie. Een dergelijke spaarrekening werkt volgens het principe dat je de controle erover behoudt tot het moment dat het je het verantwoord vindt om het geld effectief aan de rekeninghouder te geven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20