Wat denken de Franse presidentskandidaten eigenlijk over crypto?

Emmanuel Macron en Marine Le Pen, de twee kandidaten die strijden om het Franse presidentschap, deden er in hun campagne voorlopig het zwijgen toe over cryptomunten. Toch heeft 8 procent van de Franse bevolking al geïnvesteerd in digitale activa.

Marine Le Pen: flip-flop

In 2017 verklaarde de kandidaat van het Rassemblement National zich voorstander van een verbod op Bitcoin, dat ze als gevaarlijk beschouwde voor de economie en de financiën van de burgers. Maar vijf jaar later heeft ze water bij de wijn gedaan en roept ze in plaats daarvan op tot regulering van de belangrijkste cryptomunt. In haar programma staat dat “crypto-activa onder de gemeenschappelijke regeling van de financiële markten moeten worden geplaatst”, weet BFM Business.

Jean-Lin Lacapelle, het hoofd van de digitale campagne van Marine Le Pen, gaf in het tijdschrift Les Numériques enkele aanvullende details over wat de kandidate voor ogen staat: “Wij willen ze integreren in het gemeenschappelijk recht van de financiële markten: dat is voordelig voor de houders van crypto-activa. En het is ook voordelig voor de maatschappij, omdat het mogelijk maakt fraude te bestrijden, strafrechtelijk te kwalificeren en handel met voorkennis en koersmanipulatie, die op deze markten legio zijn, te vervolgen”.

Op fiscaal gebied overweegt de Rassemblement National nu “een vrij gunstige regeling voor investeerders in crypto, met vrijstelling voor plannen die verband houden met door de staat vastgestelde technologische projecten van algemeen belang, om particuliere investeringen aan te moedigen.”

Emmanuel ‘metaverse’ Macron

De aftredende president heeft er al voor gezorgd dat de Franse fiscaliteit ten aanzien van cryptomunten is verduidelijkt, en als we zijn verkiezingsprogramma mogen geloven, is hij voorlopig van plan om het daarbij te laten.

Tenminste op nationaal niveau; want op Europees niveau stelt Macron de oprichting van een “Europese metaverse” voor. Die virtuele ruimte zal gewijd zijn aan de communicatie tussen de verschillende actoren van de Unie over digitale kwesties in het algemeen, en cryptomunten of NFT’s in het bijzonder.

“We zullen vechten om een Europese metaverse op te bouwen. Dit is van essentieel belang voor de creatie, maar ook voor het vermogen om al onze scheppers, ongeacht hun culturele domeinen en hun werkterrein, in staat te stellen te creëren en niet afhankelijk te zijn van Angelsaksische of Chinese spelers (…), die de regels inzake de eerbiediging van auteursrechten (…) volledig zullen kunnen omzeilen”, aldus Emmanuel Macron op een persconferentie.

Europees niveau

De NFT-kwestie moet dus voortaan op Europees niveau worden beslist, ook al is het niet uitgesloten dat de regels op nationaal niveau worden verduidelijkt, bijvoorbeeld in verband met fraude.

“Frankrijk zal niet veel manoeuvreerruimte meer hebben als het om cryptomunten gaat. De staatshoofden zullen hun zegje kunnen doen in de Europese trialoog. Frankrijk heeft vanaf 2018 en 2019 al voorbereidende kaders opgesteld over cryptomunten, maar het is op Europees niveau dat alles nu wordt beslist”, vertelde het Franse parlementslid Pierre Person (LREM) aan BFM Crypto.

(lb/ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20