Waarom Japanners langer leven

In Japan werd een vrouw onlangs ‘s werelds derde persoon die ooit de leeftijd van 118 jaar bereikte. En het is onwaarschijnlijk dat zij de laatste Japanner is die dat record breekt. Een belangrijk element zou dit fenomeen kunnen verklaren, schrijft The Economist.

Op 2 januari vierde Tanaka Kane haar 118ste verjaardag. Daarmee is ze de derde persoon ter de wereld die kan beweren dat ze die leeftijd bereikt heeft. Ze is bovendien de eerste Japanse burger die die leeftijd ooit heeft bereikt. Het land heeft de hoogste levensverwachting ter wereld en telt vandaag niet minder dan 80.000 honderdjarigen.

De ongewone levensduur van de Japanners wordt vaak toegeschreven aan hun dieet. Maar dat het land de langere levensverwachting van zijn bevolking te danken heeft aan een bijzonder gezonde levensstijl is te kort door de bocht. 

Japanners hebben niet altijd zo’n lange levensduur gekend. Tussen 1970 en 1990 was het Japanse sterftecijfer per leeftijdsgroep niet zo verschillend van andere door de OESO gepubliceerde statistieken. 

Minder of meer vlees?

De consumptie van dierlijk vlees is in Japan al lange tijd grotendeels verboden. De Japanse bevolking consumeert bijgevolg momenteel nog maar weinig vlees en zuivelproducten. 

Bron: The Economist en OMS

Maar terwijl ’te veel’ vlees eten schadelijk is voor de gezondheid, blijkt ‘niet te veel’ of ‘heel weinig’ vlees net zo schadelijk te zijn. Vlees voorziet de stofwisseling van de nodige cholesterol voor de bloedvatwanden. 

Bron: OMS

In een onderzoek waaraan 48.000 Britten deelnamen, bleken vegetariërs bijzonder goed bestand tegen hartaandoeningen, maar verrassend genoeg meer vatbaar voor het ontwikkelen van vaatziekten. Met andere woorden: het tekort aan dierlijke voeding zou een verklaring kunnen zijn voor de cijfers die in het verleden in Japan werden opgetekend.

Tussen 1960 en 2013, toen de jaarlijkse vleesconsumptie steeg van bijna nul tot 52 kg per persoon (45% van het niveau in de Verenigde Staten), nam het aantal sterfgevallen door vasculaire aandoeningen sterk af. 

Een oudere bevolking

Er is enig empirisch bewijs om deze gegevens te staven. Al in 1990 bleek uit een artikel dat in streken van Japan waar het dieet was veranderd, het aantal sterftes te wijten aan cerebrovasculaire aandoeningen ook het meest gedaald was. 

Uit een andere studie, waaraan 80.000 Japanse proefpersonen deelnamen en die werd uitgevoerd tussen 1995 en 2009, blijkt dat vasculaire en cerebrovasculaire ongevallen vaker voorkwamen bij mensen die minder vlees en room consumeerden. 

Ironisch genoeg vormt de vooruitgang van Japan op het gebied van de gezondheid, in combinatie met het lage geboortecijfer, nu een bedreiging voor de economie van het land. In 2060 kan 40 procent van de Japanse bevolking 60 jaar of ouder zijn. 

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20