Japanse autobouwers moeten extra aandacht hebben voor oudere chauffeurs

Nieuwe wagens die in Japan op de markt worden gebracht, moeten voortaan met automatische remmen zijn uitgerust. Dat moet het risico op ongevallen sterk terugschroeven. De maatregel vormt echter ook een onderdeel van een bredere campagne die vooral oudere chauffeurs moet toelaten comfortabeler en veiliger door het verkeer te manoeuvreren.

Oudere autobestuurders vormen in Japan een groep die moeilijk genegeerd kan worden. Bijna 30 procent van de Japanse bevolking is immers inmiddels minstens vijfenzestig jaar oud. Een reeks ongevallen waarbij oudere chauffeurs betrokken waren, heeft de druk op de Japanse regelgevers nog verhoogd om de installatie van geavanceerde technologieën in de auto’s te eisen.

Veronachtzaamheid

Het probleem werd nog extra onder de aandacht gebracht door een tragisch verkeersongeval twee jaar geleden, veroorzaakt door een 89-jarige gepensioneerde hoge ambtenaar. De man zou van de weg zijn afgedwaald en op een groep mensen zijn ingereden. Een moeder en haar kleine dochter werden gedood. Er vielen ook verscheidene zware gewonden.

Het ongeval genoot extra aandacht door het hoge maatschappelijke aanzien van de chauffeur. Beslist werd om de man wegens veronachtzaamheid te vervolgen. De tragische gebeurtenissen deden in Japan echter ook het debat over oudere chauffeurs in het verkeer opflakkeren.

In de negen maanden na het ongeval leverden 350.428 Japanse vijfenzeventigplussers spontaan hun rijbewijs in. Dat is volgens de Japanse politie een absoluut record. Hieruit kan echter een nieuw probleem voortvloeien.

De Japanse landelijke regio’s worden immers steeds minder door treinen bediend. ‘Daardoor dreigen vele Japanse ouderen met een zwaar isolatieprobleem te worden geconfronteerd,’ aldus experts in een commentaar tegenover het persbureau Bloomberg. ‘Zonder toegang tot openbaar vervoer dreigen steeds meer Japanse ouderen in hun woning opgesloten te raken. De auto blijkt dan ook vaak een noodzaak om contact met de buitenwereld te kunnen blijven onderhouden.’

Artificiële intelligentie

De Japanse autobouwers hebben inmiddels technologieën ontwikkeld die het besturen van de auto comfortabeler en veiliger moeten maken. Met behulp van sensoren en camera’s moet de auto zelf steeds meer in staat zijn om dreigend gevaar te identificeren en adequaat te reageren. Een verplichte automatische rem in alle nieuwe auto’s is daarvan al een eerste uitvloeisel.

‘De maatschappij moet ervoor zorgen dat zijn oudere bevolking zich op een veilige manier kan verplaatsen,’ merken woordvoerders van autobouwer Toyota op. ‘Dat is noodzakelijk om deze ouderen een actieve participatie aan het sociale leven te kunnen garanderen en hen een gezonder en rijker leven te laten leiden.’

Volgens Subaru heeft het gebruik van zijn technologie EyeSight tot nu toe het risico op ongevallen al met 61 procent verminderd. De kans op verwondingen bij voetgangers zou met 35 procent zijn afgenomen. Eiji Shibata, bij Subaru verantwoordelijk voor EyeSight, wijst er wel op dat het zonder inzet van artificiële intelligentie onmogelijk zal zijn om alle fatale ongevallen uit te sluiten.

Massamarkt

Tevens merkt Shibata op dat de installatie van deze verfijnde technologieën voor de autobouwers een grote uitdaging kan blijken. Die problemen zouden bovendien ook groter kunnen worden naarmate men de luxecategorieën verlaat en auto’s voor de bredere massamarkt met de technologieën wil uitrusten.

Volgens de organisatie Aino Kai, die familieleden van slachtoffers van verkeersongevallen bijstaat, vormen de inspanningen weliswaar een belangrijke stap op weg naar een grotere verkeersveiligheid, maar moet het duidelijk zijn dat ook deze technologieën ongevallen niet volledig zullen kunnen uitsluiten.

‘Dat moeten de autodealers bij de verkoop van een wagen aan de klant heel duidelijk maken,’ aldus woordvoerders van Aino Kai. De organisatie wijst er tevens op dat de overheid ervoor dient te zorgen dat de bevolking voldoende toegang heeft tot het openbaar vervoer. ‘Dat geldt zeker voor de oudere populaties van de Japanse landelijke regio’s,’ benadrukt Aino Kai.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20