Waalse begroting voor 2024 is in evenwicht … of niet?

Goed nieuws vanuit Namen, zo had Elio Di Rupo (PS), de Waalse minister-president: “De begroting is binnen 3 jaar in evenwicht én de belastingen stijgen niet.” Sterk, voor een regio die toch niet bovenmatig presteert op economisch vlak.

  • Officieel klokt de regering-Di Rupo van het Waals gewest af met een tekort van ‘maar’ 207 miljoen euro, met een begroting die in 2024 netjes in evenwicht zal zijn. Maar daaronder zit een veel steviger issue: er zit namelijk heel wat gewoon niet in die cijfers.
  • De Waalse regering rekent immers zowel de kosten van de coronacrisis én de overstromingen in Wallonië niet mee in de begroting, net als de kosten van de relance. Doet men dat wel, dan klokt men af op een tekort van liefst 4,1 miljard euro. In totaal hebben het Waals gewest en de Franse gemeenschap samen al 32 miljard euro schulden, en dat loopt op tot 44 miljard euro in 2024.
  • Tot zover dus het ‘goede’ nieuws. Nu is het niet zo gek om de eenmalige uitgaven (door corona of een andere ramp) uit de begroting te houden, ook Vlaanderen en het federale niveau doen dat. Maar niet in de mate waarop men in Namen creatief met de boekhouding omgaat, zeker niet voor investeringen.
  • Komt daarbij dat de schulden wel nog ergens gefinancierd moeten worden. De federale overheid sprong daarbij recent tussen, om een renteloze lening van 1,2 miljard te geven (federaal wordt veel makkelijker en ‘goedkoper’ geld geleend, tegen lagere rente).
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20