Overstromingen in Wallonië zinderen na, in de Kamer en het Waals Parlement

Annelies Verlinden (CD&V) maakte gisteren geen al te prettige dag mee: als minister van Binnenlandse Zaken kreeg ze een zware commissie in de Kamer te verwerken. De kritiek op de aanpak van de overstromingen in het Maasbekken is niet mals.

 • Daarbij was er eerst algemene verontwaardiging, eigenlijk bij oppositie én meerderheid, over het feit dat men pas weken na de crisis, waarbij 38 mensen stierven en honderdduizend mensen schade opliepen aan huis of woning, de Kamer kon bijeen komen. Een stevige vingerwijzing naar het leiderschap van Éliane Tillieux (PS), die als voorzitter niet uitblinkt in assertiviteit ten opzichte van de uitvoerende macht.
 • Opvallend was dat Verlinden wilde “starten met een lichtpuntje”, en legde zelf vooral de nadruk op de “immense solidariteit” die er kwam als reactie op de ramp. En dat tegelijk op handige manier de vorige regering, en met name N-VA-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in het vizier werd genomen door de Vivaldi-partijen: had hij niet de Civiele Bescherming te veel doen krimpen door besparingen?
 • Verlinden had het over “een leercommissie die zal wordt gestart, ook met externe partners”. En ook dat “er moet gekeken worden naar de nodige investeringen, ook al zijn we in een ‘budgettair uitdagende toestand’.”
 • Verlinden had een heel uitgebreide chronologie klaar van het crisismanagement, tot op de seconde zelfs, om te duiden dat zij haar rol gespeeld heeft zoals het hoorde.

Wij zijn toch geen derdewereldland?”

 • Maar die houding kon de kritiek over de aanpak van de ramp, ook vanuit de meerderheid, niet tegenhouden. “U hebt gesproken van een ongeziene golf van solidariteit, maar ik denk dat ondanks die enorme golf er toch heel veel woede en razernij overheerste”, zo stelde Kristof Calvo (Groen) onomwonden.
 • Calvo had het over een “grotere terughoudendheid om het federale niveau in te schakelen”, “wat bekeken moet worden via een fundamenteler en breder perspectief over het functioneren van het land”.
 • Bij N-VA was Ynvild Ingels bijzonder scherp: “Wij zijn toch geen derdewereldland? (…) “Speelt het Crisiscentrum dan enkel de rol van postbus?
 • Maar ook Kattrin Jadin, een liberaal kamerlid van de getroffen streek, was bijzonder scherp voor de gefaalde aanpak en het gebrek aan behoorlijk crisisbeleid. “Denkt u dat dit normaal is, deze manier van werken? Ik kan niet begrijpen dat men zo functioneert.”
 • Meest fel van al was misschien wel Raoul Hedenouw (PTB-PVDA), die zich met zijn partij stevig profileert op het “falen van de overheid”, en met name de PS-beleidsmakers daarin. “Waar was de staat? U zegt ‘we did what we could’, wel, het is duidelijk niet genoeg geweest.”
 • Overigens hielden Groen en Ecolo een pleidooi om een gemengde onderzoekscommissie op te richten, met de Kamer, die zich kan aansluiten bij het Waals Parlement. Ook de oppositie van N-VA, Vlaams Belang en PTB-PVDA wil zo’n onderzoekscommissie, al dan niet met dat Waals Parlement.
 • Maar PS en Vooruit hielden de boot af: de meerderheid heeft duidelijk geen zin in nog meer dissectie, in wat een pijnlijke episode is geweest voor de beleidsmakers.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20