Je vermogen om te werken met mensen

Het in dienst nemen van managers zal over het algemeen vooraf worden gegaan met het beantwoorden van een aantal de vragen tijdens een sollicitatiegesprek. De antwoorden die op de vragen worden gegeven zijn helaas niet altijd om over naar huis te schrijven, zeker niet op momenten dat sollicitanten vragen voorgeschoteld krijgen over het werken met anderen. Bedrijven willen echter wel precies weten hoe goed je kunt werken werkt met andere mensen en bovendien of je het leuk vindt om aan de slag te gaan met, of voor, anderen. De meeste standaard antwoorden zullen echter meestal niet de doorslag geven bij het bepalen van de meest geschikte kandidaat.

Hoe beantwoord je vragen over het werken met andere mensen?

Voordat je een sollicitatiegesprek gaat voeren, is het erg belangrijk om goed na te denken over de manier waarop je met je collega’s omgaat, want zelfs als uw functie binnen het bedrijf niet veel communicatie vereist, zul je nog altijd regelmatig op een professionele- en persoonlijke manier met andere werknemers om dienen te gaan.

Bedrijven zijn dan ook even geïnteresseerd in je vermogen om op een zachtaardige manier met andere mensen om te gaan als bijvoorbeeld in je harde onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast zal een werkgever, ongeacht de functie die je bekleedt, niet samen willen werken met mensen die moeilijk in de omgang want dat kan gemakkelijk leiden tot problemen en conflicten leiden op de werkvloer als een dergelijke kandidaat in dienst wordt genomen. Het kan voor werkgevers dan ook uiterst zinvol zijn om op dit vlak al vroeg het kaf van het koren te scheiden en sollicitanten die niet beschikken over een aantal sterke sociale vaardigheden, zelfs als ze andere sterke vaardigheden in hun mars hebben voor een bepaalde functie, direct af te wijzen.

Leg je antwoord duidelijk uit

Veel sollicitanten zeggen vaak dat ze “het erg leuk vinden om met andere mensen te werken“, maar leggen dit antwoord niet uit of laten voorbeelden om hun antwoord te staven achterwege. Iedereen kan immers zeggen dat ze graag met andere mensen werken, maar het is uitermate belangrijk om een potentiële werkgever ook duidelijk te laten zien op welke manier je dit wilt gaan verwezenlijken. Je moet dus altijd vermijden dat je een suf antwoord geeft op deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek, maar nog wel een levendig punt weet te maken ten aanzien van je geschiktheid voor functies waarbij veel interactie plaats zal vinden met mensen, maar ook voor banen waarbij dit veel minder aan de orde zal komen.

Je moet je bijvoorbeeld eerst afvragen wat je precies doet om goed te kunnen functioneren op je werk. Een werkgever zal dit namelijk graag van je willen weten, maar voor de meeste bedrijven is het essentieel om te zien welke de vaardigheden een bepaalde kandidaat heeft en hoe deze worden gebruikt op de werkvloer. Het is dus meestal niet voldoende om alleen een antwoord te geven, maar ook zul je met één of meerdere voorbeelden uit de praktijk naar voren dienen te komen.

Sleutels tot het correct beantwoorden van vragen

De eerste sleutel om deze vraag te beantwoorden is om de vormen van interactie met mensen te benoemen die aantrekkelijk voor je zijn, of waar je bijzonder bedreven in bent. Behalve de vermelding van hoe goed je kunt werken met managers, medewerkers, klanten, leveranciers en andere personen waar je op de werkvloer mee te maken kunt krijgen, moet je eveneens aan kunnen geven wat je hebt weten te bereiken tijdens deze interacties.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden voor je op een rijtje gezet van sociale vaardigheden waar een werkgever naar op zoek kan zijn tijdens een sollicitatiegesprek:

 • Het vermogen om de vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en het arbeidsethos te beoordelen door het toepassen van technieken die het gedrag tijdens een gesprek in beeld kunnen brengen.
 • Motiveren van ondergeschikten om de prestaties te verbeteren.
 • Groepsdiscussies kunnen leiden op een manier die ruimte laat voor verschillende opvattingen en overeenstemmingen.
 • Ontwikkel een comfortabele relatie met klanten waarbij hun voorkeuren voor producten en diensten zal worden bepaald.
 • In staat zijn om actief te luisteren en nadrukkelijk klanten aan te moedigen om hun gevoelens en problemen te delen.
 • Trainingen ontwikkelen en geven waarin het publiek actief leert te schakelen.
 • Zorg dragen voor het overbrengen van slecht nieuws voor medewerkers, bijvoorbeeld wanneer er iemand ontslagen gaat worden.
 • Het bemiddelen in conflicten tussen werknemers en/of klanten.
 • Het oplossen van klachten die afkomstig zijn van klanten en oplossingen zoeken terwijl je je geduldig en creatief opstelt
 • Het kunnen delen van voorbeelden met je werkgever zodat deze in kan schatten of je de meest ideale kandidaat bent voor de vacante functie.

De volgende sleutel tot succes tijdens een sollicitatiegesprek is om voorbeelden van situaties op het werk aan te halen waarin je deze sociale skills hebt gebruikt. Om een werkgever daadwerkelijk te kunnen overtuigen dat je dergelijke vaardigheden beheerst, is het zaak om ook een aantal voorbeelden in je achterhoofd te houden en deze te delen als daarom wordt gevraagd. Deze voorbeelden moeten duidelijk maken

 • op welke manier,
 • op welk moment,
 • op welke plaats

Je je vaardigheden toe hebt weten te passen, maar ook de acties die je hebt ondernomen en de resultaten dien je zeker in een goed antwoord te verwerken. Door je antwoorden te personaliseren zullen ze je vaardigheden en ervaring weer kunnen geven op een manier die betrekking zal hebben op de functie waar je voor solliciteert.

Voorbeelden van antwoorden

 • Werken aan een aantal teamprojecten heeft me in staat gesteld ​​om mijn vermogen om duidelijk te communiceren met anderen, en bij conflicten tussen teamleden te bemiddelen, verder te ontwikkelen. Tijdens de uitvoering van een recent project hadden bijvoorbeeld twee van mijn teamgenoten problemen om een akkoord te bereiken over de manier waarop een onderdeel van het project benaderd zou worden. Ik luisterde naar hen beide en kreeg iedereen zover om samen te gaan zitten om een oplossing te kunnen vinden waar iedereen tevreden mee was. Vanwege mijn vermogen om naar anderen te luisteren en te bemiddelen bij conflicten, waren we in staat om dit gezamenlijke project nog voor de deadline af te ronden, en zelfs lof te ontvangen van onze werkgever voor de hoge kwaliteit van het geleverde werk.
 • Ik ben een geduldig luisteraar en kan duidelijk communiceren en dat is essentieel in een functie van vertegenwoordiger. Klanten bellen me geregeld met klachten en zorgen, maar mijn vermogen om geduldig te blijven luisteren en me in te leven, zorgt ervoor dat zij zich gewaardeerd voelen. Vervolgens zal ik met hen samenwerken om tot een creatieve oplossing voor hun probleem te kunnen komen. Ik geloof dat mijn sociale vaardigheden de reden zal zijn waarom ik drie jaar op rij tot de beste vertegenwoordiger uit ben geroepen door mijn vorige werkgever.
 • Mijn vermogen om effectief te communiceren met andere mensen is van cruciaal belang geweest voor mijn succes als manager. Zo heeft mijn bereidheid om naar mijn medewerkers te luisteren me mijn team helpen motiveren en de prestaties te verbeteren. Als de kwaliteit van het werk van een werknemer wat minder begon te worden, dan nam ik de werknemer even apart om het probleem te bespreken. Ik luisterde naar zijn, of haar, eigen problemen, frustraties of zorgen ten aanzien van het werk en we bespraken manieren om deze problemen op te lossen, terwijl we eveneens de prestaties van deze persoon gingen verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat de mogelijkheid om duidelijk te communiceren met, en het actief luisteren naar, medewerkers essentieel is voor het verbeteren van hun prestaties. Aangezien ik deze vaardigheden goed beheerst, denk ik dat ik zeker een prima aanwinst zal zijn voor uw bedrijf.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20