Voordelen van Straight Loan

Een straight loan kan worden beschouwd als een erg eenvoudige vorm van geld lenen. Een dergelijke lening zal door een bank worden verstrekt, aan een particulier of bedrijf dat op korte termijn geld nodig heeft en het betreffende geldbedrag bovendien eveneens vrij snel weer terug kan betalen.

Terugbetaling van straight loan

Een straight loan zal niet in termijnen terug worden betaald, maar ineens, samen met de verschuldigde rente, aan het einde van de looptijd. De lening wordt dus in één keer afgelost.

Een straight loan is dus een beetje te vergelijken met een deposito, maar dan juist omgekeerd. Je leent nu immers geld van de bank, in plaats geld lenen aan de bank voor een bepaalde periode. De bank is in dit geval dan ook de partij die de vergoeding zal ontvangen en niet, zoals bij een deposito, de betaler van de rente. Bij zowel een straight loan als een deposito zal er echter sprake zijn van een eenmalige storting van geld, en eveneens van slechts één betaling van rente. Ook zal in beide gevallen sprake zijn van duidelijke voorwaarden en afspraken die tussentijds niet gewijzigd kunnen worden.

Straight loan een korte termijn oplossing

De straight loan vormt een voorschot op korte termijn op je zichtrekening. Dit voorschot zal toe worden gekend in het kader van een kredietlijn, dus:

  • voor een vast bedrag,
  • voor een vaste looptijd,
  • tegen een bepaalde rente.

Waarvoor kan een straight loan gebruikt worden?

Je zult dus te maken hebben met een simpele, gunstige en flexibele oplossing als je kiest voor een straight loan. Een straight loan is dan ook uitermate geschikt voor de financiering van bijvoorbeeld:

  • een exploitatiecyclus,
  • behoefte aan extra kapitaal binnen je bedrijf,
  • een tijdelijke behoefte aan extra liquiditeit.

Met behulp van een straight loan kun je dus op een optimale manier om te profiteren van een interessante rentevoet of tijdelijk een extra financiële buffer in wilt bouwen op korte termijn. Uiteraard moet je er altijd wel voor zorgen dat je een goed plan op hebt gesteld voor het terugbetalen van het straight loan. Indien je dit namelijk niet doet dan kan een dergelijke financiële oplossing voor een heleboel problemen in de toekomst zorgen, zoals betalingsachterstanden en allerlei daarmee samenhangende problemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20