Voordelen en nadelen van een levensverzekering

Een heleboel mensen zijn er nog altijd van overtuigd dat een levensverzekering alleen een polis is die een geldbedrag uitkeert op het ogenblik dat verzekerde komt te overlijden. Een levensverzekering heeft echter veel meer voordelen in zijn mars. Wij hebben hieronder zowel een aantal voor- als nadelen van levensverzekeringen voor je op een rijtje gezet.

Voordelen van een levensverzekering

Fiscaal voordeel

Iedere Belg zal er alles aan doen om zo min mogelijk aan belastingen te betalen. Door het afsluiten van een levensverzekering (tak 21) kun je een interessant fiscaal voordeel in de wacht slepen. Zo kun je bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden de premie van een tak 21-levensverzekering fiscaal aftrekken binnen het stelsel van het bouw- of het lange termijn sparen. De uitkering van de levensverzekering zal dan op de wettelijke pensioenleeftijd plaatsvinden aan de begunstigde. Dit zal de verzekeringnemer zelf zijn als hij, of zij, op dat ogenblik nog in leven is. Als verzekeringsnemer ben je echter niet verplicht om de premie van de levensverzekering op te nemen in je aangifte. Wanneer je dit niet doet, dan zal eveneens het uitgekeerde geldbedrag niet worden belast.

Waarborgen

Een levensverzekering zorgt voor een aantal verschillende waarborgen. Zo kun je bijvoorbeeld een zogenaamde overlijdensdekking opnemen, maar even goed sparen voor een aanvullening op je pensioen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een waarborg voor invaliditeit af te sluiten. Een dergelijke waarborg zal voorzien in een rente op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt.

Successieregeling

Met een levensverzekering kun je een specifieke begunstigde aanwijzen. Dat stelt je in staat om een gedeelte van je nalatenschap aan een bepaald persoon door te geven. Wel die je altijd goed op te letten waar je mee bezig bent en goede raad van een verzekeraar of een notaris is in dit geval van enorme waarde.

Nadelen van een levensverzekering

Premietaks

Op de premies die je betaalt voor een levensverzekering wordt een premietaks geheven van 1,1 procent. Dit percentage is geldig voor een levensverzekering van het type tak 21 en van tak 23. Op tak-26 verzekeringen betaal je echter geen premietaks van 1,1%, maar moet je wel een roerende voorheffing betalen op het behaalde rendement. Een dergelijke roerende voorheffing hoef je overigens niet te voldoen bij tak 21 verzekeringen, mits het contract van de levensverzekering langer dan 8 jaar loopt, of je een overlijdensdekking van 130 procent op hebt genomen in het verzekeringscontract.

Kosten

Een levensverzekering brengt echter ook de nodige kosten met zich mee. Dergelijke kosten hebben ondermeer betrekking tot de zogenaamde instapkosten, het commissieloon dat een tussenpersoon aan je doorberekend, eventuele kosten die te maken hebben met het beheer van de verzekering en uitstapkosten. Een verzekeraar kan echter de kosten van uiteenlopende verzekeringsmaatschappijen onderling vergelijken en op die manier voor je persoonlijke situatie de voordeligste verzekering een aanbieder vinden.

Verschil tussen een levensverzekering en pensioensparen

Iedere Belg die belasting betaalt, kan in het geval van pensioensparen dit tot een bepaald bedrag onderschrijven. Bij een levensverzekering zal de maximale premie echter afhangen van het inkomen dat er wordt ontvangen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20