Vlaanderen geeft met 15 miljoen euro nieuwe impuls aan regeneratieve geneeskunde

Met een investering van 15 miljoen euro in het Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband RegMed XB, geeft de Vlaamse Regering de regeneratieve geneeskunde een impuls. De financiering, verspreid over een periode van 5 jaar, zal onder andere worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe regeneratieve therapieën gericht op chronische ziekten, waaronder osteoartritis en oogziekten.

Waarom is dit belangrijk?

Regeneratieve geneeskunde richt zich op het streven naar een gezonde en vitale ouderdom door beschadigde cellen, weefsels en orgaanfuncties te herstellen, vervangen of repareren als gevolg van ziekte of letsel. Nieuwe behandelingsmethoden, gebaseerd op dit concept, dragen bij aan het effectief beheren van de kosten in de gezondheidszorg.
  • Binnen RegMed XB werken universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, gezondheidsfondsen en overheid samen in grootschalige gezamenlijke projecten met een specifiek doel. Krachten worden gebundeld om nieuwe weefsels op de markt te brengen die het mogelijk maken om zieke organen (zoals het hart, de nieren en de alvleesklier) te herstellen.

Ongekende doorbraak: menselijk embryomodel gekweekt uit stamcellen

  • Wetenschappers van het Weizmann Institute of Science in Israël hebben een ongekende doorbraak bereikt in embryonaal onderzoek.
  • Afgelopen jaren zette RegMed XB een aantal belangrijke stappen. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen van stamcel gederiveerde insuline producerende cellen in een beschermend zakje voor de behandeling van type I diabetes. Verder werden ook stappen gezet in het onderzoek naar de ontwikkeling van biologische functionele implantaten voor de behandeling van falende organen zoals gewrichten en nieren. Er werd ook infrastructuur ontwikkeld voor de productie van deze vervangstructuren die dit onderzoek en ontwikkeling over de grenzen heen versterkt. Dit alles in samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen.

Nieuwe therapieën

  • De investering geeft een impuls aan onder andere nieuwe therapieën voor osteoartritis en oogziekten, die zullen worden ontwikkeld door een consortium van kennisinstellingen en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast wordt de financiering gebruikt om de organisatie te versterken dat dit Vlaams-Nederlandse netwerk zal ondersteunen.

[Bron: Innovation Origins]

Meer