Vlaamse regering wil een “herstart” eind deze maand

Raakt de Vlaamse regering nu eindelijk rond met twee lastige dossiers: de stikstof en de betonstop/bouwshift? Het is dat waar Jan Jambon (N-VA) naar verluidt van droomt, om zo zijn regering nieuwe zuurstof in te blazen.

  • Eind vorig jaar raakte de zaak nog maar eens vertroebeld. De minister-president ondervond voor een zoveelste keer de negatieve effecten van zijn deelname aan een Overlegcomité: de cultuursector wees hem aan als schuldige voor hun sluiting. En zijn eigen regering lukte er maar niet in om een akkoord te sluiten over twee netelige dossiers.
  • Daarover is overigens ook vandaag geen witte rook in zicht, zo bericht De Tijd, over de lopende onderhandelingen in de Vlaamse regering over het stikstofdossier. Niet onlogisch, ook voor het winterreces stonden twee belangrijke protagonisten van de Vlaamse regering lijnrecht tegenover elkaar.
  • Daarbij is er enerzijds Hilde Crevits (CD&V), die graag wil aantonen dat zij nog steeds de leading lady van de Vlaamse regering is, en bovendien de kampioen van haar traditionele achterban, met name de boeren. En tegenover haar staat Zuhal Demir (N-VA), de rijzende ster van N-VA, die als minister van Omgeving al veel lof oogstte bij de natuurverenigingen, zodanig dat men bij CD&V spreekt over een ‘infiltratie van N-VA in Natuurpunt’.
  • Het uitgangspunt is duidelijk: Vlaanderen moet drastisch de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Te meer omdat het Stikstofarrest juridisch geen andere opties laat. Maar ongeveer een derde van alle stikstofuitstoot in Vlaanderen komt van de landbouw, daar moet dus ingegrepen worden.
  • De vraag is hoe dat kan, zonder al te veel pijn te doen. Demir heeft plannen om zo’n 50 landbouwbedrijven dicht te doen, diegenen die in 2014 al te horen kregen dat ze niet verder zouden kunnen vergund worden.
  • Maar als minister van Landbouw heeft Crevits hoe dan ook sterke banden met de Boerenbond, een drukkingsgroep die ook binnen CD&V vandaag weegt. En die willen niet weten van een vervroegde sluiting en houden vast aan 2030 als einddatum.
  • Komt daarbij dat ook de regels in een aantal gebieden met natuurparken zouden verstrengen. Maar de facto komt dat ook neer op een sluiting, onder meer in de Noorderkempen, voor een aantal boeren.
  • In essentie draait de discussie hoe dan ook over centen. Er is nu een bedrag voorzien van 1,4 miljard euro, om compensaties uit te delen. Maar in totaal zou het kostenplaatje oplopen tot 3 miljard euro voor heel het stikstofplan. Niet bepaald prettig nieuws voor minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA), die droomt van een evenwicht.
  • Verwacht wordt dat Jambon werkt naar een groot moment eind deze maand, om dan zijn ‘herstart’, niet de eerste overigens, te kunnen maken.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.